Slot-Retro-Reels-Extreme-Heat.jpg

Retro Reels – Extreme Heat Spēļu Automāts

Retro Reels – Extreme Heat ir piecu ruļļu, trīsdesmit izmaksas līniju un četrsimt piecdesmit monētu spēļu automats no Microgaming Software. Retro Reels – Extreme Heat spēļu automātā ir sekojošas iespējas:

 • Režīms „Atkārtots Grieziens“ ļauj jums griezt vienu rulli, kamēr pārējie četri paliek nekustīgi.
 • „Dolārs“ darbojas kā aizstājējsimbols.
 • „Bezmaksas Griezienu Bonuss“ ir izkaisītais simbols.
 • Bonusa spēli „Bezmaksas Griezieni“ sāk trīs vai vairāk simboli „Bezmaksas Griezienu Bonuss“, kas izkaisīti jebkur uz pieciem ruļļiem.
 • Izkaisītais simbols var atrasties jebkurā vietā uz ruļļiem.
 • Izkaisīto simbolu un bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līnijas laimestiem.

Retro Reels spēles noteikumi

 1. Likmes lielums uz katru izmaksas līniju var būt piecpadsmit monētas.
 2. „Dolārs“ ir aizstājējsimbols.
 3. Simbols „Dolārs“ aizstāj citus simbolus, izveidojot laimīgās kombinācijas.
 4. Lai veidotu laimīgās izkaisītās kombinācijas vai sāktu bonusa spēli „Bezmaksas Griezieni“, simbols „Dolārs“ neaizstāj simbolu „Bezmaksas Griezienu Bonuss“.
 5. Vairāki simboli „Dolārs“ uz aktīvas izmaksas līnijas veido laimīgās kombinācijas.
 6. Laimīgās simbola „Dolārs“ kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no simboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa.
 7. No katras izmaksas līnijas tiek izmaksāta tikai viena laimīgā kombinācija. Jums tiek izmaksāta tikai labākā kombinācija, ja uz vienas izmaksas līnijas iespējamas vairākas laimīgās kombinācijas.

Izkaisīto simbolu noteikumi – Simbols „Bezmaksas Griezienu Bonuss“

 1. „Bezmaksas Griezienu Bonuss“ ir izkaisītais simbols.
 2. Lai iegūtu laimestu, simbolam „Bezmaksas Griezienu Bonuss“ nav jāatrodas uz aktīvas izmaksas līnijas.
 3. Lai izveidotu laimīgo izkaisīto kombināciju, simbols „Bezmaksas Griezienu Bonuss“ var atrasties jebkur uz pieciem ruļļiem, ar nosacījumu, ka tie ir divi vai vairāk.
 4. Lai veidotu laimīgās izkaisītās kombinācijas simbols „Dolārs“ neaizstāj simbolu „Bezmaksas Griezienu Bonuss”.
 5. Izkaisītie laimesti tiek aprēķināti, reizinot simbola „Bezmaksas Griezienu Bonuss” kombinācijas laimestu ar kopējo kredītu likmi.
 6. Bonusa spēli „Bezmaksas Griezieni“ sāk trīs vai vairāk simboli „Bezmaksas Griezienu Bonuss“, kas izkaisīti jebkur uz pieciem ruļļiem.
 7. Izkaisīto simbolu laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līnijas laimestiem.

Bonusa Spēles „Brīvie Griezieni“ Noteikumi Simbols „Bezmaksas Griezienu Bonuss“

 1. Bonusa spēlē „Bezmaksas Griezieni“ jūs varat laimēt līdz 440000 monētām.
 2. Bezmaksas griezienu laikā iegūtie laimesti tiek dubultoti.
 3. Bonusa spēli „Bezmaksas Griezieni“ sāk trīs vai vairāk simboli „Bezmaksas Griezienu Bonuss“, kas izkaisīti jebkur uz ruļļiem.
 4. Simbols „Dolārs“ neaizstāj simbolu „Bezmaksas Griezienu Bonuss“, lai veidotu laimīgās izkaisītās kombinācijas vai sāktu bonusa spēli „Bezmaksas Griezieni“.
 5. Uz ruļļiem izkaisīto simbolu „Bezmaksas Griezienu Bonuss“ skaits, kas nepieciešams, lai sāktu bonusa spēli „Bezmaksas Griezieni”, norāda cik bezmaksas griezienus jūs laimējat.
 6. Jūs laimējat desmit bezmaksas griezienus, ja bonusa spēli „Bezmaksas Griezieni“ sākat ar trīs simboliem „Bezmaksas Griezienu Bonuss“.
 7. Jūs laimējat piecpadsmit bezmaksas griezienus, ja bonusa spēli „Bezmaksas Griezieni“ sākat ar četriem simboliem „Bezmaksas Griezienu Bonuss“.
 8. Jūs laimējat divdesmit bezmaksas griezienus, ja bonusa spēli „Bezmaksas Griezieni“ sākat ar pieciem simboliem „Bezmaksas Griezienu Bonuss“.
 9. Visas likmes un izmaksas līnijas bezmaksas griezienos ir tādas pašas kā griezienā, kas sāka spēli „Bezmaksas Griezieni“.
 10. Bezmaksas griezienu laimesti tiek pieskaitīti parastajiem laimestiem.
 11. Jūs iegūstat 10., 15. vai 20 papildus griezienus, ja bezmaksas griezienu laikā uz ruļļiem parādās trīs vai vairāk simboli „Bezmaksas Griezienu Bonuss“.

Režīma „Atkārtots Grieziens“ noteikumi

 1. „Atkārtots Grieziens“ dod iespēju griezt vienu spēles rulli, citiem paliekot uz vietas.
 2. Veikt atkārtotu griezienu ir iespējams pēc jaebkura grieziena par papildus maksu. Samaksa tiek parādīta kredītos.
 3. Maksa tiek aprēķināta katram rullim atsevišķi.
 4. Maksa neatspoguļo lielāku vai mazāku iespēju uzgriezt laimējošu kombināciju.
 5. Mainot monētas vērtību tiek izjaukts atkārtotā grieziena maksas aprēķins. Ja jūs mainat monētas vērtību, režīms „Atkārtots Grieziens“ tiek deaktivizēts līdz nākamajam griezienam.
 6. Veikt atkārtotu griezienu jūs varat vairākkārt.
 7. „Atkārtota Grieziena“ beigās jūs saņemat laimestus tikai par režīma „Atkārtots Grieziens“ laikā no jauna izveidotajām kombinācijām.
 8. Simbols „Bezmaksas Griezienu Bonuss“ darbojas arī kā izkaisītais simbols. Laimesti tiek aprēķināti, reizinot simbola „Bezmaksas Griezienu Bonuss“ kombināciju izmaksu (saskaņā ar Izkaisīto Simbolu Izmaksu Aprakstu) ar kopējo monētas vērtību.
 9. Bonusa spēles „Brīvie Griezieni“ laikā nevar tikt sākts režīms „Atkārtots Grieziens“.
 10. Izkaisīto simbolu un bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līniju laimestiem.

Leave a Reply