Nedan går vi igenom allt det viktigaste som har hänt Vegas automater. Vi tittar närmare på tidsperioden som avser de tio senaste åren, när Vegas faktiskt har hetat just så. Namnändringen skedde nämligen 2007. Om ett par år väntar en ny reglering, vilket kan leda till att vi i Sverige får nyare och bättre spelautomater "offline". Vi på SirSlot kommer att följa alla nyheter om Vegas och uppdatera denna sektion.

2006 - Begränsningsregeln införs+

2006 har Jack Vegas vuxit sig så starkt att det på många ställen blivit en dominerande del på spelplatserna, därför införs en begränsningsregel i syfte att uppfylla intentionerna i lagen. Begränsningsregeln innebär att Jack Vegas ska vara ett komplement till den övriga verksamheten, Jack Vegas får alltså inte vara en dominerande del.

För att ha kontroll på att det råder balans görs därför regelbundna avstämningar där man beräknar förhållandet mellan intäkterna från spelautomaterna och verksamhetens övriga intäkter, till exempel en restaurangs försäljning av mat och dryck. Antalet spelautomater beräknas utifrån att det ska råda en balans mellan spel och annan verksamhet.

2007 - Vegas utvecklar spelansvaret+

Under 2007 inleder Vegas arbetet för ett framtida byte av spelsystem som ska stärka spelansvaret och ge ett bättre spelutbud. Våren 2008 installeras en åldersverifiering i samtliga spelautomater för att förtydliga 18-årsgränsen och uppmana personer som är 23 år eller yngre att visa legitimation innan de börjar spela på Vegas automater.

2007 - Jack Vegas blir Vegas+

2007 beslutas att samtliga Svenska Spels produktlogotyper ska innehålla "Vinnaren" Svenska Spels rödvita logga. Många av Svenska Spels produkter är redan starka varumärken i sig men nu stärks de ytterligare. Detta knyter även samman produkterna till en bred familj av spel. Det medför i sin tur att Jack Vegas och Miss Vegas byter namn till Vegas.

2009 - Ny uppgradering av Vegas+

2009 inleds återigen arbetet med att uppgradera Vegas automatpark, denna gång med den nya automatmodellen WinWave-Vu med widescreenskärm.

2010 - Vegas årets CSR-relation+

2010 utses Vegas till årets CSR-relation av restaurangkedjan Harrys. CSR, Corporate Social Responsibility, handlar om hur företag tar ansvar för sin påverkan på samhället, både ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

2010 - Henrik Lundqvist och Vegas+

2010 lanserar Vegas en ansvarskampanj med världsmålvakten i ishockey, Henrik Lundqvist. Kampanjens syfte är att utbilda Vegas affärspartners och deras medarbetare i arbetet med ålderskontroll och i vikten av att kontrollera legitimation på alla kunder mellan 18 och 23 år. Under 2011 förnyar Svenska Spel spelansvarsutbildningen i samarbete med Spelinstitutet. Syftet är att ytterligare stärka Svenska Spels och Vegas affärspartners spelansvarsarbete.

2010 - Vegas blir grönare+

Under 2010 införde Vegas en energisparfunktion i spelautomaterna som gör att de automatiskt går ner i lågenergiläge när ingen spelar på dem. Detta genomförs som ett led i arbetet med att minska energiförbrukningen. Vegas totala energiförbrukning bedöms kunna minskas med cirka 1 300 000 kWh/år.

2012 - Framtidens system är här+

2012 lanserade Vegas ett nytt centralsystem hos sina affärspartners som har gjort det möjligt för Vegas att erbjuda samma spelansvarsverktyg som idag finns på svenskaspel.se. Du som spelar på Vegas loggar in med ditt Spelkort och sätter därmed dina egna gränser i både tid och pengar. Du kan även följa din spelhistorik och ha möjlighet att stänga av dig för en kortare eller längre tid.

En annan möjlighet med det nya systemet är att Vegas kan ta in spel från flera olika leverantörer samt utveckla helt egna spel och på så vis tillmötesgå alla våra kunders olika önskemål.

2014 - Obligatorisk registrering av alla spel från juni 2014+

Svenska Spel införde i juni 2014 en obligatorisk registrering av alla spel förutom lotter och Casino Cosmopol. För att spela Vegas måste man alltså logga in med sitt Spelkort i automaten. Första gången ombeds man sätta sina egna personliga gränser vad gäller både tid och pengar - allt för att kunden lätt ska kunna hålla koll på sitt spelande. Dessutom kan man följa sin spelhistorik och även välja att stänga av sig för spel.