South-Park-automats.jpg

Spēļu Automāts South Park

Spēles South Park: Reel Chaos no NetEnt ir 5 ruļļu, 3 rindu, 20 fiksētu izmaksas līniju un 200 monētu kazino automāts, kurā ir šādas iespējas:

  • Aizstājējsimboli
  • 4 mini bonusa iespējas
  • Bonusa bezmaksas griezieni

South Parka Spēles noteikumi

Vienlaicīgi aktīvs var būt tikai viens South Park bonuss.

Episkā bonusa laimesti tiek pievienoti sākotnējiem likmju izmaksas līniju laimestiem

Spēle notiek uz 20 fiksētām izmaksas līnijām

Likmes lielums uz izmaksas līniju var būt līdz maks. 10 monētām.

Aizstājējsimboli ar pērtiķa attēlu var parādīties jebkurā vietā uz ruļļiem un uz Stena laimestu reizinātāja papildgriezienā, un aizvieto jebkuru simbolu, izņemot Bonusa simbolus.

South Park kombinācijām, kuras veidotas ieverot aizstājējsimbolu, laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.

  • Kārtmena izvietotie aizstājējsimboli

Bonuss tiek automātiski aktivizēts galvenajā spēlē.

Ja grieziena laikā virs ruļļiem parādās Ģenerālis Nekārtība (General Disarray), Kārtmens to centīsies notvert, kāpjot augšā vai lejā pa ruļļiem un izvietojot aizstājējsimbolus. Grieziena laikā Kārtmens pārvietojas par ruļļiem un izvieto aizstājējsimbolus kamēr tiek notverts Ģenerālis.

Bonusa laikā aizstājējsimboli parādīsies uz 2 vai 3 ruļļiem.

  • Kenija laimesta reizinātājs

Bonuss tiek nejauši aktivizēts galvenās spēles laikā, izkrītot likmju līnijas laimestiem.

Ja grieziena laikā parādās Profesors Haoss, Kenijs ar viņu cīnās. Cīņas laikā laimestu līnijai tiek piešķirts reizinātājs 3, 4 vai 5.

Reizinātājs ir spēkā konkrētā grieziena laikā un reizina visus iesaistīto likmju līniju laimestus.

  • Stena reizinošais papildgrieziens

Bonuss var tikt aktivizēts galvenās spēles laikā griezienā, kurā nav izkritis laimests.

Stena reizinošais papildgrieziens aktivizē jaunu griezienu uz visiem 5 ruļļiem pēc bezlaimesta grieziena. Papildus griezieni atkārtosies, kamēr izkritīs kāds likmju līnijas laimests.

Stena reizinošo papildgriezienu laikā uz ruļļiem neparādās bonusa simboli.

Katra papildus grieziena laikā tiek palielināts progresīvais reizinātājs, kas reizina likmju līniju laimestus ar koeficienti no 2 līdz 10. Ar katru jauno papildgriezienu koeficients palielinās par 1.

Reizinātājs tiek piemērots laimestiem konkrētajā griezienā un reizina visus likmu līniju laimestus.

  • Kaila pārklājošie aizstājējsimboli

Bonuss tiek nejauši aktivizēts galvenās spēles laikā.

Uz ruļļiem parādoties Ļaunajiem minjoniem, Kails cenšas tos sašaut ar lāzeru, radot 3 līdz 5 nejauši izvietotus pārklājošos aizstājējsimbolus.

  • South Park episko griezienu bonuss

Izkrītot trim bonusa simboliem, tiek aktivizēta Episko griezienu bonusa spēle.

Spēļu automāta South Park bonusa simboli var izkrist tikai uz ruļļiem 1, 3 un 5.

Episko griezienu bonusa spēles laikā visi monētu laimesti tiek reizināti ar 5.

Episko griezienu bonusa spēles laikā Mintberijs Krančs cīnās ar līdz pat 4 ienaidniekiem. Ja viņš uzveic pēdējo ienaidnieku, tiek piešķirts uzvaras bonuss.

Kā cīnīties: Mintberijam Krančam un ienaidniekam katram ir atlikušo dzīvību mērītājs. Par katru laimestu uz likmju līnijas ienaidnieks cīņā zaudē vienu dzīvības punktu. Ja griezienā laimesta nav, dzīvības punktu zaudē Mintberijs Krančs. Ja ienaidnieks zaudē visus dzīvības punktus, cīņa ir uzvarēta un pārceļas uz jaunu līmeni, kur pretī stājas jauns ienaidnieks. Bonusa spēle noslēdzas, kad Mintberijam Krančam vairāk nav dzīvības punktu vai tiek uzveikts pēdējais ienaidnieks.

Sākoties bonusa spēlei, Mintberijam Krančam ir 6 dzīvības punkti un laimestiem tiek piemērots reizinātājs 1. Par katru uzvarēto ienaidnieku viņš saņem 1 dzīvības punktu un palielina reizinātāju par 1. Maksimālais dzīvības punktu skaits ir 6. Pēc uzvaras par pēdējo ienaidnieki dzīvības punktu skaits netiek palielināts.

Katrs ienaidnieks cīņu sāk ar atšķirīgu punktu skaitu. o Ļaunie minjoni – 2 punkti un reizinātājs 1.

o Ģenerālis Nekārtība – 4 punkti un reizinātājs 2.

o Profesors Haoss – 5 punkti un reizinātājs 3.

o Anime Profersors Haoss – 6 punkti un reizinātājs 4.

Ienaidnieka punktu skaits nevar pieaugt, bet tikai sarukt.

Pēc pēdējā ienaidnieka pieveikšanas tiek piešķirts uzvaras bonuss, kas ir ar 10 reizināts palikušo dzīvības punktu skaits reizināts ar sākotnējo likmi.

South Park episko griezienu laikā uz ruļļiem var parādīties tikai parastie simboli.

South Park episko griezienu spēles laikā likmes ir vienādas ar tām, kādas tās bija bonusu aktivizējošajam griezienam.

Reizinātājs tiek piemērots konkrētajam griezienam un attiecas uz visiem likmju līniju laimestiem.

Bonusa spēles beigās South Park spēle atgriežas pie grieziena, kas aktivizēja bonusa spēli.

Kopējā laimesta skaitītājs rāda visus bonusa spēles laikā iegūtos laimestus, kā arī laimestus, kas iegūtu spēli aktivizējošā grieziena laikā.

Leave a Reply