The Invisible Man

The-Invisible-Man-slot.jpg

Spēļu automāts The Invisible Man

Kazino spēle The Invisible Man ir 5 ruļļu, 3 rindu, 20 fiksētu izmaksas līniju un 200 monētu spēļu automats

 • Atkārtoti griezieni (re-spins)
 • Bezmaksas griezieni (free spins)
 • Aizstājējsimboli (wilds)
 • Staigājošie aizstājējsimboli (walking wilds)
 • 2 bonusa spēles

The Invisible Man kazino spēles noteikumi

 • Spēle notiek uz 20 fiksētām izmaksas līnijām
 • Policista aizstājējsimbols galvenās spēles laikā parādās uz pirmā ruļļa un aktivizē atkārtotos bezmaksas griezienus, ar katru griezienu pavirzoties vienu rulli pa labi, kamēr pazūt no piektā ruļļa
 • Griffin aizstājējsimbols galvenās spēles parādās uz piektā ruļļa un aktivizē atkārtotos bezmaksas griezienus, ar katru griezienu pavirzoties vienu rulli pa kreisi, kamēr pazūt no pirmā ruļļa
 • Ja Policista un Griffin aizstājēsimboli, kustoties pa ruļļiem katrs savā virzienā, satiekas, tie apvienojas vienā, izmaksā tekošā grieziena laimestu un aktivizē bezmaksas griezienus.
 • Degošie aizstājējsimboli darbojas kā parastie aizstājējsimboli un var parādīties jebkurā vietā uz ruļļiem Policijas bonusa spēles laikā

Bezmaksas griezieni The Invisible Man

 • Policista un Griffin aizstājējsimboliem satiekoties galvenās spēles laikā, tiek aktivizēti 10 bezmaksas griezieni.
 • Ja tā paša grieziena laikā satiekas vēl kādi papildus aizstājējsimboli, par katru šādu simbolu apvienošanos tiek piešķirti papildus 4 bezmaksas griezieni
 • Bezmaksas griezienu laikā Policista un Griffin aizstājējsimboli var parādīties jebkurā vietā uz ruļļiem
 • Bezmaksas griezienu laikā virs ruļļiem ir redzamas divi mērītāji, kas parāda bezmaskas griezienu laikā uz ruļļiem izkritušo aizstājējsimbolu skaitu
 • Kad Policista vai Griffin aizstājējsimbols pazūd no ruļļiem, mērītāja rādījums tiek palielināts par 1 iedaļu. Katram mērītājam ir 8 iedaļas
 • Ja bezmaksas griezienu laikā tiek aizpildīts kāds no mērītājiem, tiek laimēta viena no sekojošām bonusa spēlēm

Policista griezienu bonusa spēle

 • Policista greizienu bonusa spēle tiek aktivizēta, ja bezmaksas griezienu laikā tiek aizpildīts Policista mērītājs
 • Policista griezienu bonusa spēle sastāv no 3 bezmaksas griezieniem, kuru sākumā uz ruļļiem parādās 5 nejauši izvietoti aizstājējsimboli. Šie 5 simboli tiks nejauši izvietoti uz ruļļiem pirms katra bonusa spēles grieziena

Griffin Rage bonusa spēle

 • Griffin Rage bonusa spēle tiek aktivizēta, ja bezmaksas griezienu laikā tiek aizpildīts viss Griffin mērītājs
 • Griffin Rage bonusa spēle notiek trīs vietās, kur spēlētājam ir jāspiež uz pieciem priekšmetiem, lai uzzinātu savu laimestu. Šie pieci priekšmeti katrā vietā ir:
 • 3 dažādu lielumu monētu laimesti,
 • 1 laimesta reizinātājs,
 • 1 priekšmets, kuru izvēloties spēlētājam jāpamet spēles vieta
 • Spēlētājam uzspiežot uz monētu laimesta priekšmetu, laimests tiek pievienots kopējam bonusa spēles laimestam. Tālāk spēlētājs var izvēlēties nākamo priekšmetu no šajā vietā pieejamajiem
 • Laimesta reizinātājs spēles sākumā ir 1. Ja spēlētājs izvēlas laimesta reizināšanas priekšmetu, reizinātājs pieaug par 1. Tālāk spēlētājs var izvēlēties kādu no atlikušajiem priekšmetiem šajā vietā
 • Bonusa spēles beigās visi monētu laimestu tiek pareizināti ar sakrāto laimesta reizinātāju. Maksimālais reizinātāja lielums ir 4
 • Ja spēlētājs uzspiežu uz posma beigu priekšmeta, posms tiek noslēgts un spēlētājs pārceļas uz nākamo vietu. Ja spēlētājs uzspiežu uz posma beigu priekšmeta trešajā vietā, bonusa spēle tiek noslēgta

Leave a Reply