Online casinon med Live Baccarat spel Topp Live Baccarat casinon SV

Live Baccarat casinon

Spel: Live Baccarat (Punto Banco)

Typ: Livecasino bordsspel

Leverantör: Evolution Gaming

Guide till Live Baccarat

Målet i Live Baccarat är att förutse vilken hand som kommer att vinna som har värdet närmast 9. Ett annat namn för spelet är Punto Banco.

Spelregler (Live Baccarat)

Spelets värd är en dealer och spelas med åtta standard 52-kortlekar.

Kortens värde i spelet baccarat enligt följande:

 • Essen är de lägsta korten och är värda 1 poäng vardera.
 • Kort från 2 till 9 är värda sina numeriska nominella värden.
 • 10 och klädda kort (knektar, damer och kungar) är var för sig värda 0.

Bara det numeriska värdet av varje kort är relevant för det huvudsakliga Baccaratspelet; Varje korts färg (hjärter, spader,klöver eller ruter) är irrelevant.

Före varje giv i Live Baccarat så måste du placera din insats om Spelaren eller Banken kommer att vinna omgången genom att ha handen med ett värde närmast 9. Du har också valet att spela på att omgången slutar med Oavgjort, vilket inträffar när båda Spelaren och Banken har händer med lika värde.

Dealern börjar i Live Baccarat-spelet med att dela ut två kort var till Spelaren och Banken. Två händer delas ut i Baccarat: en hand till Spelaren och en hand till Banken. Om Spelaren och Bankens händer är av lika värde, slutar omgången med oavgjort Insatsen Oavgjort vinner och insatser på Spelaren och Bankens (returneras). Varje hands värde beräknas genom att ta bort siffran tio i en hand som annars är värd 11 eller mer. Till exempel, en 7:a och en 9:a är bara värt 6 i Baccarat (därför att 16 - 10 = 6). På samma sätt, klädda kort plus en 9:a kommer att vara värt 9.

Om Spelaren eller Banken tar emot en inledande tvåkortshand värd 8 eller 9 (en naturlig 8 eller 9), kommer inga ytterligare kort att delas till de båda händerna.

Om Spelaren eller Banken tar emot inledande tvåkortshänder värda 0-7, tas i beaktande Tredje Kortets Regel för att bestämma om ett tredje kort ska delas ut till antingen en hand eller eller båda händerna. Spelaren går alltid först.

Spelarens hand i Live Baccarat

Spelarnas inledande tvåkortshand

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  – Spelare drar ett tredje kort

6 – 7 – Spelare står kvar

8 – 9 – En naturlig – Inget tredje kort till båda händerna

Bankens hand

Baccarat Bankens kort alternativ

Bankens kort i Baccarat. Här ser du alla möjliga utgångar. D – Oavgjort; S - Stanna

Om Spelarens hand står på 6 eller 7, så måste Bankens hand på totalt 3, 4 elle dra, medan Bankens hand på totalt 6 måste stå. Den hand som kommer närmast totalt 9 vinner.

Squeeze

Om du spelar vid ett Baccarat Squeeze bord, så är sättet som dealer avslöjar korten beroende på satsningar som har placerats runt Live Baccarat bordet.

Dealern kommer snabbt att avslöja korten för den hand som är förknippad med det lägsta totala satsningen och kommer att sätta press på kort som givits till handen som förknippas med det största insatsvärdet.

Om den totala insatsen för båda händer är lika, kommer dealerna att pressa alla kort som delats på båda händer.

Sidosatsningar i Live Baccarat

 • Spelare Par

Betalas om de första två korten delats ut till Spelaren utgör ett par.

 • Bankens Par

Betalas om de första två utdelade korten till Banken utgör ett par.

 • Perfekt Par

Betalar 25:1 om två identiska kort (I fråga om värde och färg) delas ut som de första två korten till antingen Banken eller Spelaren. Betalar 200:1 om två indentiska kort (I fråga om värde och färg) delas ut som de första två korten till både Banken och Spelaren.

 • Endera paret

Betalas om de första två korten som delas ut till antingen Banken eller Spelaren är lika i värde eller samma färg.

 • Spelares Bonus

Betalas när Spelaren vinner omgången på en naturlig 8 eller 9 eller av åtminstone fyra poäng. Betalas när Banken vinner omgången på en naturlig 8 eller 9 eller av åtminstone fyra poäng.

Utbetalningar i Live Baccarat

Din utbetalning beror på typen av lagt spel.

Insats betalar

Spelare 1:1

Banken 1:0,95 (5% kommission debiteras)

Oavgjort 8:1

Spelare Par 11:1

Bankens Par 11:1

Perfekt par Ett par: 25:1

Perfekt par Två par: 200:1

Endera Paret 5:1

Spelare/Bankens Bonus enligt Handkombination Odds:

 • Icke-Naturlig hand vinner med 9 poäng, 30:1
 • Icke-Naturlig hand vinner med 8 poäng, 10:1
 • Icke-Naturlig hand vinner med 7 poäng, 6:1
 • Icke-Naturlig hand vinner med 6 poäng, 4:1
 • Icke-Naturlig hand vinner med 5 poäng, 2:1
 • Icke-Naturlig hand vinner med 4 poäng, 1:1
 • Naturlig vinst, 1:1
 • Naturligt oavgjort, Push

Vänligen uppmärksamma att varje fel ogiltigförklarar spelomgågnen och alla eventuella utbetalningar för omgången. Insatser kommer att återbetalas. Avkastning till spelare Den optimala teoretiska avkastningen-till-spelare procent för Live Baccarat är 98.94%.

Följande lista visar avkastning-till-spelare procent för olika valfria sidospel i Live Baccarat.

Bankens Par 89,64%

Spelare Par 89,64%

Perfekt par 91,95%

Endera Paret  86.29%

Spelares Bonus 97.35%

Bankens Bonus 90.63%

Scorekort

Baccarat linjer och trender för antingen Spelaren eller Banken använder en särskild sko som redovisas i olika poängtavlor. Dessa illustrerade presentationer av tidigare resultatomgångar och annan statistik beträffande nuvarande sko kan vara till hjälp för att förutse resultaten för framtida omgångar. BEAD ROAD och BIG ROAD visar resultaten av varje senaste omgång, medan Big Eye Road. Small Road och Cockroach Road visar mönster som härleds från BIG ROAD. Roads och skostatistik rensas alltid när en ny sko introduceras.

BEAD ROAD

Varje cell i BEAD ROAD representerar resultatet av en tidigare omgång. Resultatet av den tidigaste omgången sparas i det övre vänstra hörnet. Läs nedåt i kolumnen hela vägen ner mot slutet; börja sedan högst upp i den intilliggande kolumnen till höger och fortsätt sedan. En fast röd cell indikerar en vinst av banken. En fast blå cell representerar en vinst av spelare. En fast grön cell representerar oavgjort. En röd prick högst upp i det vänstra hörnet av en cell betyder att banken hade ett par. En blå prick nere i det högra hörnet av en cell betyder att spelaren hade ett par. Du kan ändra displayen Bead Road från engelska till förenklad kinesiska eller poängläge genom att klicka/trycka det var som helst.

BIG ROAD

I BIG ROAD sparas resultatet av de senaste omgångarna i det övre vänstra hörnet. En ny kolumn skapas varje gång bankens vinnande serie ändras till förmån för spelaren, eller vice versa. En cell med yttre linje i rött indikerar en vinst av banken. En cell med yttre linje i blått indikerar en vinst av en spelare. Ett Oavgjort resultat registreras som en grön linje genom cellen för den föregående omgången. Om den första omgången är en Oavgjord, kommer den gröna linjen att visa sig först och den röda eller blå konturen kommer att visa sig runt den linje den gång Spelaren eller Banken vinner en omgång. Om det finns två eller fler omgångar i rad som är oavgjorda, kommer numret på linjen att visa antalet oavgjorda resultat.

HÄRLEDDA VÄGAR

För den sanne Baccaratentusiasten är Big Eye Road, Small Road och Cockroach Road inkluderade för att visa mönster härledda från tidigare resultat sparade i BIG ROAD. Big Eye Road använder cirklar med yttre linje, Small Road använder fasta cirklar och Cockroach road använder snedstreck. Men i dessa härledda vägar motsvaras färgerna rött och blått inte av vinster av banken eller spelare och det finns inget sätt att skilja oavgjort eller par. I härledda vägar, är röda anteckningar tecken på upprepning, medan blå anteckningar är en signal på en mer ojämn, hackig" sko.

Härledda vägar startar inte i början av skon. Den startar med handen som följer den första handen i den andra, tredje och fjärde kolumnen av BIG ROAD. När härledda vägar startar, läggs en röd eller blå symbol till efter varje omgång.

SKO STATISTIK

Följande statistik baserar sig på nyvarande sko visad för dig ovanför: Total - Antalet avslutade omgångar hittills. Banken - Antalet vinster för Banken hittills. Spelare - Antalet vinster för Spelare hittills. Oavgjort - Antaet ovagjorda omgångar hittills. Banken (Par): Antalet par för Banken hittills. Spelare (Par): Antalet par för Spelare hittills.

TABELLEN VÄGSONDERING

Tabellen VÄGSONDERING visar den ikon som kommer att läggas till de tre härledda vägarna om den nästa omgången vinns av Banken eller Spelaren. Klicka på knappen Banken (B) eller Spelare (P) för att se ikonen som du lägger till vid vägarna om den nästa omgången vinns av Banken eller Spelaren.