Pyramid-slot.jpg

Spēle Pyramid

Spēļu automāts Pyramid: Quest for Immortality (NetEnt) ir video kazino aparāts ar 5 kolonnam (cilindri) un 720 laimestu kombinācijām. RTP automata ir apt. 96.48%. Maksimālais līnijas laimests pamatspēlē7 200 000 kredītpunkti!

Spēles Pyramid: Quest for Immortality apraksts

Laimesta kombinācijas netiek iegūtas griežot cilindrus, simboli no ekrāna augšpuses sakrīt 5 kolonnās, 3 rindās pēc gājiena veikšanas – nospiežot apaļu pogu ar bultiņu simboliem.

Ja simbols veido laimesta kombinācijas uz vairāk nekā viens kolonnas, laimesti tiek saskaitīti un pievienoti kopējam kredītpunktu skaitam. Laimesta kombinācijām ir jāsākas ar kreiso malējo kolonnu un simboliem jāatrodas uz secīgām kolonnām.

Pyramid: Quest for Immortality spēles papildiezīmes

Simboli kolonnās ir izkārtoti piramīdas formā. Uz 1. un 5.kolonnas ir tikai pa 3 simboliem, uz 2. un 4.kolonnas pa 4 simboliem un uz vidējās 3. kolonnas 5 simboli.

Pyramid Avalanche funkcija

Ja pamatspēles laikā izveidojas laimīgo simbolu kombinācija un tiek iegūts laimests, laimīgie simboli eksplodē un izzūd. Simboli virs laimīgajiem simboliem iekrīt izzudušo simbolu vietās, un augšējās tukšajās vietās iekrīt jauni simboli. Ja atkal izveidojas laimīgo simbolu kombinācijas un tiek iegūts laimests, laimīgie simboli turpina eksplodēt, to vietās iekrītot augšējiem simboliem līdz laimīgo simbolu kombinācija vairs neveidojas.
Pēc katras secīgas laimīgo simbolu kombinācijas, tiek paaugstināts papildus laimesta koeficients no 2x līdz maksimumam 10x. Iegūtais maksimālais laimesta papildus koeficients saglabājas, līdz laimīgo simbolu kombinācija vairs neizveidojas.

Pyramid Wild simbols

Wild simbols (ar tekstu „Wild”) aizvieto jebkuru citu simbolu, lai veidotu pēc iespējas vērtīgāku laimesta kombināciju.

Simbols, kurš izkritis 2., 3. un/vai 4.kolonnas augšpusē un veido arī laimīgo simbolu kombināciju, neeksplodē, bet kļūst par „Wild” simbolu, kamēr pārējie laimīgie simboli eksplodē un to tukšajās vietās iekrīt jauni simboli.

„Wild” simbols, kurš izkritis 2., 3. un/vai 4.kolonnas augšpusē un veido arī laimīgo simbolu kombināciju, neeksplodē, bet paliek savā vietā, kamēr pārējie laimīgie simboli eksplodē un to tukšajās vietās iekrīt jauni simboli.

Leave a Reply