Wild Rockets

Wild-Rockets-kazino-automats.jpg

Spēļu Automāts Wild Rockets (NetEnt)

Wild Rockets spēle ir piecu ruļļu, 720 fiksētu izmaksas ceļu, un 200 monētu automāts, kurā ir šādas iespējas:

  • Aizstājējsimbols, kas veido aizstājējsimbolu grupu.
  • Izkaisītie simboli (scateri)
  • Abu virzienu laimests (win both ways)
  • Bezmaksas griezieni (frispins)

Spēles noteikumi Wild Rockets

  1. Jūs varat spēlēt uz 720 fiksētiem izmaksas ceļiem.
  2. 5 ruļļiem ir specifiska ģeometriska forma, kurā uz ruļļiem ir attiecīgi 3, 4, 5, 4, 3 simboli no kreisās uz labo pusi.
  3. Likmes lielums uz katru izmaksas ceļu var būt līdz 4 monētām.
  4. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.
  5. Wild aizstājējsimboli var parādīties uz 2., 3. un 4. ruļļa, un tie aizvieto visus simbolus, izņemot Izkaisītos simbolus.
  6. Aizstājējsimboli pārvērš jebkuru simbolu virs vai zem tiem uz tā paša ruļļa par Aizstājējsimbolu grupu, atkarībā no raķešu virziena, kuras atrodas uz Aizstājējsimboliem:

– Aizstājējsimboli ar augšup vērstām raķetēm par Aizstājējsimbolu grupu pārvērš visus simbolus, kas atrodas uz tā paša ruļļa virs aizstājējsimbola.

– Aizstājējsimboli ar lejup vērstām raķetēm par Aizstājējsimbolu grupu pārvērš visus simbolus, kas atrodas uz tā paša ruļļa zem aizstājējsimbola.

 

Wild Rockets bezmaksas griezieni

3 vai vairāk izkaisītie simboli, kas galvenās spēles un Bezmaksas griezienu laikā parādās jebkur uz ruļļiem, aktivizē Bezmaksas griezienus.

Simboli           Bezmaksas griezieni

5                      50

4                      20

3                     10

 

Leave a Reply