Online casinon med Immersive Roulette spel Topp Immersive Roulette casinon SV

Immersive Roulette casinon

Spel: Immersive Roulette

Typ: Bordsspel, Livecasino

Leverantör: Evolution Gaming

Kort introduktion till Immersive Roulette

Gillar du livecasino? Letar du efter en bra liveroulette? Ett av de bästa spelen du kan välja på livecasinon online är Immersive Roulette från leverantören Evolution - världens största företag vad gäller livecasino.

Målet i livecasinospelet Immersive Roulette är att förutsäga numret som kulan ska stanna på genom att placera en eller flera insatser som täcker det särskilda numret. Roulettehjulet omfattar numren 1-36 samt enstaka siffran ’0’.

Efter att tiden som tilldelats för att du ska kunna lägga dina insatsen på liveroulette har löpt ut, så släpper livedealern den snurrande kulan i roulettehjulet. Kulan kommer så småningom att landa in i en av de numrerade fickorna i hjulet. Du vinner om du har lagt ett spel som täcker det särskilda numret.

Lycka till i livecasino! Vi på SirSlot är övertygade om att du får en fantastisk spelupplevelse när du spelar liveroulette.

Insatstyper i Immersive Roulette

Du kan lägga många olika typer av insatser på roulettebordet i livecasino. Varje typ av insats täcker en särskild rad av nummer och varje typ har sin egen utbetalningsnivå. Insatser som du lägger på de nummrerade spelfälten eller på linjerna dem emellan går under namnet Inside Bets, medan insatser som du lägger på specialmarkerade rutorna nedan eller till vänster o bordet kallas för Outside Bets.

 1. INSIDE BETS:
 • Enkelnummer – du lägger din satsning direkt på ett av enskilda nummer inkl. nollan.
 • Två nummer – du lägger marker på linje mellan två nummer, antingen vertikalt eller horisontellt.
 • Rad - lägg din mark i slutet på någon rad av nummer. En rad täcker tre nummer.
 • Hörnspel - lägg din mark pä hörnet där fyra nummer möts. Alla fyra nummer är täckta.
 • Linjespel – du lägger dina marker i slutet av 2 rader – precis vid korsningen mellan. Ditt linjespel täcker samtliga nummer på båda rader, vilket är lika med sammanlagt 6 nummer.
 1. OUTSIDE BETS:
 • Kolumnspel – Du lägger dina satsningar på någon av spelfälten märkta med 2 till 1 - i slutet av kolumnen . 12 nummer täcks av ett kolumnspel. Noll är inte inkluderad.
 • Dussinspel – För att betta på dussinspel lägger du dina marker på någon av de tre rutorna som är markerade med 1:a 12, 2:a 12 eller 3:e 12 så att tolv numren ovanför täcks.
 • Rött eller svart – satsa pengar på antingen den röda eller svarta spelrutan. Då täcks 18 röda respektive 18 svarta nummer. Noll har den gröna färgen och kan därmed inte täckas av något av dessa spelalternativ.
 • Udda eller jämnt - lägg din mark på en av dessa rutor för att täcka de 18 jämna eller udda numren. Noll är varken udda eller jämn.
 • 1-18 eller 19-36 - lägg din mark på någon av dessa rutor för att täcka de första 18 eller de sista 18 numren. Noll ingår så klart inte bland numren 1-36 och är därmed exkluderad från spelet.
 1. Granninsatser i Immersive Roulette

Klicka på knappen Granninsatser så får du upp en särskild ovalformad insatsyta där du får möjligheten att enklare satsa pengar på Granninsatser och på andra så kallade särskilda insatser.

Varje insats täcker olika uppsättningar av nummer och erbjuder olika odds vid utdelning. När du kretsar med markören över någon neighbour bet eller någon särskild insats på kapplöpnngsbanan, kommer punkterna på insatsbordet där markerna kommer att läggas att markeras. Det är bara att klicka på platsen för dessa marker.

 • Tiers du Cylindre

Denna insats täcker totalt 12 nummer som inkluderar 27, 33 och alla spelnummer som ligger dem emellan vid sidan om roulettehjulet (på andra sidan om nolla).

Totalt sex marker läggs enligt följande vid spel på TdC:

 • 1 mark läggs på 5 / 8 split
 • 1 mark läggs på 10 / 11 split
 • 1 mark läggs på 13 / 16 split
 • 1 mark läggs på 23 / 24 split
 • 1 mark läggs på 27 / 30 split
 • 1 mark läggs på 33 / 36 split

Orphelins a Cheval

Insatsen som går under namnet Orphelins a Cheval täcker de 8 numren på de 2 delar av hjulet som inte Voisins du Zero och Tiers du Cylindre insatser ovan täcker.

5 marker totalt läggs på bordet:

 • 1 mark läggs på 1 (Straight Up)
 • 1 mark läggs på 6 / 9 split
 • 1 mark läggs på 14 / 17 split
 • 1 mark läggs på 17 / 20 split
 • 1 mark läggs på 31 / 34 split

Voisins du Zero

Denna insats täcker totalt sjutton nummer som inkluderar 22, 25 samt alla nummer dem emellan vid sidan av roulettehjulet som innehåller noll.

Totalt 9 marker läggs enligt följande:

 • 2 marker läggs på Street
 • 1 mark läggs på 4 / 7 split
 • 1 mark läggs på 12 / 15 split
 • 1 mark läggs på 18 / 21 split
 • 1 mark läggs på 19 / 22 split
 • 2 marker läggs på 25 / 26 / 28 / 29 hörn
 • 1 mark på 32 / 35 split

Jeu Zero

Denna insats täcker noll och sex nummer i omedelbar närhet till noll på roulettehjulet: 12, 35, 3, 26, 0, 32 och 15. 4 marker läggs enligt följande:

 • 1 mark läggs på 0 / 3 split
 • 1 mark läggs på 12 / 15 split
 • 1 mark läggs på 26 (Straight Up)
 • 1 mark läggs på 32 / 35 split

En Granninsatser täcker ett särskilt nummer så väl som andra nummer som ligger i nära anslutning till det på roulettehjulet. För att lägga ett neighbour bet, klicka på ett särskilt nummer på kapplöpningsbanan. En mark kommer att läggas på det valda nummret och på nummren som angränsar till det till höger och vänster. Klicka på den knappen -eller + för att öka eller minska uppsättningen angränsningar till höger och vänster av valt nummer.

Vinnande nummer i Immersive Roulette

 • Displayen Vinnande nummer visar de senaste vinnande numren.

Resultatet av den allra senaste avslutade omgången listas högst upp. Svarta nummer visas i vitt medan röda nummer visas i rött.

Statistik i Immersive Roulette

Klicka på knappen Statistik för att se ett diagram över vinnande nummer på upp ill de senaste 500 spelomgångarna. När du kretsar med din markör över någon del av statistikdiagrammet, punkten på insatsbordet där en mark ska läggas är markerad. Klicka helt enkelt på insatsen för att lägga din mark.

Spela Live Roulette - Immersive Roulette

För att delta i en spel måste du ha tillräckliga medel för att täcka dina insatser. Du kan se ditt nuvarande Saldo undertill på din skärm.

Trafikljus talar om nuvarande status i spelomgången genom att informera dig om när du kan göra insatser (Grönt ljus), när insatstiden nästan är slut (Gult ljus) och när insatstiden har löpt ut (Rött ljus).

Markdisplay tillåter dig att välja värdet på varje mark när du vill göra insats. Bara marker på valörer som täcks av ditt nuvarande saldo är möjliga. Denna display kommer bara att lysa under den tid insatstid återstår (ljuset är grönt eller gult). När isatstiden löpt ut (rött ljus), kommer markdisplayen vara avslagen så att inga tillkommande marker kan väljas.

När du har valt en mark, lägg din insats genom att helt enkelt klicka/trycka på insatspunkten på spelbordet. Varje gång du klickar/ trycker på insatspunkten, kommer värdet på din insats att öka i värde på den valda marken.

Notera: Vänligen minimera inte din webbläsare eller öppna inte någon annan flik i din webbläsare medan det återstår insatstid och du har lagt insatser på bordet. Ett sådant handlande kommer att tolkas som att du lämnar spelet och därför kommer dina insatser att avslås för den särskilda spelomgången.

Knappen Dubbla (2x) tillåter dig att snabbt öka din insats. Denna knapp möjliggörs efter att du lagt någon insats. Knappen Dubbla (2x) tillåter dig att Dubbla insatsen upp till maximal gräns. Du kan dubbla din egen insats bara en gång.

Knappen Upprepa tillåter dig att upprepa alla insatser från föregående spelomgång.

Knappen Ångra tar bort den senaste insats du lagt.

Du kan klicka /trycka knappen Ångra upprepa för att ta bort insatser, en efter en, i motsatt följd som de lagts. Notera att insatserna bara kan tas bort medan det fortfarande finns insatstid (Grönt eller Gult ljus).

Indikatorn Total Insats visar det totala värdet på alla insatser som lagts i nuvarande omgång.