Gonzo’s Quest

Gonzos-Quest-automats.jpg

Gonzo’s Quest Spēļu Automātu spēle

Gonzo’s Quest Ražotājs : Net Entertainment (NetEnt)

Spēles dalības maksa (likme): Minimālā likme 0.20 €, maksimālā likme 50 €

Gonzo’s Quest ir piecu ruļļu, 20 fiksētu izmaksas līniju, un 100 monētu spēļu automāts, kurā ir šādas iespējas:

 • Aizstājējsimbols
 • Bonusa režīms – ” Lavīna”
 • Bonusa spēle Bezmaksas kritieni.

Svarīgi:

 • Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.
 • Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līniju laimestiem.
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Gonzo’s Quest spēles noteikumi

Vispārējie noteikumi

 1. Spēle notiek uz 20 fiksētām izmaksas līnijām
 2. Likmes lielums uz katru izmaksas līniju var būt līdz 5 monētām.
 3. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Aizstājējsimbolu noteikumi

 1. Aizstājējsimboli aizvieto jebkuru simbolu, ieskaitot Brīvo kritienu simbolus.
 2. Aizstājējsimboli parādās tikai uz 2., 3. un 4. ruļļa.

Režīma Gonzo’s Quest Lavīna noteikumi

 1. Simboli sakrīt kolonnās, nevis griežas.
 2. Laimējusī izmaksas līnija aizsāks Lavīnu.
 3. Simboli laimesta kombinācijās uzsprāgst un pazūd, atstājot vietu otrai simbolu Lavīnai, sniedzot lielāku laimestu iespēju.
 4. Lavīnas turpinās, līdz vairs nav neviena laimesta.
 5. Laimesta reizinātājs tiek palielināts ar katru jauno Lavīnu, līdz reizinātājs sasniedz maksimālo vērtību.
 6. Reizinātāja maksimālā vērtība saglabājās arī nākamajās Lavīnās, līdz vairs nav neviena laimesta.
 7. Galvenajā spēlē maksimālais reizinātājs ir 5, bet Bezmaksas kritienos – 15.

Reizinātāji galvenajā spēlē ir šādi:

 • Pirmā Lavīna – reizinātājs ir x1
 • Otrā Lavīna – reizinātājs ir x2
 • Trešā Lavīna – reizinātājs ir x3
 • Ceturtā un visas turpmākās Lavīnas – reizinātājs ir x5

Gonzo’s Quest Bonusa spēles Bezmaksas kritieni Noteikumi

 1. Bezmaksas kritienu (free falls) simboli var parādīties tikai uz 1., 2. un 3.ruļļa.
 2. 3 Bezmaksas kritienu simboli aktivizē 10 Bezmaksas kritienu neatkarīgi no aktīvo izmaksas līniju skaita.
 3. Bezmaksas kritienu simboliem jāparādās secīgi, sākot no pirmā ruļļa kreisajā pusē.
 4. Bezmaksas kritieni tiek izspēlēti ar to pašu likmi, kā griezienā, kas aizsāka Bezmaksas kritienus.
 5. Laimējusī izmaksas līnija Bezmaksas kritienu laikā aizsāks Lavīnu.
 6. Maksimālais reizinātājs Bezmaksas kritienu laikā ir 15. Reizinātāji Bezmaksas kritienu spēlē ir šādi:
 • Pirmā Lavīna – reizinātājs ir x3
 • Otrā Lavīna – reizinātājs ir x6
 • Trešā Lavīna – reizinātājs ir x9
 • Ceturtā un visas turpmākās Lavīnas – reizinātājs ir x15
 1. Bezmaksas kritienu laikā var laimēt papildu Bezmaksas kritienus.
 2. Kad Bezmaksas kritieni beigušies, spēle tiek atsākta no grieziena, kurā tika aktivizēti Bezmaksas kritieni.
 3. Kad Bezmaksas kritieni beigušies, kopējais laimests no Bezmaksas kritieniem tiek pieskaitīts tā grieziena laimestiem, kurā tika aktivizēti Bezmaksas kritieni.
 4. Bezmaksas kritienu laikā 3 Bezmaksas kritienu simboli aktivizē 10 papildu Bezmaksas kritienus.

Gonzo’s Quest Izmaksu Noteikumi

 1. Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 2. Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līnijas laimestiem.
 3. Lai veidotos regulārās laimīgās kombinācijas, simboliem uz aktīvas izmaksas līnijas jāatrodas blakus.
 4. Regulārās laimīgās kombinācijas tiek veidotas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no simboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa. Simbolu kombinācija neveidojas, ja tā sākas no otrā ruļļa.
 5. Lai pārvērstu monētas kredītos, izmantojiet sekojošo formulu: Monētu skaits x monētas vērtība = daudzums kredītos
 6. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Gonzo’s Quest spēles vadība

Lai spēlētu, rīkojieties šādi:

 1. Lai paaugstinātu vai pazeminātu monētas vērtību, lietojiet COIN VALUE izvēlni.
 2. Lai izvēlētos monētu likmi, lietojiet BET LEVEL izvēlni.
 3. Klikšķiniet uz ikonas Spin. Ruļļi sāk griezties ar jūsu izvēlēto likmi.
 4. Klikšķinot uz ikonas MAX BET, aktivizējas visas izmaksas līnijas un rindas, liekot uz tām maksimālo monētu skaitu ar jūsu izvēlēto monētas vērtību un tiek iegriezti ruļļi.

NetEnt automātiskais vadības režīms:

 1. Nospiežot AUTOPLAY ikonu, jūs varat izvēleties:

o Sadaļa Number of rounds (Griezienu skaits). Izvēlies, cik reizes pēc kārtas ruļļi griezīsies Automātiskajā režīmā.

o Sadaļa Stop autoplay (Grieziena Apturēšanas Iestatījumi).Jūs varat izvēlēties vienu no iespējam, kad apturēt Automātisko režīmu:

 • Jebkura laimesta gadījumā.
 • Ja tiek iegūti Bezmaksas griezieni.
 • Ja kādā griezienā laimests pārsniedz…
 • Ja jūsu kredīts palielinās par
 • Ja jūsu kredīts samazinās par

 

Leave a Reply