Elements-slot.jpg

Elements: The Awakening Spēļu Automāts

Elements: The Awakening no NetEnt (Zviedrija) ir piecu ruļļu, 20 fiksētu izmaksas līniju un 200 monētu spēļu automāts, kurā ir šādas iespējas:

 • Bonusa režīms – ” Lavīna”.
 • Papildfunkcija Lavīnas mērītājs.
 • Papildfunkcija Enerģijas mērītājs.
 • Aizstājējsimbols .
 • 4 veidu Bonusa spēles Bezmaksas kritieni.

Elements spēles noteikumi

 1. Spēle notiek uz 20 fiksētām izmaksas līnijām
 2. Likmes lielums uz katru izmaksas līniju var būt līdz 10 monētām
 3. Aizstājējsimboli var parādīties 2., 3., 4. un 5. kolonnā, un tie aizvieto jebkuru simbolu.

Režīma ” Lavīna ” noteikumi

 1. Simboli sakrīt kolonnās, nevis griežas.
 2. Laimējusī izmaksas līnija aizsāks Lavīnu.
 3. Simboli laimesta kombinācijās uzsprāgst un pazūd, atstājot vietu otrai simbolu Lavīnai, sniedzot lielāku laimestu iespēju.
 4. Bezmaksas kritienu režīmi, ko aizsāk Lavīnas laimests, sākas, kad vairs nav pieejamu laimestu un Lavīnas funkcija beidzas
 5. Lavīnas turpinās, līdz vairs nav neviena laimesta.

Papildfunkcijas Lavīnas mērītājs – noteikumi

 1. Lavīnas mērītājs galvenajā spēlē piepildās par vienu iedaļu pēc katra veiksmīga Lavīnas kritiena, kurā ir vismaz viens izmaksas līnijas laimests. Maksimālais Lavīnu skaits ir 4. Lavīnas mērītājā attēlotā krāsa atbilst konkrētā kritiena galvenā elementa krāsai.
 2. Lavīnas turpinās, līdz laimesti beidzas. Katrs jaunais spēles grieziens sākas ar tukšu Lavīnas mērītāju.

Papildfunkcijas Enerģijas mērītājs noteikumi

 1. Galvenajā spēlē ir elementu Enerģijas mērītājs, kas attēlo galveno (laimējošāko) elementu. Enerģijas mērītāja iedaļa, kurā ir visvairāk enerģijas, parāda, kurš Bezmaksas kritienu režīms sāksies, ja tiks aktivizēti Bezmaksas kritieni.
 2. Enerģijas mērītājs ir sadalīts četrās daļās – katrai daļai atbilst viens elements. Iedaļa piepildās pēc izmaksas līnijas laimesta.
 3. Spēles laikā taustiņš ” Spin” pārvēršas par Enerģijas mērītāju, kas piepildās ar enerģiju no viena vai vairākiem laimējušajiem Elementiem, kas atbilst simboliem, kas veido izmaksas līniju kombinācijas. Lavīnas mērītājā attēlotā krāsa parāda konkrētā grieziena galvenā elementa krāsai.
 4. Ja 2 elementu enerģijas apjoms ir vienāds, Bezmaksas kritienu režīms tiks izvēlēts pēc nejaušības principa.
 5. Katrs jaunais spēles grieziens sākas ar tukšu Enerģijas mērītāju.

Bonusa spēles Bezmaksas kritieni – Noteikumi

 1. 4 vai vairāk secīgas Lavīnas spēles griezienā aktivizē vienu no Bezmaksas kritienu režīmiem.
 2. Bezmaksas kritieni tiek izspēlēti ar to pašu likmi, kā griezienā, kas aizsāka Bezmaksas kritienus.
 3. Ir četri atsevišķi Bezmaksas kritienu režīmi – Uguns vētras režīms, Gaisa vētras režīms, Zemes vētras režīms un Ūdens vētras režīms.
 4. Aizstājējsimboli aizvieto jebkuru simbolu visos Bezmaksas kritienu režīmos.
 5. Katrā Bezmaksas kritienu režīmā Aizstājējsimbolam ir unikāla papildfunkcija.
 6. Katrs Bezmaksas kritienu režīms nodrošina 10 Bezmaksas kritienus.
 7. Kad Bezmaksas kritieni beigušies, kopējais laimests no Bezmaksas kritieniem tiek pieskaitīts tā grieziena laimestiem, kurā tika aktivizēti Bezmaksas kritieni.

Uguns vētras režīma noteikumi

 1. Uguns vētras Aizstājējsimbols parādās Uguns vētras režīmā uz 2., 3. un 4. ruļļa, un tas var izplesties no 1. līdz 5. rullim.
 2. Uguns vētras Aizstājējsimbols var uz ruļļiem kolonnās izplesties jebkurā virzienā, pārvēršot divus blakus esošus simbolus par Aizstājējsimboliem, sniedzot iespēju iegūt lielāku laimestu.

Gaisa vētras režīma noteikumi

 1. 2 Gaisa vētras Aizstājējsimboli pēc pirmā Bezmaksas kritiena pēc nejaušības principa iekrīt ruļļos un paliek tur visa Gaisa vētras režīma garumā.
 2. Pēc pirmā kritiena Aizstājējsimboli katra kritiena vai Lavīnas laikā pēc nejaušības principa pārvietojas uz blakus esošu pozīciju ruļļos.
 3. Pirms pārvietošanās pa ruļļiem Aizstājējsimboli griežas, norādot virzienu, kurā pārvietosies.

Zemes vētras režīma noteikumi

 1. Zemes vētras Aizstājējsimboli parādās Zemes vētras režīmā uz 2., 3. un 4. ruļļa, un tas var izplesties no 1. līdz 5. rullim.
 2. Zemes vētras Aizstājējsimboli paliek uz ruļļiem, līdz tie iekļauti vienā vai vairākās laimējušās izmaksas līnijās, trīs Lavīnās vai līdz brīdim, kad vairs nav laimestu.

Ūdens vētras režīma noteikumi

 1. Ūdens vētras Aizstājējsimboli parādās Ūdens vētras režīmā uz 2., 3. un 4. ruļļa.
 2. Ūdens vētras Aizstājējsimbols veido aizstājējsimbolu grupu, kas izplešas vertikāli, noklājot visu rulli, un pārvērš simbolus aizstājējsimbolos.

Leave a Reply