Twin-Spin-slot.jpg

Twin Spin Spēļu Automāts

Twin Spin (NetEntertainment spēle) ir piecu ruļļu, 243 fiksētu izmaksas ceļu, un 250 monētu spēļu automats ar:

 • Min. likme: 0,25 eiro
 • Maks. likme: 125 eiro
 • Aizstājējsimbolu Wild
 • Saslēgto ruļļu papildiespēju (1. un 2. ruļļi).

Twin Spin ir viena no populārākajām online kazino spēlēm pasaulē. Spēles ražotājs NetEntertainment jeb NetEnt ir zviedru kompānija ar kapitalizāciju aptuveni 2 000 000 000 eiro.

Svarīga informācija par Twin Spin:

 • Jūs varat spēlēt uz 243 fiksētiem izmaksas ceļiem.
 • Lai veidotos laimējoša izkaisīto simbolu kombinācija, izkaisītajiem simboliem jābūt uz secīgiem ruļļiem no kreisās uz labo pusi sākot ar pirmo rulli.
 • Jūs varat spēlēt uz 243 izmaksas ceļiem.
 • Katram griezienam tiek piemērots reizinātājs 25.
 • Likmes lielums katrā griezienā var būt līdz desmit monētām.

Simbolu noteikumi Twin Spin spēlē

 1. Aizstājējsimbols (wild-simbols) aizvieto jebkuru citu simbolu.
 2. Aizstājējsimboli parādās tikai uz 2.,3.,4. un 5. Twin Spin ruļļa.
 3. Katrs grieziens sākas ar 2 saslēgtiem ruļļiem.
 4. Grieziena sākumā saslēgti var būt jebkuri 2 blakusesošie ruļļi.
 5. Saslēgto ruļļu simboli ir identiski un ruļļi griežas saslēgti kopā.
 6. Grieziena laikā saslēgtie ruļļi pēc nejaušības principa var izplesties, veidojot 3, 4 un 5 saslēgtus ruļļus.
 7. Lai veidotos regulārās laimīgās kombinācijas, simboliem uz aktīvā izmaksas ceļa jāatrodas blakus.
 8. Regulārās laimīgās kombinācijas tiek veidotas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no simboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa. Simbolu kombinācija neveidojas, ja tā sākas no otrā ruļļa.
 9. Lai pārvērstu monētas kredītos, izmantojiet sekojošo formulu: Monētu skaits x monētas vērtība = daudzums kredītos

P.S: Nosacījums, lai saņemtu laimestu Twin Spin Spēļu Automātā, ir griezt ruļļus līdz uz tiem attēlotie simboli veidotu laimīgās kombinācijas uz aktīvā izmaksas ceļa. Laimests atkarīgs no izveidotajām laimīgajām kombinācijām. Katras kombinācijas laimests Izmaksu Tabulā tiek norādīts skaitļos. Lai iegūtu kopējo laimēto monētu skaitu uz aktīvā izmaksas ceļa, tabulā uzrādītais skaitlis jāreizina ar monētu likmi. Laimēto kredītu daudzums atkarīgs no izvēlētās vērtības monētai. Laimēto kredītu skaitu aprēķina, reizinot kopējo laimēto monētu skaitu ar jūsu izvēlēto monētas vērtību

Leave a Reply