Wish-Master-slot.jpg

Wish Master spēļu automāts

The Wish Master ir NetEnt automāts ar aizstājējsimbolu (var parādīties uz jebkura ruļļa unaizstāt jebkuru simbolu, izņe mot izkaisīto), izkaisītiem simboliem un bonusa spēli ar laimesta reizināšanas iespēju, ka arī izpletošiem aizstājējsimboliem un papildus aizvietojošiem aizstājējsimboliem.

Wish Master spēles noteikumi

Izkaisītā simbola parādīšanās jebkur uz ruļļiem izraisa Džina izlaušanos no lampas un aktivizē vienu no sekojošām iespējāmpēc nejaušības principa:

  • Viens no diviem uzgrieztajiem simboliem tiekaizvietots ar aizstājējsimbolu, ja bonusa iespējasinformācijai paredzētajā vietā norādītais simbolssakrīt ar to, kas uzgriezies uz ruļļiem
  • Katrā griezienā uz ruļļiem parādās 2 peldošieaizstājējsimboli
  • Jebkurš uz ruļļiem uzgrieztais aizstājējsimbolspārvēršas par izpletošos aizstājēj simbolu, kas nosedzvisu rulli
  • Izmaksas līnijas laimests tiek reizināts ar 2 vai 3. Jaaktivizējušies gan 2x, gan 3x reizinātāji, tad laimests uz līnijas tiek reizināts ar 6.
  • Aizstājējsimbolu rullis. Viss rullis tiek pārvērsts uzaizstājējsimboliem. Aizstājējsimbolu rullis parādās uztā ruļļa, kur izkritis izkaisītais simbols, kas aktivizēji sbonusa iespēju.

Pēc bonusa iespējas aktivizēšanās tiek uzsākta 10 griezienu, kuru laikā bonusa iespēja ir aktīva, atskaite.

Katra aktīvā bonusa iespēja ir redzama bonusa informācijaiparedzētajā vietā spēles loga a ugšējā kreisajā stūrī.

Ja, laikā kad ir aktīvā kāda cita bonusa iespēja, uz ruļļiem izkrītvēl kāds izkaisītais simbols, bonusa informācijas logā tiekaktivizēta papildus bonusa iespēja. Aktīvas ir abas bonusaiespējas un griezienu skaitītājam tiek pievienoti 5 papildus arbonusa iespēju a pveltītie griezieni.

Vienlaicīgi var būt aktīvas maksimums 3 bonusa iespējas. Ja 3 aktīvu bonusa iespēju laikā uz ruļļiem izkrīt vēl vien izkaisītaissimbols, pirmā aktivizētā bonusa iespēja tiek apturēta un tonomaina jauna, pievienojot 5 griezienus bonusa spēļu griezienuskaitam

Aktīvo bonusu informācijas logā nevar būt aktīvas vienlaicīgidivas vienādas bonusa iespē jas (šajā kontekstā dažādiaizstājējsimbolu ruļļi neskaitās kā viena bonusa iespēja), kasnoz īmē, ka katra jaunā aktivizētā bonusu iespēja tiek nejaušiizvēlēta no neaktīvo iespēju klāsta.

Ja uz ruļļiem izkrīt 4 vai 5 izkaisītie simboli, bonusa iespējas, kassaistītas ar 1 vai 2 simboliem, kas atrodas visvairāk pa kreisi,netiks aktivizētas. Šādā gadījumā bonusa grie zienu skaitītājamtiks pievienoti 5 griezieni par katru izkrituši izkaisīto simbolu, arīgadīju mos, ja iespēja neparādās bonusu informācijas vietā Peldošais aizstājējsimbols var parādīties virs un aizstāt citusaizstājējsimbolus, kas jau par ādījušies uz ruļļiem Ja aktīvais likmes līmenis vai monētas vērtība bonusa spēleslaikā tiek mainīti, bonusa grie zienu skaitītājs tiek pārlikts uz 0 unvisas bonusa spēles dzēstas no bonusu informācijas loga.

Leave a Reply