Koi Princess

Koi-Princess-slot-spele.jpg

Koi Princess spēļu automāts

Koi Princess ir 3 rindu, 20 fiksētu līniju kazino spēle ar Bonusa likmes (Bonus Bet) iespēju. Šī iespēja var tikt aktivizēta jebkurā griezienā. Iespējas aktivizēšana dubulto katra grieziena maksu. Iespējas aktivizēšana palielina nejaušo bonusu (Random feature) piešķiršanas varbūtību, kā arī maina Koi PrincessBonusa rata (Bonus Wheel) vērtības, un palielina drošo monētu laimestus (sure coin) droši laimestu bezmaksas griezienos (Sure Win Free Spins).

Koi Princess spēles informācija un noteikumi

 • Nejaušie bonusi (Random Features) – var tikt aktivizēti jebkurā Koi Princess galvenās spēles grieziena laikā. Aktivizējoties iespējai, spēlētājam jāspiež uz vienu no trim koi, lai noskaidrotu kuru nejaušo bonusu tas saņems. Bonusu nevar izvēlēties automātiski t.sk. to nevar arī auto spēles režīmā. 4 iespējamie nejaušie bonusi ir 5-hit, nejaušie aizstājējsimboli (Random Wilds), aizstājējsimbolu ruļļi (Wild Reels) un bonusa aktivizēšana (Bonus Activation). Nejaušie bonusi nevar tikt aktivizēti atkārtoti.
 • 5-Hit – piešķir spēlētājam 1 griezienu ar garantētu 5 trāpījumu (5-Hit) laimestu ar nejauši izvēlētu simbolu un izmaksas līniju.
 • Nejaušie aizstājējsimboli (Random Wilds) – piešķir spēlētājam 1 griezienu ar 4 līdz 9 pārklajošiem aizstājējsimboliem, kas izvietoti nejauši izvēlētās vietās uz ruļļiem.
 • Aizstājējsimbolu ruļļi (Wild Reels) – piešķir spēlētājam vienu griezienu, kur no 2 līdz 5 ruļļiem pārvēršas par aizstājējsimboliem.
 • Koi Princess bonusa aktivizēšanas iespēja (Bonus Activation) – šī iespēja tiek aktivizēta uz ruļļiem 1, 3 un 5 parādoties 3 Koi Princess Bonusa simboliem.

Ja griezienā izkrituši 2 Koi Princess Bonusa simboli, tad pēc tā noslēgšanās un laimestu izmaksas, trešo trūkstošo simbolu var būt iespējams iegūt ar “pakratīšanu” (nudge), kas ļauj atklāties simboliem, kas nav izkrituši uz ekrāna.

Lai aktivizētu iespēju, spiediet uz norādītā laika zem ruļļiem. Spēlētājam ir iespēja tikt pie kādas no 4 bonusu iespējam:

 1. drošā laimesta bezmaksas griezieni (Sure Win Free Spins);
 2. aizstājējsimbolu ruļļu bezmaksas griezieni (Wild Reels Free Spins);
 3. monētu laimesta;
 4. Bonusa rata (Bonus Wheel).

o Drošā laimesta bezmaksas griezieni (Sure Win Free Spins)

Sākotnēji tiek piešķirti 10 bezmaksas griezieni. Griezienu laikā spēlētājam tiek garantēts laimests, kas ir vismaz tikpat liels kā lielākais kāda grieziena laikā iegūtais laimests, izņemot pirmo griezienu.

Pirmajam griezienam garantētais laimests ir vienāds ar spēles likmes monētu skaitu (20 monētas reizinātas ar likmes līmeni no 1-10 vai 40 monētas reizinātas ar likmes līmeni bonusa likmes režīmā).

Bezmaksas griezienu 1-5 laikā uz ruļļiem 1, 2 vai 3 tiek izvietots aizstājējsimbolu rullis. Pēc piektā grieziena papildus aizstājējsimbols tiek izvietots uz kāda no ruļļiem 3-5.

Koi Princess aizstājējsimbola vieta mainās pirms katra grieziena. Pēc katra grieziena laimests tiek vērtēts pret līdzšinējiem bezmaksas griezienu laimestiem, lai noskaidrotu vai tas nav bijis lielāks par garantēto laimestu.

Ja laimests ir mazāks, spēlētājam tiek piešķirts lielākais garantētais laimests. Ja laimests ir lielāks par garantēto laimestu, spēlētājs saņem to un vēl vienu papildus bezmaksas griezienu.

o Aizstājējsimbolu ruļļu bezmaksas griezieni (Wild Reels Free Spins)

Spēlētājam var tikt piešķirti 10 griezieni. Šī bonusa laikā papildus griezienus laimēt nav iespējams. Griezienu laikā 1 līdz 5 ruļļi pārvērtīsies par aizstājējsimboliem.

Aizstājējsimbolu ruļļu skaits un izvietojums mainās pirms katra grieziena.

o Monētu laimests

Laimests tiek izmaksas spēlētājam uzreiz. Laimesta lielums ir vienāds ar likmes lielumu, kas pareizināts ar nejauši izvēlētu skaitli no 15 līdz 30.

o Koi Princess Bonusa rats (Bonus Wheel)

Bonusa rats ir spēle, kuras laikā spēlētājs var iegūt monētu laimestu un aktivizēt aizstājējsimbolu ruļļu vai drošo laimestu bezmaksas griezienu iespējas.

Koi Princess bonusa ratam ir trīs līmeņi, kas katrs sadalīti 12 daļās. Lai pārvietotos pa ratu, spēlētājam jāspiežu uz kauliņu simbola. Spēle sākas ārējā rata līmenī.

Pēc klikšķa uz kauliņu simbola, rats griežas pretēji pulksteņa rādītāja virzienam tik sektorus, cik uzkritusī kauliņu summa. Ratam apstājoties notiek darība atbilstoši izkritušajam sektoram.

Simboli uz Koi Princess bonusa rata ir:

 • Start,
 • 1x (tiek aktivizēta bonusa likme (Bonus Bet)),
 • 2x,
 • 3x,
 • 5x,
 • Double Up (dubultot),
 • Collect (saņemt),
 • Arrow (bulta),
 • Wild Reels Free Spins (aizstājējsimbolu ruļļu bezmaksas griezieni)
 • Sure Wins Free Spins (drošo laimestu bezmaksas griezieni)
 • Jackpot Coin Win (monētu laimests džekpots).

Starta simbols pēc grieziena uzsākšanas pārvēršas par bultu. 1x, 2x, 3x, 5x spēlētājam piešķir laimestu, kas vienādas ar likmes laimestu pareizinātu norādīto reižu skaitu.

Double-Up pareizina visus monētu laimestu reizinātājus ar 2 (izņemot monētu laimestiem, kas jau izmaksāti), kas redzami uz rata, ieskaitot džekpota laimestus.

Ja Double-Up izkrīt atkārtoti, visi reizinātāji un džekpots tiek dubultoti vēlreiz. Pēc Double-Up simbola aktivizēšanas, tas pārvēršas par bultu.

Collect simbols izbeidz bonusa spēli. Bultas simbols pārvieto spēli uz Bonusa rata nākamo līmeni. Ja bulta izkrīt uz trešā līmeņa rata, spēlētājs saņem džekpota monētu laimestu.

Wild Reels Free Spins (aizstājējsimbolu ruļļu bezmaksas griezieni)/Sure Wins Free Spins (drošo laimestu bezmaksas griezieni) bonusa spēļu aktivizēšana pārtrauc Bonusa rata spēli, bet aktivizē attiecīgo bezmaksas griezienu bonusu.

Džekpota monētu laimesta simbols atrodas Bonusa rata vidū un tiek atainots kā likmes, kas aktivizēja Bonusa spēli, reizinātājs. Reizinātāja skaitlis tiek izraudzīts nejauši katram Bonusa rata griezienam.

Minimālā un maksimālā reizinātāja skaitlis ir attiecīgi 25 un 1000 (ja notikušas divas dubultošanas). Džekpota izkrišana beidz Bonusa rata spēli.

Bonusa rata spēles kopējais laimests tiek pievienots grieziena, kurš to aktivizēja, laimestam.

Citi Simboli Koi Princess spēlē

 • Aizstājējsimbols (Wild) – var parādīties uz jebkura ruļļa un aizstāt jebkuru simbolu, izņemot izkaisītos (Scatter) simbolus, lai veidotu lielāko iespējamo laimesta kombināciju.
 • Pielīpošie laimestu iespēja (Sticky Win) dod iespēju spēlētājam pēc laimesta to palielināt vēlreiz. Laimējuši kombinācija paliek uz ruļļiem un spēles logā redzams, ka nākamajā griezienā tā piedalās atkal. Ja šajā griezienā spēlētājs tiek pie papildus simboliem, kas palielina laimestu, arī šie simboli saglabājas uz ekrāna, sākoties nākamajam griezienam. Šādi tas turpinās līdz uz ekrāna neparādas jauni simboli, kas veido vēl lielāku laimesta kombināciju.
 • Izkaisītie (Scatter) simboli un bezmaksas griezieni – uz ruļļiem jebkurā vietā parādoties 5 vai vairāk Scatter simboliem, tiek aktivizēta bezmaksas griezienu iespēja. Bezmaksas griezienu likme ir vienāda ar likmi, kas bija spēkā aktivizējot bezmaksas griezienus. Laimestu līniju laimesti bezmaksas griezienu laikā tiek reizināti ar 3. Ja bezmaksas griezienu laikā uz ekrāna parādās 5 vai vairāk Scatter simboli, tiek piešķirti papildus bezmaksas griezieni.

Leave a Reply