Craps-terningspill-online.jpg

Craps online

Craps er et terningspill hvor spillere satser på utfall av hvert kast. Spillere kan foreta forskjellige spill på utfallet av et enkelt kast eller på flere kast. Langsiktig, forventet tilbakebetaling til spiller (RTP) er 99,53%.

Slik spilles spillet craps online

 1. Klikk på en sjetong med ønsket verdi for å spille med den. Deretter klikker du på hvilket som helst område av bordet for å plassere innsatsen din der(en liste over tilgjengelige spill er vist nedenfor i Craps Regelseksjonen). Hvert klikk på området legger til en sjetong av samme verdi. Velg en ny sjetong dersom du ønsker å øke innsatsen med et annet beløp. Du kan plassere flere sjetonger på flere forskjellige områder samtidig. Klikk på “Slett Innsats” for å fjerne alle innsatser fra bordet.
 2. Klikk på Kast terninger-knappen.
 3. Terningene blir nå kastet og du vil se spilleresultatet. Klikk Nytt spill hvis du ønsker å spille igjen. Plasser innsatsen din som beskrevet over og klikk Kast terninger.

Craps: regler

Det første terningkastet i Craps-omgangen kalles ‘Kom ut’-kastet. Dersom summen på terningene er 4, 5, 6, 8, 9 eller 10, så er ‘the point’ etablert (poengsummen som må oppnås er satt). Er derimot summen 2, 3, 7, 11, eller 12 på ‘Kom ut’-kastet, er omgangen over. Når ’the point’ er satt, vil en ‘PÅ’ -markør bli plassert på ’the point’. Etter at ’the point’ er satt, vil terningene bli kastet uavbrutt til samme sum er oppnådd igjen, eller til du får tallet 7.

’Pass Linje’-veddemål

– ‘Pass Linje’-innsatsen må plasseres på ‘Pass Linje’ før første terningkast (Kom ut-kastet). Hvis du får en 7 eller en 11, vinner du, og omgangen er over. Hvis du får en 2, 3 eller 12, blir det Craps, og du taper. Alle andre tall (4, 5, 6, 8, 9, eller 10) blir ‘the point’ (poengsummen som må oppnås). Du vinner Pass Linje-veddemålet hvis ’the point’ blir kastet før en 7. Du taper Pass Linje-veddemålet hvis en 7 blir kastet før ’the point’. Et vinnende Pass Linje-veddemål utbetaler ’like penger’ (1 til 1).

’Ikke Pass Linje’-veddemål

– Et ’Ikke Pass Linje’-veddemål er det motsatte av et ’Pass Linje’-veddemål, og innsats må plasseres på “Ikke Pass Bar’, på bordet, før første terningkast. I et ‘Ikke Pass Linje’-veddemål, vedder du på at kasteren vil kaste en 7 før ‘the point’. Du vinner på ’Kom ut’-kastet hvis du kaster Craps (2 eller 3), og på alle andre kast dersom det blir 7. Hvis ’Kom ut’-kastet er 12, går innsatsen tilbake til spilleren i en uavgjort (push). Du taper på ’Kom ut’-kastet hvis det blir en 7 eller en 11, og på alle andre kast som er ‘the point’.
Et vinnende ’Ikke Pass Linje’-veddemål utbetaler ’like penger’ (1 til 1).

’Kom’-veddemål

– For å plassere en ‘Kom’-innsats, plasser sjetongene dine i feltet merket ’Kom’. Du vinner ’like penger’ hvis neste kast er 7 eller 11. Du taper hvis neste kast blir Craps (2,3 eller 12). Hvis kasteren kaster en 4, 5, 6, 8, 9, eller 10, blir dette tallet ‘Kom Point’ (det tallet som må oppnås), og ‘Kom’-innsatsen flyttes fra ‘Kom Bar’-feltet til det feltet som korresponderer med ’Kom Point’-tallet“. Hvis kasteren kaster ’Kom Point’ igjen, før han kaster en 7, vinner du veddemålet. Hvis en 7 blir kastet først, taper du veddemålet. ’Kom’-veddemålet utbetaler ’like penger’ (1 til 1).

‘Ikke Kom’-veddemål

– Et ‘Ikke Kom’-veddemål er det motsatte av et ‘Kom’-veddemål. Innsatsen plasseres etter første terningkast på ‘Ikke Kom Bar’, på bordet. Hvis kasteren kaster en 3 eller 2,
vinner ’Ikke Kom’-veddemålet. Hvis kasteren kaster en 7 eller 11, taper ‘Ikke Kom’-veddemålet. Hvis kasteren kaster en 12, vil innsatsen gå tilbake til spilleren med i en uavgjort (push).

Hvis kastet blir en 4, 5, 6, 8, 9, eller 10, blir dette tallet ‘Ikke Kom Point’ (den poengsummen som må oppnås), og ‘Ikke Kom’-innsatsen blir flyttet fra ‘Ikke Kom Bar’ til Bar-feltet i øverste venstre hjørne av feltet som korresponderer med ‘Ikke Kom Point’-tallet. Når ’Ikke Kom Point’ er etablert, vinner ’Ikke Kom’-veddemålet’ like penger’ (1 til 1) dersom kastet blir en 7, og taper hvis kastet blir et ’Ikke Kom Point’-tall.

‘Ulike’-veddemål

– Et ‘Ulike’-veddemål er en backup for en ’Pass’, ’Ikke Pass’ ’Kom’ og ’Ikke Kom’-veddemål. Maksimum innsats er tre ganger din opprinnelige innsats.

‘Pass Ulike’ og ‘Kom Ulike’ utbetaler 2 til 1 dersom 4 eller 10 blir kastet, 3 til 2 dersom 5 og 9 blir kastet, og 6 til 5 dersom 6 og 8 blir kastet. ’Ikke Pass Ulike’ utbetaler 1 til 2 dersom 4 eller 10 blir kastet, 2 til 3 dersom 5 og 9 blir kastet, 5 til 6 dersom 6 og 8 blir kastet.

I motsetning til ordinær ’Pass’, kan ’Ikke Pass’, ’Kom’, ’Ikke Kom’-innsatser, samt uløste ‘Ulike’-innsatser bli fjernet fra bordet mens spillet pågår.

‘Pass Linje Ulike’-veddemål

– Plasser en ‘Pass Linje Ulike’-innsats ved å klikke på Craps-bordet utenfor “PASS LINJE’ bar, under din opprinnelige ’Pass Linje’-innsats. Et vinnende ’Pass Linje Ulike’-veddemål utbetaler for de ’sanne ulike’: 2 til 1 dersom kastet blir 4 eller 10, 3 til 2 dersom kastet blir 5 eller 9, og 6 til 5 dersom kastet blir 6 eller 8.

‘Ikke Pass Linje Ulike’-veddemål

– Plasser en ‘Ikke Pass Linje Ulike’-innsats ved å klikke på høyre side for din opprinnelige innsats i “Ikke Pass Bar’, eksakt på 6×6 terningsymbolet. Et vinnende ’Ikke Pass Linje Ulike’-veddemål utbetaler for de ’sanne ulike’: 1 til 2 dersom tallene 4 eller 10 blir kastet, 2 til 3 dersom 5 eller 9 blir kastet, og 5 til 6 dersom 6 eller 8 blir kastet.

’Kom Ulike’ og ’Ikke Kom Ulike’-veddemål

– ’Kom’ og ‘Ikke Kom Ulike’-innsatser plasseres under ‘Kom’ og ‘Ikke Kom’-innsatsene etter at de har blitt flyttet til ‘Point’-feltet.

Et vinnende ‘Kom Ulike’- veddemål utbetaler: 2 til 1 dersom 4 eller 10 blir kastet, 3 til 2 dersom 5 eller 9 blir kastet, og 6 til 5 dersom 6 eller 8 blir kastet.

Et vinnende ‘Ikke Kom Ulike’-veddemål utbetaler: 1 til 2 dersom 4 eller 10 blir kastet, 2 til 3 dersom 5 eller 9 blir kastet, og 5 til 6 dersom 6 eller 8 blir kastet.

’Felt’-veddemål

– Et ‘Felt’-veddemål vedder på at det neste kastet av terningene vil bli en 2, 3, 4, 9, 10, 11, eller 12. For å plassere en ’Felt’-innsats plasserer du sjetongene i ’Felt Bar’. Hvis kasteren kaster en 2 eller 12, får du betalt dobbelt din opprinnelige innsats (2 til 1). Hvis en 3, 4, 9, 10, eller 11 kommer opp, får du betalt ’like penger’ (1 til 1). Du taper veddemålet hvis en 5, 6, 7, eller 8 blir kastet.

‘Stor 6’ og ‘Stor 8’-veddemål

– Plasser sjetongene dine i feltet markert som ’Stor 6’ eller ’Stor 8’. Hvis tallet du har valgt blir kastet før en 7, vinner du ’like penger’ (1 til 1).

‘Felt vinner’-veddemål

– ‘Felt’-veddemål blir gjort på følgende tall: 4, 5, 6, 8, 9, eller 10. Plasser sjetongene dine i feltet under disse tallene. Du kan gjøre et ’Felt’-veddmål når som helst. Du vinner dersom kasteren kaster ditt tall før en syver. Utbetalingen avhenger av det tallet du satset på:

 • 6 og 8 – 7 til 6
 • 5 og 9 – 7 til 5
 • 4 og 10 – 9 til 5

’Felt taper’-veddemål

– ’Felt taper’-veddemål er akkurat likt ’Felt Vinner’-veddemål, bortsett fra at du blir betalt hvis kasteren kaster en syver før det tallet du satset på. Utbetalingen avhenger av det tallet du satset på:

 • 6 og 8 – 4 til 5
 • 5 og 9 – 5 til 8
 • 4 og 10 – 5 til 11


‘Kjøp’-veddemål

– Et ‘Kjøp’-veddemål er det samme som et ‘Felt’-veddemål med unntak av utbetalingen. For å skille ‘Kjøp’-veddemålet fra et ‘Kom’-veddemål, er ‘Kjøp’-veddemålet merket med et “KJØP’-merke. Når du vinner et ’Kjøp’-veddemål blir du belastet 5% i kommisjon. Gevinstene dine blir utbetalt på sanne ulike: 6 til 5 dersom 6 og 8 blir kastet, 3 til 2 dersom 5 og 9 blir kastet, og 2 til 1 dersom 4 og 10 blir kastet.

’Legg’-veddemål

– Et ‘Legg’-veddemål er det motsatte av et ‘Kjøp’-veddemål. Et ‘Legg’-veddemål er merket med et “LEGG’-merke. Her vedder man på at en 7 vil bli kastet før en 4, 6, 8, 9, eller 10. Det er et veddemål mot terningene, som betyr at du vinner hvis en 7 blir kastet før det tallet du valgte. Når du vinner et ’Legg’-veddemål vil du bli belastet med 5% i kommisjon. ’Legg’-gevinster blir utbetalt på sanne ulike: 5 til 6 dersom 6 og 8 blir kastet, 2 til 3 dersom 5 og 9 blir kastet, og 1 til 2 dersom 4 og 10 blir kastet.

‘Vilkårlig 7’-veddemål

– Plasser sjetongene i “Syv’-feltet. Du vinner hvis en 7 blir kastet i neste terningkast. Dette veddemålet utbetaler 4 til 1.

‘Vilkårlig 11’-veddemål

– Plasser sjetongene i det feltet der to terninger utgjør til sammen 11. Du vinner dette veddemålet hvis en 11 blir kastet i det neste terningkastet. Hvis 11 blir kastet, vinner du 15 ganger innsatsen din.

‘Vilkårlig Craps’-veddemål

– I ‘Vilkårlig Craps’-veddemål vinner du hvis ett av Craps-tallene (2, 3, eller 12) blir kastet i det neste terningkastet. ’Vilkårlig Craps’-innsatsen plasseres i ‘Vilkårlig Craps’-feltet. Dette veddemålet utbetaler 7 til 1.

’C & E’-veddemål

– Bokstavene C og E representerer to forskjellige veddemål:

 • C-veddemål: Dette er det samme som å plassere en innsats på ‘Vilkårlig Craps’-feltet. Klikk på bokstaven C for å plassere sjetongene dine i ‘Vilkårlig Craps’-feltet.
 • E-veddemål: Dette er det samme som å plassere en innsats på ’Vilkårlig 11’. Klikk på bokstaven E for å plassere sjetongene dine i ’Vilkårlig 11’-feltet.

’Horn’-veddemål

– Plasser sjetongene dine i feltet der to terninger utgjør til sammen 2, 3, 11, eller 12. ’Horn’-veddemålet vinner hvis kasteren kaster en 2, 3, 11 eller 12 på det neste terningkastet. Et vinnende ’Horn’-veddemål utbetaler 15 til 1 dersom utfallet på kastet blir 3 og 11, og 30 til 1 dersom utfallet blir 2 og 12 på kastet.

‘Hardway’-veddemål

– Et ‘Hardway’-veddemål vedder på at kasteren vil kaste en 4, 6, 8, eller 10 som doble tall (2+2, 3+3, 4+4, eller 5+5) før en 7 blir kastet. ‘Hardway’-innsatsen plasseres i feltet på Craps-bordet som inneholder de to terningene som korresponderer med det tallet du valgte. Å kaste terningene slik at begge terningene viser samme tall, kalles å kaste terningene “the hard way’ (vanskelig). Et eksempel er å få summen 4 der begge terningene viser 2. Et eksempel på en enkel måte, er å få 4 med tallene 3 og 1. Et vinnende ‘Hardway’-veddemål utbetaler 7 til 1 dersom 4 og 10 blir kastet, og 9 til 1 dersom 6 og 8 blir kastet.

 

 

Leave a Reply