South Park

mängu kasiino South Park

South Park-i mängureeglid

South Park on 5 rullikuga, 3-realine, 25 mängureaga videomäng, milles on Wild asendused, Sticky WIldsid, 4 Bonus Gamesi ja 3 mini funktsiooni. Mängu mängitakse 25-l panusereal (paika pandud), 1-10 panusetasemel ja erinevatel mündiväärtustel.

 • Kõik mündivõidud maksavad vaid panuseridadel, välja arvatud Bonus Gameside vältel saadud võidud.
 • Kui aktiveeritud, kohalduvad kordajad kõikidele Kyle Bonus Game’i võitvatele panuseridadele, samuti kõikidele Kenny Bonus Game’i mündivõitudele.
 • Üheaegselt on võimalik aktiveerida vaid üks mini funktsioon.
 • Kenny Bonus ja Cartman Bonus võidud lisatakse automaatselt algsetele panuserea võitudele.

South Park Wild

 • Tavalised Wild sümbolid saavad põhimängus ja Kyle Bonus Spins’is ilmuda igale rullikule ning asendavad kõiki sümboleid, välja arvatud Bonus sümboleid.
 • Wildi sümboli asendus maksab VÕIDUTABEL kohaselt panuserea suurima võimaliku võidukombinatsiooni.

Terrance ja Phillip’i mini funktsioon

 • Terrance ja Phillip’i mini funktsioon on juhuslikult aktiveeritav ning asetab algselt 3 Wild sümbolit mis tahes kohta rullikutele 2, 3 ja 4; need asendavad kõiki sümboleid, välja arvatud Bonus sümboleid.
 • Esimene rullikutele asetatav Wild sümbol asetatakse ühele alumisel real olevale sümbolile, järgmised 2 sümbolit on kas vertikaalselt või diagonaalselt külgnevad sümbolid.

Mr. Hankey mini funktsioon

 • Mr. Hankey mini funktsioon on juhuslikult aktiveeritav ja asetab algselt 3 Wild sümbolit mis tahes kohta rullikutele 1, 3 ja 5, mis asendavad kõiki sümboleid, välja arvatud Bonus sümboleid.
 • Lisaks nendele 3-le sümbolile on võimalik, et rullikutele paigutatakse 1 või 2 täiendavat juhuslikult aktiveeritud Wild sümbolit.

Cartman South Park Mini Funktsioon

 • Cartman mini funktsioon on juhuslikult aktiveeritav. Funktsioonis on Beefcake Wild, 3×3 Wild sümbolite blokk, mis ilmub juhuslikult rullikutele 2, 3 ja 4 ning keerleb rullikute kohal eraldi.
 • Beefcake Wild ilmub keerutuse vältel rullikutele 2, 3 ja 4 ühel järgnevatest viisidest: Ainult ülemisel või alumisel real, ülemisel või alumisel 2-l real või ridadel 1-3.
 • Beefcake Wild sümbolid asendavad kõiki sümboleid, välja arvatud Bonus sümboleid.

South Park Bonus Games

 • Mängus on 4  Bonus Gamesi: Kyle, Kenny, Cartman ja Stan.
 • Aktiveeritud Bonus Game määratakse karakteri Bonus sümboli poolt, mis ilmub mis tahes kohas rullikul 5, vtVÕIDUTABELIT.
 • Üheaegselt on võimalik aktiveerida vaid 1 Bonus Game, mis tähendab, et Bonus gameside siseselt ei ole täiendavate Bonus Gameside võitmine võimalik.
 • Bonus Game’i mündivõidud on proportsionaalsed panusetasemega ringis, mis aktiveeris Bonus Game’i.
 • Bonus Game’i ja mini funktsiooni saab samaaegselt aktiveerida.

Kyle South Park Bonus Spins

 • Lööge beebit! Kyle lööb Ike Wildi nii, et see põrkab vastu auhinda.
 • 2 tavalist Bonus sümbolit, mis ilmuvad mis tahes kohas rullikutele 3 ja 4 üheaegselt Kyle Bonus sümboliga, mis ilmub mis tahes kohas rullikul 5, aktiveerivad Kyle Bonus Spins’i.
 • Kyle Bonus Spins annab auhinnaks 10 Free Spinsi.
 • Kyle Bonus Spinsi jooksul on võimalik võita täiendavaid Free Spinse.
 • Ike Wild sümbol saab ilmuda juhuslikult mis tahes kohta vaid rullikule 5.
 • Kui Ike Wild sümbol ilmub, kukub Ike rullikutel alla. Kyle lööb Ike’i, kes maandub juhuslikult ühel ruutudest, et aktiveerida üks järgnevatest auhindadest:
  • +3 täiendavat Free Spinsi.
  • x2 või x10 kordaja (saadaval vaid panuserea võidu korral).
  • Üks 2-st mündivõidust.
 • Free Spinse mängitakse samal panusetasemel ja mündiväärtusega nagu mänguringi, mis aktiveeris Free Spinsi.
 • Iga täiendava Free Spinsi võit lisatakse automaatselt jooksvatele Free Spinsidele.
 • Koguvõidu väli sisaldab kõiki Free Spinsis saadud võite, millele on lisatud kõik Free Spinsi aktiveerinud mänguringist saadud võidud.
 • Kordajad kohalduvad praegusele keerutusele ning korrutavad kõik panuserea võidud.
 • Bonus Game lõpeb, kui rohkem Free Spinse enam ei ole.
 • Free Spinsi lõpus pöördub mäng tagasi ringi, mis aktiveeris Free Spinsi.

Kenny South Park Bonus Game

 • Juhatage Kenny turvaliselt üle 3 erineva tsooni: võidu-, kordaja- ja ohutsooni.
 • 2 tavalist Bonus sümbolit, mis ilmuvad mis tahes kohas rullikutele 3 ja 4 üheaegselt Kenny Bonus sümboliga, mis ilmub mis tahes kohas rullikul 5, aktiveerivad Kenny Bonus Game’i.
 • Kenny Bonus Game’is on 3 erinevat tsoonitüüpi. Võidutsoon sisaldab vaid mündivõite. Ohutsoonis on 1 õnnetust põhjustav lõks, samuti mündivõidud. Kordaja tsoon sisaldab erinevaid kordajaid.

 

 • Bonus Game’i alguses antakse mängijale 3 elu.
 • Bonus Game’i alguses seisab Kenny kuni ruudu valimiseni väljal.
 • Alustage mängu, klõpsates ühele 3-st Kenny kõrval olevast heledalt märgitud asendist; seejärel liigub Kenny valitud ruudule.
 • Valitud asendil saab olla 3 tulemust: mündivõit, x2-x10 kordaja, mis korrutab mis tahes mündivõidud väljal kuvatud sammude arvuga, või õnnetus, mis kaotab teile elu.
 • Kordajad kohalduvad kõikidele kuvatud numbri või käikude mündivõitudele või kuni ühtki elu ei ole enam alles.
 • Sammude hulk koos kohalduvate kordajatega kuvatakse Kenny kohal.
 • Allesolevate elude hulk kuvatakse all vasakus nurgas; Kenny sümbol eemaldatakse iga kaotatud elu puhul.
 • Kenny jätkab edenemist üle kogu tsooni vasakpoolseimast parempoolseimale alale, üks samm korraga.
 • Bonus Game’i edenemist kuvatakse ekraani allosas edenemise viirul.
 • Koguvõidu väli kuvab vaid käimasoleva Bonus Game’i võite.
 • Kenny Bonus Game’is on maksimaalne võit 139000 münti.
 • Kenny Bonus Game lõpeb, kui Kenny jõuab kas edukalt viimasele tulbale või saavad tema elu otsa.
 • Kui Kenny on pärast kõikide tsoonide mängimist veel elus, kuvatakse mängus mündivõidu auhind.

Cartman South Park Bonus Game

 • Cartman otsib põõsastest peidetud auhindu, püüdes samal ajal vältida politseiametnikule vahele jäämist!
 • 2 tavalist Bonus sümbolit, mis ilmuvad mis tahes kohas rullikutele 3 ja 4 üheaegselt Cartman Bonus sümboliga, mis ilmub mis tahes kohas rullikul 5, aktiveerivad Cartman Bonus Game’i.
 • Klõpsake Cartman Bonus Game’is ühele 8-st põõsast, et otsida juhuslikult peidetud auhindu.
 • Mäng algab, kui Cartmanile valitakse otsimiseks põõsas. Võimalik on üheaegselt valida vaid üks põõsas.
 • Põõsastes on kas erinevad mündivõidud, x2 kordaja, nullimine või hoiatus/mäng läbi. Lisainformatsiooniks vt VÕIDUTABELIT.
 • Nullimise aktiveerimiseks on kaks võimalust: nullimise sümboli valimine ja politseiametniku sümboli valimine (ainult esimesel korral).
 • Esimene valitud põõsas ei saa aktiveerida nullimise sümbolit.
 • Politseiametniku esmakordsel ilmumisel kuvatakse hoiatussümbol ning käimasolev Bonus Game nullitakse.
 • Nullimine paigutab juhusliku valiku alusel põõsad uuesti ümber, andes auhinnaks uue Bonus Game’i mänguringi.
 • Koguvõidu väli kuvab vaid käimasoleva Bonus Game’i võite.
 • x2 kordaja kahekordistab Bonus Game’i olemasoleva koguvõidu.
 • Cartman Bonus Game lõpeb kui politseiametnik valitakse teist korda või kui jõutakse maksimaalse võidusummani.
 • Cartman Bonus Game’is on maksimaalne võit 1250000 münti.
 • Maksimaalne koguvõit Cartman Bonus Game’is on piiratud suurusega 5000 korda hetkepanus.

Stan Bonus Spins

 • Rullikutel olevad Sticky Wildsid annavad Stan Bonus Spins’is suuremate võitude võimaluse.
 • 2 tavalist Bonus sümbolit, mis ilmuvad mis tahes kohas rullikutele 3 ja 4 üheaegselt Stan Bonus sümboliga, mis ilmub mis tahes kohas rullikul 5, aktiveerivad Stan Bonus Spinsi.
 • Stan Bonus Spins’is on taaskeerutused koos Sticky Wildsidega.
 • Stan Bonus Spins’i alguses ilmub Sticky Wild sümbol 3. rulliku kesksele positsioonile ning jääb sellesse asendisse 2-ks keerutuseks.
 • Stan Bonus Spins’is saavad täiendavad Sticky Wild sümbolid ilmuda rullikutel juhuslikult mis tahes kohas ning asendavad kõiki teisi sümboleid.
 • Sticky Wild sümboli asendus maksab VÕIDUTABELI järgi panusereal suurima võimaliku võidukombinatsiooni.
 • Mis tahes kohas rullikutel juhuslikult ilmuvad täiendavad Sticky Wild sümbolid jäävad samuti 2-ks keerutuseks rullikutele.
 • Igaks Sticky Wildiks jäävate keerutuste arvu kuvatakse igast Sticky Wild sümbolist üleval paremal nurgas oleva maha loendava numbrina.
 • Taaskeerutuse võidud lisatakse kõikidele algsetele panuserea võitudele.
 • Stan Bonus Spins lõpeb, kui rullikutel ei ole enam ühtki Sticky Wild sümbolit ning keerutuse järgselt ei ilmu ühtki uut Sticky Wildsi.

South Park Mängija tasu

 • Mängija teoreetiline tasuvus selle mängu eest on 96.7%

South Park Mängu terminoloogia tõlked

Inglisekeelne termin Tõlgitud termin
Wild Asendussümbol
Free Spins Lisakeerutus
Autoplay Automaatmäng
Sticky Wild Kleepuv Wild
Beefcake Wild Lihakoogi Wild
Paytable Võidutabel
Bonus Boonus
Bonus Game Boonusmäng
Bonus Spins Boonuskeerutused

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*