nett-roulette.jpg

En rulettvariant med enkelt null som består av 36 nummer pluss 0. Det har en ekstra bane som gjør mulighetene for nummer- og nabobud enklere. Den ekstra roulette-banen er lagt opp som et faktisk ruletthjul og gjør det enklere og raskere å plassere et nabospill.

Roulette på KongKasino

Det er flere ulike måter å satse på i spillet roulette på KongKasino. Klikke på ønsket sjetong for å plassere innsatsen. Deretter klikker du på det området på rulettbordet eller banen hvor du ønsker å plassere innsatsen. Innsatsen kan bestå av flere enn én sjetong. (Beveg musepilen over en innsats for å se samlet verdi.)

Du kan fjerne sjetonger før KongKasino roulette-spillet begynner ved å klikke på den med den høyre musetasten og velge Fjern sjetong, eller du kan klikke på ANGRE for å fjerne den siste innsatsen din. For å fjerne alle innsatsene dine, klikk på FJERN. Hvis du angerer på at du fjernet innsatsene klikker du på ANGRE for å plassere dem igjen.

Nederst på spill-displayet viser SALDO hvor mye penger du har igjen på spillkontoen din, INNSATS viser samlet verdi av innsatsene dine og INNSATS viser summen du vant i forrige runde.

Når du har plassert innsatsene dine, klikke på START for å starte denne runden.

Når du klikker på START, stenges bildet av rulettbordet for å vise ruletthjulet som snurrer. Hvis du ønsker å se de innsatsene du plasserte, klikk VIS INNSATS for å vise rulettbordet. Klikk SKJUL INNSATS for å vise ruletthjulet igjen.

Når en roulette-runde er avsluttet, kan du klikke på SAMME -knappen før neste runde for å enkelt å plassere samme innsatsen(e) som i forrige runde.

Til venstre på KongKasinos spill-displayet ser du resultatene fra de seneste spillene og informasjonen oppdaterers etter hver runde. Vær oppmerksom på at informasjonen slettes når du avslutter spillet. Grenser for minimum og maksimum innsats vises på spillebordet.

Banen

Banen på rulettbordet på KongKasino er en kopi av ruletthjulet, dvs. at nummerrekkefølgen er den samme. Banen gir deg en alternativ måte å plassere sjetongene på rulettbordet.  Når du beveger musepekeren over banen, vises de korresponderende tallene på ruletthjulet og på banen. Når du velger en sjetongverdi og klikker på et felt på banen, plasseres sjetongene på det vanlige innsatsområdet på bordet.

Banen gjør det mulig å plassere et nabospill. Et nabospill dekker tall som ligger ved siden av hverandre på rulletthjulet og dermed tall som finnes ved siden av hverandre på banen. Banen inneholder også felt for fire forskjellige annonserspill.

Når du velger en sjetongverdi og klikker på et av annonserfeltene, vil et antall sjetonger av tilsvarende verdi plasseres på det vanlige innsatsområdet på bordet i samsvar med annonserspillet. Et annonserspill markeres på banen inntil innsatsen fjernes.

BetegnelseKostnadFordeling
Serie 0/2/39 sjetonger0/2/3 (2 sjetonger), 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 25/26/28/29 (2 sjetonger), 32/35
Serie 5/86 sjetonger5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36
Orph.5 sjetonger1, 6/9, 14/17, 17/20, 31/34
Null4 sjetonger0/3, 12/15, 26, 32/35

Innsatsregler i KongKasino Roulette

Det finnes ulike typer rulettinnsatser; de er delt inn i to kategorier: innside- og utsidespill. Hver innsats dekker et sett tall og er fordelt på ulike måter.

BetegnelseInnsatstypeBeskrivelse

Innsidespill

1VanligEn sjetong kan spilles på ett enkelt nummer, inkludert null (0). Sjetonger plasseres direkte på det enkelte nummeret.
2SplittspillEn sjetong kan spilles på tall ved siden av hverandre ved å plassere sjetongen på delelinjen mellom de to tallene. Vær oppmerksom på at sjetongen også kan plasseres på delelinjen mellom null (0) og 1, 2 og 3.
3RekkespillSpill på tre tall som ligger på rekke. Sjetongen plasseres på den ytre streken på rulettbordet, ved siden av rekken med de tre tallene. Merk at rekkespill også kan plasseres på 0,1 og 2 så vel som 0, 2 og 3.
4HjørnespillSpill på fire nærliggende tall. Sjetongen plasseres på krysset mellom de fire tallene. Du kan også spille på 0, 1, 2, og 3 ved å ved å plassere sjetongen på streken oppe til høyre på rulettbordet mellom 0 og 1.
5LinjespillSpill på seks tall. Denne innsatsen dekker to rekkespill, dvs. seks tall fordelt på to rekker med tre tall. Sjetongen plasseres her på krysset mellom den ytre streken på rulettbordet og streken som deler de to rekkene.

Utsidespill

6KolonnePå kortsiden av rulettbordet er det to felt markert 3 X. Hvis du plasserer sjetongen i et av disse tre feltene, spiller du på alle de tolv tallene over det (0 ekskludert).
7DusinEt spill der innsatsen plasseres i en av boksene markert Første 12Andre 12, eller Tredje 12 markerer tolv tall.
8Rødt/Sort, Partall/Oddetall, Lavt/HøytInnsatsen plasseres i en av boksene på langsiden av bordet og dekker halvparten av tallene på rulettbordet (0 ekskludert). Hver boks dekker 18 tall.

Nabospill

Et nabospill dekker tallene som finnes ved siden av et utvalgt tall på ruletthjulet. (For eksempel dekker et 1-talls nabospill på 25 tallet 25 så vel som 2, nabotallet til venstre, og 17, nabotallet til høyre). Klikk på VALGMULIGHETER for å åpne kontrollene for nabospill. Spill på 0, 1, 2, 3, 4 og 5 naboer til et utvalgt tall ved å klikke på den korresponderende knappen. Når du beveger musepekeren over banen, vil tallene som tilsvarer et nabospill vises på rulettbordet og på banen. Klikk på banen for å plassere innsatsen.

Valgmuligheter

Under VALGMULIGHETER finner du kontrollene for spillets lyd samt for nabospill. Enhver endring trer i kraft umiddelbart. Se ovenfor for en beskrivelse av hvordan du benytter kontrollene for nabospill.

MUSIKK: kontrollerer bakgrunnsmusikken.

BANKENS STEMME: kontrollerer stemmen til banken.

Andre spillkontroller

Klikk for å skru av all lyd i spillet.
Klikk for hjelp til å spille.

Gevinsttabell (Roulette)

Tillatt maksimum og minimum innsats vises på spill-displayet. Klikk på GEVINSTTABELL for informasjon om gevinster og grenser for ulike innsatstyper.

Sjetongen dekkerInnsatstypeBetaler
1 tallVanlig36 X
2 tallSplittspill18 X
3 tallRekkespill12 X
4 tallHjørnespill9 X
6 tallLinjespill6 X
12 tallDusin, kolonne3 X
18 tallRødt/Sort, Partall/Oddetall, Lavt/Høyt2 X

Roulette på nett

Roulette på nett kommer ofte som roulette with track – en populer europeisk spillversjon med én null og med et ekstraspill der et innsatsområde med bane er lagt til. Tallene på ruletthjulet går fra 0 til 36. Det er én null på hjulet.

Minste- og maksinnsatsen vises på tabellen og under spill. Gevinster utbetales i henhold til utbetalingstabellen. Trykk på knappen Utbetalinger for å sjekke utbetalingstabellen. Klikk på knappen Tall for å se spillstatistikk. Hot-tall viser de fem nyligste vinnertallene i synkende rekkefølge. Cold-tall viser de mest sjeldne vinnertallene. De grå tallene under Hot- og Cold-tall viser antall ganger tallet har blitt spunnet i et fast antall runder.

VEDDEPROSESS

 • Mulige steder du kan vedde markeres når du peker på dem.
 • Du satser når sjetongen er plassert i valgt område.
 • For å satse velger du først sjetongverdi, deretter velger posisjonen til innsatsen på bordet.
 • For å se alle versjoner av innsatsen, klikker du på den markerte pilen.
 • For å fjerne alle innsatsene klikker du på knappen Avbryt.
 • Hvis størrelsen på innsatsen overskrider bordets grense, blir innsatsen automatisk nedjustert til den høyest mulige summen.
 • For å snurre ballen trykker du på knappen Snurr.
 • Når kulen lander på vinnertallet, utbetales gevinst i henhold til innsatsen.

INNSATSER I ROULETTE PÅ NETT

Roulette på nett inneholder utsideveddemål, innsideveddemål og «gjette»-veddemål. Alle innsatsene er ulike i henhold til utbetaling. Sjekk utbetaling til hver av innsatsene i utbetalingsdelen.

UTSIDEVEDDEMÅL

Utsideveddemål plasseres på deler med tolv eller atten tall samtidig. For å plassere et utsideveddemål, plasserer du sjetongene dine på den valgte delen av bordet.

1 to 18/19 to 36 (Even Chances)

Disse innsatsene plasseres på to store tallgrupper. Den første gruppen omfatter tallene 1 til 18, den andre tallene 19 til 36. Utbetaling er 1:1.

Even/Odd (Even Chances)

ifølge rulettreglene, plasseres disse innsatsene på tallgruppene som skilles etter paritet. Utbetaling er 1:1.

Rød/svart (Even Chances)

Innsatsen plasseres i henhold til tallenes farge. Utbetaling er 1:1.

Column

Det er tre typer innsatser. Hver av dem er grupper med 12 lommer. Kolonneinnsats kan plasseres på én av tre kolonner på hovedtabellen, markert som 2 til 1. Utbetaling er 2:1.

Dozen

Dusininnsats plasseres på 3 tallgrupper markert på tabellen som første 12, andre 12 og tredje 12. Utbetaling er 2:1.

INNSIDEVEDDEMÅL

Straight bet

Straight bet kan plasseres på alle enkelttall på tabellen. Utbetaling er 35:1.

Split

Splittinnsats plasseres på to tilstøtende tall som står sammen på tabellen. Utbetaling er 17:1.

Street bet

Street bet plasseres på en rekke med tre tall. Utbetaling er 11:1.

Corner

Hjørneinnsats plasseres på fire tilstøtende tall.Utbetaling er 8:1.

Six-line

Six-lineinnsats plasseres på seks tilstøtende tall. Utbetaling er 5:1.

GJETTEVEDDEMÅL

Gjetteveddemål plasseres i henhold til tallsekvensen på ruletthjulet.

Zero Spiel-innsats

Zero Spiel-innsats plasseres på tallene 15, 32, 0, 26, 3, 35 og 12. 4 sjetonger brukes til å satse. En sjetong plasseres på 26 svart med utbetaling 35:1, og de 3 gjenværende sjetongene plasseres i grupper med tallparene 0 og 3, 35 og 32, 12 og 15. Utbetaling er 17:1.

Series 0/2/3

Denne innsatsen omfatter følgende tall: 15, 32, 0, 26, 3, 35, 12, 25, 2, 21, 4, 19, 28, 7, 29, 18 og 22. 9 sjetonger brukes til denne innsatsen. De legges ut på følgende måte:

 • Tallene 0, 2 og 3 bruker to sjetonger med utbetaling 11:1.
 • Tallgrupper i par 4 og 7, 12 og 15, 18 og 21, 19 og 22, 32 og 35 bruker én sjetong for hver gruppe (totalt 5 sjetonger). Utbetaling er 17:1.
 • Gruppe med tallene 25, 26, 28 og 29 bruker to sjetonger. Utbetaling er 8:1.
Orphelins

Orphelins-innsatser bruker tallene 6, 34, 17, 9, 31, 14, 20 og 1. Fem sjetonger brukes til å satse. Én sjetong plasseres på 1 med utbetaling 35:1, og de 4 gjenværende sjetongene plassers på grupper med tallparene 6 og 9, 14 og 17, 17 og 20, 31 og 34. Utbetaling er 17:1. Dersom resultatet blir 17 svart, er utbetalingen 35:1.

Series 5/8

Innsats for Series 5/8 plasseres på følgende tall: 33, 16, 24, 5, 10, 23, 8, 30, 11, 36, 13 og 27. 6 sjetonger brukes til å satse. Disse sjetongene plasseres på følgende tallpar: 5 og 8, 10 og 11, 13 og 16, 23 og 24, 27 og 30, 33 og 36. Utbetaling er 17:1.

Neighbours

Innsatsen plasseres på ett tall og 4 tilstøtende tall og bruker fem sjetonger. Utbetaling er 35:1. F.eks. Hvis innsatsen plasseres på 27 og gir gevinst, gir de tilstøtende tallene 34, 6, 13, 36 også gevinst.

Leave a Reply