Jackpot Jester

Jackpot-Jester-Slot.jpg

Jackpot Jester 50k spēļu automāts

Jackpot Jester 50k ir divreiz trīs ruļļu, 5 izmaksas līniju spēļu automats no spēļu attīstītāja NYX/NextGen, kurā ir šādas iespējas:

 • SUPER GAME papildspēle
 • Aizstājējsimbols
 • Spēlējot ar likmi 20 monētas – pārnest laimestus uz SUPER GAME papildspēli

Jackpot Jester 50k spēles noteikumi

 1. Spēle notiek uz 5 fiksētām izmaksas līnijām
 2. Likmes lielums pamata spēlē ir 10 monētas vai 20 monētas
 3. Likmes lielums SUPER GAME papildspēlē ir 100 monētas.
 4. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Joker Wild aizstājējsimbolu noteikumi

 1. Joker aizvieto jebkuru simbolu.
 2. Kombinācijām tikai no aizstājējsimboliem ir izmaksas.

SUPER GAME papildspēles noteikumi

 1. Pamata spēlē, spēlējot ar likmi 20 monētas visi laimesti tiek pārnesti uz SUPER GAME papildspēles skatītāju.
 2. Kad skaitītājs sasniedzis 100 monētas, var uzsākt SUPER GAME papildspēli, nospiežot taustiņu.
 3. SUPER GAME papildspēle notiek augšēja spēles logā, spēles likme ir 100 monētas griezienā.
 4. SUPER GAME papildspēlē aizstājējsimboli uz visiem ruļļiem parādās grupās.
 5. Kad vēlaties beigt spēlēt SUPER GAME papildspēli un pārnest visas laimētās monētas uz pamata spēli, nospiediet taustiņu.

Lai parastie simboli veidotu laimīgo kombināciju, jāsakrīt sekojošiem apstākļiem:

 • Simboliem jābūt līdzās uz aktīvas izmaksas līnijas.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no simboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa. Simbolu kombinācijas neveidojas, ja pirmais simbols ir uz otrā, trešā, ceturtā vai piektā ruļļa.

Leave a Reply