Jack Hammer 2

Jack-Hammer-2-automats.jpg

Spēļu Automāts Jack Hammer 2

Jack Hammer 2 ir 15 neatkarīgu ruļļu, 99 fiksētu izmaksas līniju, un 500 monētu spēļu automats.

 • Wild aizstājējsimboli un Scatteri ar bezmaksas spēlem
 • Bonusa iespēja Pielīmētie laimesti (Sticky Wins)

Jack Hammer 2 spēles noteikumi

 1. Jūs varat spēlēt uz 99 fiksētām izmaksas līnijām.
 2. Likmes lielums ir 50 monētas uz 99 līnijam katrā likmju līmenī (BET LEVEL). Iespējamie līmeņi ir no1-10.
 3. Jack Hammer aizstājējsimboli aizvieto jebkuru simbolu, izņemot frispinu simbolu.
 4. Galvenajā spēlē wildi parādās uz ruļļiem 2., 3., 4.un 5. kolonnā.
 5. Frispinu laikā aizstājējsimboli parādās uz ruļļiem 2., 3. un 4. kolonnā.

Bonusa iespējas Pielīmētie laimesti (Sticky Win) noteikumi

 1. Laimējusī izmaksas līnija vai 3 un vairāk Bezmaksas grieziena simboli aktivizē Sticky Win iespēju.
 2. Ruļļi ar laimējošiem simboliem nemaina pozīciju, savukārt pārējie ruļļi tiek atkārtoti iegriezti, lai sniegtu iespēju saņemt lielāku laimestu.
 3. Ruļļi turpina atkārtoti griezties līdz brīdim, kad vairs nav neviena jauna laimesta.
 4. Kad vairs nav neviena laimesta un Sticky Win iespēja beidzas, tiek izmaksāti visi laimesti uz visām laimējošām izmaksas līnijām.

Free spins spēles noteikumi

 1. Bezmaksas griezienu simbols ir Scattera simbols.
 2. Bezmaksas griezienu laikā ir iespejams laimēt papildu Bezmaksas griezienus (frispinus).
 3. Galvenajā spēlē un Bezmaksas griezienu laikā 5 vai vairāk Bezmaksas griezienu simboli, kas parādās jebkur uz ruļļiem, aktivizē Bezmaksas griezienus. Iegūto bezmaksas griezienu skaits atkarīgs no Bezmaksas Griezienu simbolu skaita uz ekrāna pēc tam, kad beigusies Pielīmēto simbolu funkcija:

– 5 izkaisītie simboli = 10 bezmaksas griezieni

– 6 izkaisītie simboli = 13 bezmaksas griezieni

– 7 izkaisītie simboli = 16 bezmaksas griezieni

– 8-15 izkaisītie simboli = 20 bezmaksas griezieni

 1. Jack Hammer 2 bezmaksas griezieni tiek izspēlēti ar to pašu likmes līmeni unmonētas vērtību, kā griezienā, kas aizsāka Bezmaksas griezienus.
 2. Bezmaksas griezienu laikā izmaksas līniju laimesti tiek divkāršoti.
 3. Papildus laimētie Bezmaksas griezieni tiek automātiski pievienoti pašreizējam Bezmaksas griezienu skaitam.
 4. Bezmaksas griezienu reizinātājs nereizina papildus laimēto Bezmaksas griezienu skaitu.
 5. Bezmaksas griezienu laikā Nejauši aizstājējsimboli var parādīties uz ruļļiem 2., 3. un 4. Kolonnā. Tie aizvieto jebkuru simbolu, izņemot parasto aizstājējsimbolu un Bezmaksas griezienu simbolus.
 6. Kad Bezmaksas griezieni beigušies, kopējais laimests no Bezmaksas griezieniem tiek pieskaitīts tā grieziena laimestiem, kurā tika aktivizēti Bezmaksas griezieni.

Leave a Reply