Blackjack-spill.jpg

Målet i blackjack er å slå bankens hånd uten å gå over 21. Spillet starter med at du og banken får utdelt to kort hver. Hvis du får utdelt 21 på de to første kortene, vinner du. Klassisk blackjack online er et kortspill som spilles med 6 bunker som blandes før hver runde. Opptil 5 hender kan brukes per spill (en spiller kan vedde alle 5 boksene).

Målet med spillet er å få en hand med verdi høyere en den giveren har. Verdien på spillerens hånd skal ikke overskride 21 poeng. En spiller får to kort med forsiden opp. En giver får ett kort med forsiden opp.

Når kortene er gitt ut, kan spilleren velge ett av de tilgjengelige alternativene, avhengig av verdien på kortene han fikk:

 • Hit
 • Double
 • Jevn pengesum
 • Forsikring
 • Double
 • Split
 • Spiller fortsetter automatisk når totalsummen på kortene er 21.
 • Når verdien på en spillers hånd er mer enn 21 (busted), taper kortene på hånden.
 • Hvis de to første kortene som deles ut til spilleren har en totalverdi på 21, har spilleren en Blackjack.
 • Hvis en spiller og en giver har samme verdi, er det uavgjort og alle innsatsene gis tilbake.
 • (Min/maks) definerer minste- og maksgrense for den opprinnelige innsatsen.
 • Når spilleren trekker et ekstra kort og verdien til kortene på hånden er mer enn 21, er runden ferdig og spilleren taper runden.

KORTENES VERDI

 • Tallkort (2 til 10) telles med deres verdi.
 • Verdien til et ess er enten 1 eller 11.
 • Konger, damer og knekt telles som 10.

YTTERLIGERE BLACKJACK ONLINE REGLER

Double

Hvis du vil doble den opprinnelige innsatsen, klikker du på X2. Du får et ekstra kort og så fortsetter du automatisk til neste runde.

Fold

 • Hvis spillerne ikke vil fortsette spillet, kan han/hun velge å folde og miste halvparten av innsatsen.
 • Runden avsluttes automatisk når en spiller folder.
 • Alternativet Fold er ikke tilgjengelig hvis giverens synlige kort er et ess.

Split

Split er kun tilgjengelig når du har to av samme kort. Split dobler automatisk den innledende innsatsen, og en spiller spiller to separate hender. Etter ekstrakort ble delt ut, kan spilleren:

 • Trekke et ekstra kort – klikk på Hit
 • Avslutte utdeling av kort – klikk på Stand
 • Doble den innledende innsatsen – klikk på Double

Split-funksjon for ess

 • Ess og 10 mottatt etter split telles som 21, men gir deg ikke en Blackjack.
 • Når essene splittes, mottar spilleren ett ekstrakort til hvert ess. Etter det står disse hendene over automatisk.
 • Etterfølgende ekstrakort og dobling er deaktivert.

Jevn utbetaling

 • Når giverens oppadvendte kort er et ess, og spilleren har Blackjack, vises alternativet «Jevn utbetaling».
 • Blackjack med «jevn utbetaling» betaler 1:1 i stedet for 3:2.
 • Dersom spilleren ikke bruker alternativet «jevn utbetaling» og giveren får en Blackjack, er runden uavgjort.

Forsikring i blackjack online

 • En spiller kan kjøpe en forsikring hvis giveres oppadvendte kort er et ess.
 • Forsikringen koster halvparten av den innledende innsatsen.
 • Hvis giverens hånd er en Blackjack, betaler forsikringen 2:1. Ellers går innsatsen tapt.
 • Når spilleren har kjøpt forsikring, kan han fortsatt velge Stand eller Hit.

Giverens spill

 • Giveren får ekstrakort kun etter at spilleren har tatt et valg angående kortene på hans/hennes hånd eller hender.
 • Kortene deles ut til giveren automatisk helt til verdien på kortene hans er minst 17.
 • Dersom verdien på giverens hånd er mer enn 21, anses hånden hans som en bust.
 • Når alle kortene er delt ut og giverens hånd er høyere enn spillerens, og er ikke mer enn 21, taper spilleren veddemålet.
 • Hvis spillerens hånd er høyere enn giverens, er utbetalingen 1:1.
 • Hvis en spiller har Blackjack, er utbetalingen 3:2.
 • Hvis spilleren og giveren har lik verdi på hendene, avsluttes runden og innsatsen betales tilbake.

Blackjack på KongKasino

Slikk spiller du blackjack på nett på KongKasino. Velg innsats ved å klikke på ønsket sjetongverdie. Klikk deretter i ønsket innsatsområde. Du kan spille opptil tre hender hver runde, og du vil da ta opp tre seter ved bordet. Du kan fjerne en satset sjetong før spillet starter ved å klikke på den med høyre musetast og velge Fjern sjetong.

For å fjerne en plassert innsats fra et innsatsområde, klikker du på FJERN INNSATS ved siden av det området. Når du har plassert innsatsene dine, klikker du på DEL UT-knappen for å starte runden. Klikke på SAMME INNSATS for å gjenta innsatsen fra forrige runde.

Du og banken får utdelt to kort hver. Ett av bankens kort deles ut med bildesiden ned. Du får nå følgende valg:

 • TREKK: Du får utdelt et nytt kort.
 • STÅ: Ingen flere kort deles ut.
 • DOBLE: Innsatsen din dobles, og du mottar kun ett kort til.
 • SPLITT: Dersom de første to kortene dine har samme verdi, kan du splitte dem i to separate hender. En ny innsats, tilsvarende den opprinnelige innsatsen din, plasseres automatisk på den andre hånden din. Deretter kan du be om kort som vanlig. Men hvis du splitter to ess, får du bare ett ekstra kort per hånd. Hvis to ess eller to kort med en verdi på 10 splittes, og én av hendene dine får en totalverdi på 21, regnes ikke hånden som blackjack, men som 21. Du kan ikke splitte mer enn én gang per hånd.

Innsatsgrenser

Grenser for minimum og maksimum innsats vises på spillebordet.

Innsatsregler

Kortene har pålydende verdi med unntak av konger, damer og knekter, som hver er verdt 10, og ess som er verdt enten 1 eller 11. Hvis verdien av hånden din er nærmere 21 enn banken, vinner du. Hvis verdien av bankens hånd er høyere enn din, taper du. Hvis begges hånd har samme verdi blir det uavgjort (push), og du får innsatsen tilbake. Hvis du har 22 eller høyere, taper du uansett om banken også til slutt får en hånd som er 22 eller høyere.

Det brukes seks kortstokker som stokkes etter hver runde.

Forsikring

Forsikring er et eget spill i Blackjack, som gir deg muligheten til å beskytte deg mot at banken får Blackjack. Dersom bankens første hånd er et ess, kan forsikring kjøpes for halvparten av den første innsatsen. Dersom banken får Blackjack, gir forsikringen 3 x pengene tilbake. Dersom banken ikke får Blackjack, går forsikringen tapt.

Regler for banken

Banken må trekke kort til han har minst 17, og må stå dersom han har 17 eller høyere. Dersom banken får 16, må han trekke et kort til. Banken kan ikke avgjøre om han skal ta et kort til eller ikke basert på din hånd, men må følge de definerte reglene for Banken. Det sjekkes om Banken har Blackjack dersom Bankens åpne kort er et ess eller 10.

Valgmuligheter

Under VALG-fanen kan du slå av og på bankens stemme og lydeffekter.

Gevinsttabell

GEVINSTTABELL-fanen gir deg informasjon om innsatstyper, tilhørende gevinstutbetaling og innsatsgrenser.

Dette sjansespill innebærer en viss grad av ferdighet på den måten at spillerens valg kan påvirke spillresultatet.

ResultatBetaler
Vinnerhånd2 X
Blackjack2,5 X
Forsikring3 X

Ferdigheter

Spilleren kan påvirke utfallet av dette spillet ved å bruke en optimal strategi som påvirker gevinstandelen.

Jackpot

Dette spillet har ikke jackpot.

Uferdige spillrunder

Eventuelle spillrunder som av en eller annen grunn ikke har blitt gjennomført, lagres på serveren. En uferdig spillrunde kan eksempelvis skyldes dårlig internettforbindelse. Uferdige spillrunder gjenopptas enten automatisk etter en kort forsinkelse eller ved å starte spillet på nytt.

En uferdig spillrunde lagres på serveren sammen med den gjeldende innsatsen. Dersom en spillrunde ikke fortsettes innen kl 03:00 vil spilleren få sin eventuelle gevinst for spill som er avgjort. Der spillet ikke er avgjort vil innsatsen returneres til spilleren.

Gevinstandel

99,54 %

Leave a Reply