Pontoon-Spill.jpg

Pontoon

Det klassiske kortspillet Pontoon er veldig likt det evig populære Blackjack spillet. Hensikten med spillet er å oppnå en hånd som er så nær 21 som mulig, uten å buste. Langsiktig, forventet tilbakebetaling til spiller – RTP –  er 99,8 prosent!

Pontoon – Regler

Forskjellene mellom Pontoon og Blackjack er:

 1. To hender kan slå en vanlig 21: Pontoon -et A og en 10 eller bildekort – og 5-kortstikk – når spilleren holder 5 kort uten å bryte, uansett totalverdien av hånden.
 2. Begge giverens kort ligger med bildesiden ned til spilleren står eller går over.
 3. Giveren vil kontrollere kortene sine i begynnelsen av en hånd. Hvis han har Pontoon, snus hans kort. Spilleren taper sin innsats.
 4. Spilleren kan ikke stå før hånden er > 14 og kan splitte kort med samme verdi. F. eks. kan du splitte to 8:ere eller en D og en K – verdt 10+10 poeng.
 5. Hvis du får et A og en tier eller bildekort i en splittet hånd, telles dette som Pontoon.


Kortverdier – 
Vanlige kort har pålydende verdi:

 • 2 er 2 poeng, 5 er fem poeng…
 • J, D og K er 10 poeng. A er 1/11 poeng.

Giverregler – Giveren må trekke på myk 17 – 2-4 kort som samlet gir 17, hvis et av dem er et A –  eller lavere. Giveren må stå på hard 17 – 2-4 kort som samlet gir >16, hvis ingen av dem er et A – eller høyere.

Doble – Hvis du tror at du vil få en vinnerhånd denne gangen (for eksempel, hvis din gjeldende totalsum er 11 og det er en god mulighet for at det neste kortet blir en tier, eller du har fire kort med lav totalsum og vil ta sjansen på en Femkortstikk-hånd), kan du klikke på denne knappen og doble innsatsen. Du kan bare bruke denne knappe en gang per hånd, men det er ingen grense for hvor mange kort du kan trekke etter å ha doblet, så lenge du ikke bryter Du kan også doble etter å ha splittet.

Pontoon gevinster

Det følgende er en liste over mulige utbetalinger i fallende rekkefølge:

 1. Pontoon = Ess og 10-p. kort. Slår enhver annen hånd. Utbetaler “2 to 12.
 2. 5-kortstikk – Hvilke som helst 5 kort så lenge totalverdien ikke overstiger 21. Slår enhver hånd, unntatt Pontoon. Utbetaler 2 til 1.
 3. 21 = 3 eller 4 kort som samlet er 21. Slår enhver hånd, unntatt Pontoon og 5-kortstikk. Betaler “1 to 1” – likt.
 4. Høy totalsum – 2-4 kort, så lenge totalverdien er < 21. Slår enhver hånd med lavere totalsum, unntatt 5-kortstikk. Betaler “1 to 1”.
 5. Brudd – 3+ kort som samlet gir > 21. Spilleren taper innsatsen.

 

 

Leave a Reply