Quick Hit Platinum

Quick-Hit-Platinum-automats.jpg

Quick Hit Platinum Spēļu Automāts

Quick Hit Platinum Triple Blazing 7s  spēles mērķis ir iegūt laimējošo simbolu kombināciju, griežot celiņus.

Quick Hit Platinum spēles instrukcijas

1. IZVĒLIETIES LIKMI

Ja vēlaties to mainīt, noklikšķiniet uz pogām LIKME/LĪNIJA ‘+’ un ‘-‘, lai palielinātu vai samazinātu līnijas likmi.

2. LĪNIJAS

Šajā rādītājā redzams izspēlējamo līniju skaits.
Vienmēr tiek izspēlētas visas līnijas.

3. LIKME

Šajā rādītājā redzams kopējā uz spēles liktā summa katras izspēles laikā.

4.SĀKT SPĒLI

Noklikšķiniet uz pogas IZSPĒLE, lai sāktu spēli.
Spēlē ir funkcija AUTOM. SPĒLE, kas ļauj spēlētājam izvēlēties spēļu skaitu nepārtrauktai spēlēšanai.
Atlasiet vēlamo izspēļu skaitu, noklikšķinot uz numurētajām pogām, kuras tiek parādītas pēc noklikšķināšanas uz pogas AUTOM.SPĒLE.
Lai atceltu automātisko spēli, noklikšķiniet uz pogas Pārtraukt.
Bonusa iegūšana pārtrauc automātisko spēli.

5. KOPĒJAIS LAIMESTS

6. Šajā rādītājā redzama kopējā summa, kas laimēta vienas izspēles laikā.

Quick Hit Platinum PALĪDZĪBA

Visas līniju laimestu summas ir redzamas spēļu izmaksu tabulā kā līnijas likmes reizinājumi.
Tās var apskatīt, noklikšķinot uz pogas PALĪDZĪBA, un spēlē tās ir parādītas naudas izteiksmē un mainās līdz ar līnijas likmes maiņu.

ĪPAŠĀS IZMAKSAS Quick Hit Platinum

Visas izmaksas, izņemot izkaisīto simbolu laimestu izmaksas, notiek blakus uz aktīvās izmaksas līnijas. Visas izmaksas, izņemot izkaisīto simbolu laimestu izmaksas, notiek no kreisās uz labo pusi uz aktīvās izmaksas līnijas, sākot no pirmā celiņa kreisajā pusē. Izmaksā tikai katras izspēles līnijas lielāko laimestu. Izkaisīto simbolu laimestus piešķirt par simboliem, kuri parādās jebkurā vietā uz celiņiem. Izmaksā tikai katras spēles lielāko katra simbola izkaisīto laimestu. Izmaksā tikai vienu katra simbola izkaisīto laimestu katrā spēlē. Izkaisīto simbolu laimesti tiek sareizināti ar likmi, kas likta uz spēles. Izmaksu tabula dinamiski mainās un atspoguļo faktiskās izmaksas atkarībā no summas, kas likta uz spēles. Uz dažādām līnijām iegūtos laimestus saskaita kopā, un izmaksas līniju laimestiem pieskaita izkaisīto simbolu laimestus (ja tādi iegūti). Visus laimestus izmaksā naudā. Visas aktīvās izmaksu līnijas ir fiksētas. Darbības traucējumu rezultātā visas izmaksas un izspēles tiek anulētas.
WILD simbols uz aktīvās izmaksas līnijas ir aizstājējsimbols, kad tas atbilst citiem simboliem un veido laimesta kombināciju, un tas aizstāj visus simbolus, izņemot FREE GAMES BONUS simbolu, QUICK HIT simbolu un QUICK HIT PLATINUM simbolu.

BEZMAKSAS SPĒĻU Quick Hit Platinum BONUSA FUNKCIJA

Jebkuri 3 FREE GAMES BONUS simboli, kas parādās uz pirmās izmaksas līnijas vai vienu pozīciju no šīs līnijas vienlaikus uz 2., 3. un 4. celiņa, papildus parastajam izkaisīto simbolu laimestam piešķir BEZMAKSAS SPĒĻU BONUSA FUNKCIJU.

Lai sāktu BEZMAKSAS SPĒĻU BONUSA FUNKCIJU, jāizvēlas viens no 20 aizklātajiem attēliem, veicot ATLASI. Turpiniet atlasi, līdz atsegtas 3 līdzīgas bezmaksas spēļu opcijas, kā norādīts tālāk:

20 BEZMAKSAS SPĒLES AR PARASTO LIKMI 3 X APMĒRĀ NODROŠINA IZMAKSU
15 BEZMAKSAS SPĒLES AR PARASTO LIKMI 2 X APMĒRĀ NODROŠINA IZMAKSU
11 BEZMAKSAS SPĒLES AR PARASTO LIKMI 2 X APMĒRĀ NODROŠINA IZMAKSU
10 BEZMAKSAS SPĒLES AR PARASTO LIKMI 2 X APMĒRĀ NODROŠINA IZMAKSU
7 BEZMAKSAS SPĒLES AR PARASTO LIKMI 2 X APMĒRĀ NODROŠINA IZMAKSU
5 BEZMAKSAS SPĒLES AR PARASTO LIKMI 2 X APMĒRĀ NODROŠINA IZMAKSU

Ja atsegts WILD BONUS attēls, to uzskata par vienu no 3 nepieciešamajām visām 6 bezmaksas spēļu opcijām, kā arī tas piešķirs 5 papildu bezmaksas spēles. Ja vienlaikus parādās vairāk nekā 1 bezmaksas spēles opcija, piešķir tikai lielāko bezmaksas spēļu opciju. Bezmaksas spēlēs izmanto celiņus, kas ir atšķirīgi no pamatspēles celiņiem. Visas bezmaksas spēles spēlē ar tādu pašu likmi kā spēlē, kuras laikā šī bonusa funkcija ir ierosināta. Papildu bezmaksas spēles var iegūt BEZMAKSAS SPĒĻU BONUSA FUNKCIJAS laikā. Papildu bezmaksas spēles tiek pievienotas atlikušajām bezmaksas spēlēm ar tādu pašu likmi un izredzēm kā tās ierosinājušās spēles laikā. Bezmaksas spēļu bonusa funkcija beidzas, kad vairs nav nevienas bezmaksas spēles vai izspēlētas 50 bezmaksas spēles.

FREE GAME BONUS simbols parādās tikai uz 2., 3. un 4. celiņa.QUICK HIT PLATINUM simbolu balvas nav pieejamas bezmaksas spēļu laikā. QUICK HIT izkaisīto simbolu laimesti ir pieejami BEZMAKSAS SPĒĻU BONUSA FUNKCIJAS laikā.

Leave a Reply