Online casinon med Craps Online spel Topp Craps Online casinon SV

Craps Online casinon

Tärning eller Craps online – spelregler

Craps är ett tärningsspel där spelarna slår vad om tärningens tal. Du kan spela craps såväl på de riktiga casinon som på nätet - online. Spelarna placerar antingen ett spel på enkelkast eller multikast med flera möjligheter. Nedan hittar du en detaljerad guide om hur du spelar Craps online. Det är utan tvekan den bästa crapsguiden på nätet. Varmt välkommen och lycka till i spelet!

Craps online - Så spelar du

 1. Välj en marker med önskat värde genom att klicka på den. Klicka sedan på något insatsområde för att göra din insats där (en lista över tillgängliga insatsmöjligheter finns i avsnittet Tärningsregler ). Varje klickning i området lägger till en marker till insatsen. Välj en annan marker om du vill öka insatsen med något annat belopp. Om du högerklickar på området tas en marker bort. Du kan lägga ut flera marker i olika områden samtidigt.
 2. Klicka på knappen 'Kasta'.
 3. Nu kastas tärningarna och du får se resultatet. Klicka på Nytt spel om du vill spela en gång till. Gör dina insatser enligt beskrivningen ovan och klicka på 'Kasta'.

Tärningsregler – Craps online

Det första kastet i en spelomgång i tärning kallas 'come out roll'. Om tärningarna visar 4, 5, 6, 8, 9 eller 10 är 'punkten', 'the point', etablerad. Om summan i stället är 2, 3, 7, 11 eller 12 vid första kastet avslutas omgången omedelbart. När punkten är etablerad placeras en 'PÅ'-markering vid punkten. När punkten är etablerad, kastas tärningarna tills dess att samma tal eller en sjua uppnås.

Pass Line-insatser

- En pass line-insats görs på pass line-fältet före första kastet när du lirar craps online. Kastar du en 7:a eller 11:a vinner du och omgången är över. Kastar du 2, 3 eller 12 är det craps och du förlorar. Något annat nummer (4, 5, 6, 8, 9 eller 10) blir punkten. Du vinner pass line-spelet ifall du träffar punkten före en 7:a kastas. Du förlorar pass line-spelet ifall en 7:a kastas innan punkten träffas. Ett vinnande pass line-spel betalar jämna pengar (1 för 1).

Don't Pass Line-insatser

- En don't pass line-insats är motsatsen till en pass line-insats, och görs på 'Don't pass bar' före första kastet. Det innebär att du satsar på att kastaren får en sjua innan han får 'punkten'. Du vinner på första kastet om resultatet blir 'craps' (2 eller 3) och på alla andra kast om det är 7. Om första kastet är 12 får du tillbaka insatsen på en don't pass line-insats. Du förlorar på första kastet om resultatet blir 7 eller 11 och på alla andra kast om det är 'punkten'.

Come-insatser

- Come-insatser placeras i rutan med texten 'Come'. Du vinner lika mycket som insatsen om nästa kast ger 7 eller 11. Du förlorar om nästa kast är 'craps' (2, 3 eller 12). Om kastaren får 4, 5, 6, 8, 9 eller 10 blir detta tal 'punkten' och come-insatsen flyttas till rutan som motsvarar 'punkten'. Om kastaren får 'punkten' igen innan han får 7, vinner du. Om han får 7 först, förlorar du. Vinsten för en come-insats är lika stor som insatsen (ett mot ett).

Don't Come-insatser

- En 'don't come-insats' är motsatsen till en come-insats. Insatsen görs på 'Don't come bar' på spelbordet före första kastet. Om kastaren får 2 eller 3 vinner du. Om kastaren får 7 eller 11 förlorar du. Om kastaren får 12 får du tillbaka insatsen i en 'push'.

Om kastaren får 4, 5, 6, 8, 9 eller 10 blir detta tal 'don't come-punkten' och don't come-insatsen flyttas till en rad i övre vänstra hörnet av rutan som motsvarar 'don't come-punkten'. När 'don't come-punkten' har etablerats, vinner du lika mycket som insatsen om resultatet är 7 och förlorar om det blir 'don't come-punkten'.

Oddsinsatser på Craps online

- En oddsinsats är en extra insats för pass-, don't pass-, come- eller don't come-insatser. Den maximala insatsen är tre gånger den ursprungliga insatsen.

Pass-odds och come-odds ger två mot ett vid resultatet 4 eller 10, tre mot två vid 5 eller 9 och sex mot fem vid 6 eller 8. Don't pass-odds ger ett mot två vid resultatet 4 eller 10, två mot tre vid 5 eller 9 och fem mot sex vid 6 eller 8.

Till skillnad från ursprungliga pass-, don't pass-, come- och don't come-insatser kan oavslutade oddsinsatser tas bort från bordet under spelets gång.

Pass Line-oddsinsatser

- Du gör en pass line-oddsinsats genom att klicka på spelbordet utanför 'Pass line'-linjen under den ursprungliga pass line-insatsen. En vinnande pass line-oddsinsats ger riktiga odds: Två mot ett vid resultaten 4 eller 10, tre mot två vid 5 eller 9 och sex mot fem vid 6 eller 8.

Don't Pass Line-oddsinsatser

- Du gör en don't pass line-oddsinsats genom att klicka till höger om din ursprungliga insats på 'Don't pass'-linjen, exakt på bilden av de två tärningarna med sexor. En vinnande don't pass line-oddsinsats ger riktiga odds: ett mot två vid resultaten 4 eller 10, två mot tre vid 5 eller 9 och fem mot sex vid 6 eller 8.

Come och Don't Come-oddsinsatser

- Come och don't come-oddsinsatser placeras i Craps online nedanför Come- och Don't come-insatser, sedan de flyttats till rutan för “punkten'

Vinst på en come-oddsinsats ger: Två mot ett vid resultaten 4 eller 10, tre mot två vid 5 eller 9 och sex mot fem vid 6 eller 8.

Vinst på en don't come-oddsinsats ger: Ett mot två vid resultaten 4 eller 10, två mot tre vid 5 eller 9 och fem mot sex vid 6 eller 8.

Field-insatser

- En field-insats går ut på att nästa kast ska ge 2, 3, 4, 9, 10, 11 eller 12. Field-insatser placeras på 'Field'-linjen. Om kastaren får 2 eller 12, vinner du dubbla insatsen (två mot ett). Om resultatet är 3, 4, 9, 10 eller 11 får du lika mycket som insatsen (ett mot ett). Du förlorar om nästa kast blir 5, 6, 7 eller 8.

Big 6 och Big 8-insatser

- Placera markerna i någon av rutorna Big 6 eller Big 8 när du spelar Craps online. Om det nummer du valt slås före en sjua vinner du lika mycket som insatsen (ett mot ett).

Place Win-insatser

- Place-insatser kan göras på 4, 5, 6, 8, 9 eller 10. Placera markerna i rutan under dessa nummer. Du kan göra insatser när som helst. Du vinner om kastaren får ditt nummer innan han får en sjua. Vinsten beror på vilket nummer du valt:

 • 6 och 8 - 7 mot 6
 • 5 och 9 - 7 mot 5
 • 4 och 10 - 9 mot 5

Place Lose-insatser

- Place Lose fungerar på samma sätt som Place Win-insatser, förutom att du vinner om kastaren får en sjua innan han får det nummer du satsat på. Placera markerna i rutan ovanför dessa nummer. Vinsten beror på vilket nummer du valt:

 • 6 och 8 - 4 mot 5
 • 5 och 9 - 5 mot 8
 • 4 och 10 - 5 mot 11


Buy-insatser

- En buy-insats är samma sak som en place-insats i Craps, förutom vinstens storlek. För att skilja en buy-insats från en come-insats, markeras buy-insatsen med en 'BUY'-marker. Om du vinner på en buy-insats, dras en provision på 5 % från vinsten. Vinsterna bestäms av riktiga odds: Sex mot 5 på nummer 6 och 8, tre mot två på nummer 5 och 9 samt två mot ett på nummer 4 och 10.

Lay-insatser

- En lay-insats är motsatsen till en buy-insats. En lay-insats markeras med en 'LAY'-marker. Det är en satsning på att en sjua kommer att slås före en 4, 6, 8, 9 eller 10. Du satsar emot tärningarna, vilket innebär att du vinner om en sjua slås före det nummer du valt. Om du vinner på en lay-insats, dras en provision på 5 % från vinsten. Vinsterna bestäms av riktiga odds: Fem mot sex på nummer 6 och 8, två mot tre på nummer 5 och 9 samt ett mot två på nummer 4 och 10.

Any 7-insatser

- Placera markerna i rutan 'Seven'. Du vinner om en sjua slås vid nästa tärningskast.

Any 11-insatser

- Placera markerna i rutan med de två tärningarna som tillsammans blir 11. Du vinner om resultatet vid nästa tärningskast är 11. I så fall vinner du 15 gånger insatsen.

Any Craps-insatser

- Any craps innebär att du vinner om resultatet av nästa tärningskast när du spelar craps online blir något av 'craps'-numren (2, 3 eller 12). Insatsen placeras i rutan 'Any craps'.

C- och E-insatser

- Bokstäverna C och E motsvarar två olika insatser:

 • C-insats: detta är samma sak som att placera en insats i området 'Any Craps'. Klicka på bokstaven C om du vill göra en insats på 'Any Craps'.
 • E-insats: Detta är samma sak som att göra en Any 11-insats. Klicka på bokstaven 'E' om du vill göra en Any 11-insats.

Horn-insatser

- Placera markerna i rutan med de två tärningarna som tillsammans blir 2, 3, 11 eller 12. Horn-insatsen ger vinst om kastaren får 2, 3, 11 eller 12 vid nästa kast. Vinsten är 15 mot 1 vid nummer 3 och 11, och 30 mot 1 vid nummer 2 och 12.

Hardway-insatser på Craps online

- En Hardway-insats gäller att kastaren ska få 4, 6, 8 eller 10 som dubbla (2 + 2, 3 + 3, 4 + 4 eller 5 + 5) innan han får en sjua. Insatsen placeras i den ruta på spelplanen som innehåller de två tärningar som motsvarar det dubbla numret. Att få ett resultat med två lika tärningar kallas att åstadkomma det 'the hard way', på det svåra sättet. Ett exempel är alltså att få 4 genom att slå en tvåa och en tvåa. Ett exempel på det lätta sättet att få 4 är att slå en trea och en etta. Vinsten är 7 mot 1 vid nummer 4 och 10, och 9 mot 1 vid nummer 6 och 8.

RTP på Craps Online

Den långsiktiga, förväntade återbetalningen till spelare – tillika RTP i spelet Craps på nätet är 99,53 procent.