Blackjack

Klassisk Blackjack er et Blackjack-kortspil, der spilles med 6 dæk, som blandes før hver spilrunde. Der kan bruges op til 5 hænder pr. spil (en spiller kan satse alle 5 kasser). Spillets formål er at få en håndværdi, der er højere end giverens. Spillerens håndværdi må ikke overstige 21 point.

En spiller får to kort med billedsiden op. En giver får et kort med billedsiden op. Når kortene er givet, kan spilleren vælge en af de tilgængelige valgmuligheder afhængigt af værdien af kortene, han modtog:

 • Træk
 • Stå
 • Smid
 • Lige penge
 • Forsikring
 • Fordobl
 • Split
 • Spiller står automatisk, når den samlede værdi af hånden er 21.
 • Når en spillers håndværdi går over 21 (tabt), taber hånden.
 • Hvis de første to kort, der gives til spilleren, har den samlede værdi af 21, har spilleren Blackjack.
 • Hvis en spiller og en giver har lige kort, er det uafgjort, og alle indsatser returneres.
 • (Min./Maks.) definerer minimums- og maksimumsgrænserne for den oprindelige indsats.
 • Når spilleren tager et ekstra kort, og håndværdien overstiger 21, er runden overstået, og spilleren taber runden.

KORTENES VÆRDI

 • Nummerkortene (fra 2 til 10) tælles som pålydende værdi.
 • Værdien af es tælles som enten 1 eller 11.
 • Konger, dronninger og knægte værdisættes som 10.

YDERLIGERE REGLER

Fordobl

Hvis du vil fordoble den oprindelige indsats, skal du klikke på X2. Du får et kort mere, og derefter står din hånd automatisk.

Smid

 • Hvis spilleren ikke ønsker at fortsætte spillet, kan han vælge Smid og tage 1/2 af indsatsen.
 • Når en spiller smider kortene, slutter runden automatisk.
 • Valgmuligheden Smid er utilgængelig, hvis giverens synlige kort er et es.

Split

Split er kun tilgængelig, når du har to kort af samme værdi. Split fordobler automatisk den oprindelige indsats, og spilleren spiller to separate hænder. Når der er givet ekstra kort, kan spilleren:

 • Tage et kort mere – klik på Træk
 • Stoppe uddelingen af kort – klik på Stå
 • Fordoble den oprindelige indsats – klik på Fordobl

Split-funktion for esser

 • Es og 10 modtaget efter split tæller som 21, men giver ikke en Blackjack-hånd.
 • Når esser splittes, modtager en spiller et ekstra kort for hvert es. Efter dette står disse hænder automatisk.
 • De følgende ekstra kort og fordobling deaktiveres.

Lige penge

 • Når giverens synlige kort er et es, og spilleren har Blackjack, vises valgmuligheden “Lige penge”.
 • Blackjack med “Lige penge” udbetaler 1:1 i stedet for 3:2.
 • Hvis spilleren ikke bruger valgmuligheden “Lige penge”, og giveren får Blackjack, er det uafgjort.

Forsikring

 • En spiller kan købe en forsikring, hvis giverens synlige kort er et es.
 • Forsikringen koster ½ af den oprindelige indsats.
 • Hvis giverens hånd er en Blackjack, udbetaler forsikringen 2:1. Ellers er indsatsen tabt.
 • Når spilleren har købt forsikringen, har han stadig mulighederne for at stå eller trække.

Giverens spil

 • Giveren modtager kun ekstra kort, når spilleren har taget beslutningen om sin hånd eller hænder.
 • Kortene gives automatisk til giveren, indtil hans håndværdi er mindst 17.
 • Hvis giverens håndværdi overstiger 21, er hans hånd tabt.
 • Når alle kortene er givet, og giverens hånd er højere end spillerens, og ikke overstiger 21.Taber spilleren sin indsats.
 • Hvis spillerens hånd er højere end giverens, er udbetalingen 1:1.
 • Hvis spilleren har Blackjack, udbetales hans hånd 3:2.

Hvis spilleren og giveren har det samme, er runden slut og indsatserne returneres.

Leave a Reply