Baccarat-spill.jpg

I Baccarat får både spilleren og giveren først utdelt to kort hver. Så mottar begge ett kort til. Den som har en hånd med en totalverdi nærmest 9 vinner. Ti og bildekort teller som 0. Ess teller som 1 og resten av kortene sin tallverdi.

En innsats kan plasseres på dealeren, spilleren eller uavgjort. Dersom det blir uavgjort, vil innsatser på spilleren og dealeren returneres, mens innsatser på uavgjort betaler 8 til 1. Innsatser plassert på dealeren betaler 1 til 1, minus 5 prosent kommisjon til huset. Innsatser plassert på spilleren betaler 1 til 1. Player bet TBP er 98,76%. Banker bet 98,94%. Tie bet TBP er 85,56 prosent. Kortene stokkes etter hver hånd.

Baccarat Regler: Spiller

Totalen til første to kortUtfall
1-2-3-4-5-10Trekker et kort
6-7Står
8-9*“Natural” og står (Banken kan ikke trekke)

Baccarat Regler: Dealer

Totalen til første to kortBanken trekker når spillerens 3. kort erBanken står når spillerens 3. kort er
0-1-21-2-3-4-5-6-7-8-9-10
31-2-3-4-5-6-7-9-108
42-3-4-5-6-71-8-9-10
54-5-6-71-2-3-8-9-10
66-71-2-3-4-5-8-9-10
7Står
8-9*“Natural”og står (Spiller kan ikke trekke)”

* På en “Natural” trekkes det ingen flere kort.

Vennligst merk:

 • Banken må stå på seks (6) eller sju (7) når spillerens første to kort tilsammen er seks (6) eller sju (7).
 • Banken må trekke på null (0) til fem (5) når spillerens første to kort tilsammen er seks (6) eller sju (7).
 • Det er ingen valgfrie trekninger.

Live Baccarat

Målet med LIVE BACCARAT er å forutse hvem sin hånd som vil vinne ved å ha verdien som ligger nærmest 9. Spillet styres av en dealer og spilles med åtte standard 52-korts kortstokker. Kort verdiene er som følger:

 • Ess er laveste kort og er verdt 1 poeng hver.
 • Kort fra 2 til 9 er verdt sin numeriske pålydende verdi.
 • Tiere og billedkort (knekt, dame og konge) er alle verdt 0.

Bare den numeriske verdien av hvert enkelt kort er relevant i hovedspillet i Baccarat; Fargen til hvert kort (hjerter, spar, kløver eller ruter), er irrelevant.

Før hver utdeling må du plassere innsatsen din på om spiller eller banken vil vinne runden, ved å ha hånden med verdi nærmest 9. Du har også muligheten til å satse på at runden vil ende uavgjort, noe som oppstår når spiller og bank holder en hånd med lik verdi.

 • Dealer starter med å dele ut to kort hver til spiller og til banken.
 • Det deles ut to hender i Baccarat: en hånd til spilleren, og en hånd til banken.
 • Dersom spilleren og banken har en hånd med samme verdi, ender runden opp som uavgjort. Innsats på uavgjort gir gevinst, og innsatser på spiller eller bank returneres til spiller.

Hver håndverdi regnes ut ved å droppe tierne i en hånd som ellers var verdt 11 eller mer. For eksempel er 7 og 9 bare verdt 6 i Baccarat (fordi 16-10=6). På samme måte vil et billedkort og 9 være verdt 9.

Dersom spilleren eller banken får en innledende tokortshånd verdt 8 eller 9 (en “naturlig” 8 eller 9), vil det ikke deles ut flere kort til noen av spillerne.

Dersom spilleren eller banken mottar to innledende kort verdt 0-7, vil “tredjekortregelen” tre i kraft for å bestemme om et tredje kort skal deles ut til en av hendene eller til begge hendene. Det er alltid spillerens tur først.

Baccarat Sideinnsatser

 • Player Pair– Utbetales dersom de to første kortene som deles ut til spiller utgjør et par.
 • Banker Pair – Utbetales dersom de to første kortene som deles ut til banken utgjør et par.
 • Perfect Pair – Utbetaler 25:1 dersom to identiske kort (i form av verdi og farge) blir delt ut som de første to kortene til enten banken eller spilleren. Betaler 200:1 dersom to identiske kort (i form av verdi og farge) blir delt ut som de første to kortene til både banken og spilleren.
 • Either Pair– Utbetaler 5:1 dersom de to første kortene som deles ut til enten banken eller spiller er like enten i verdi eller farge.
 • Player Bonus– Utbetales når spilleren vinner runden med en naturlig 8 eller 9, eller med minst fire poeng.
 • Banker Bonus– Utbetales når banken vinner runden med en naturlig 8 eller 9, eller med minst fire poeng.

Baccarat Player/Banker Bonus Utbetalinger

Hånd Kombinasjon Odds

 • Unaturlig hånd vinner med 9 poeng, 30:1
 • Unaturlig hånd vinner med 8 poeng, 10:1
 • Unaturlig hånd vinner med 7 poeng, 6:1
 • Unaturlig hånd vinner med 6 poeng, 4:1
 • Unaturlig hånd vinner med 5 poeng, 2:1
 • Unaturlig hånd vinner med 4 poeng, 1:1
 • Naturlig vinn, 1:1
 • Naturlig tie, Push

Merk vennligst at enhver funksjonsfeil annulerer runden og alle eventuelle utbetalinger for runden. Innsatser returneres til spiller.

RTP: Gå tilbake til spiller i baccarat

Den optimale teoretiske prosentvise tilbakebetaling til spilleren i Live Baccarat er is 98.94%.

Følgende tabell viser RTP – tilbakebetalingsprosenten – i de ulike valgfrie Baccarat sideinnsatsene.

 • Banker Pair 89,64%
 • Player Pair 89,64%
 • Perfect Pair 91,95%
 • Either Pair 86,29%
 • Player Bonus 97,35%
 • Banker Bonus 90,63%

Leave a Reply