Guns N Roses

Guns-n-Roses-spele.jpg

Guns N Roses spēļu automāts

Spēle Guns N Roses no ražotāja NetEnt a maksimālo likmi 200€ ir 5 ruļļu, 3 rindu, 20 fiksētu izmaksas līniju un 200 monētu spēļu automats ar:

 • Aizstājējsimboli (Wild) un izpletošies aizstājējsimboli (Expanding Wild) – šie simboli var parādīties jebkurā vietā uz ratiem, izņemot uz rata Nr3 Appetite for Destruction Wild iespējā, un var aizvietot jebkuru citu simbolu, izņemot Bonusu simbolus. Aizstājējsimboli automātiski izplešas pa visu ratu, lai veidotu maksimālo laimestu kombināciju konkrētajai likmei. Expanding Wild var aizstāt jebkuru simbolu, izņemot Appetite for Destruction Wild, parklājošos Wild simbolu Legend Spins bonusa spēlē un Stacked Wild simbolu Encore Free Spins bonusa spēlē.
 • Legend Spins bonusa spēle – viena no trim iespējām, kas var tikt aktivizēta galvenās spēles laikā. Legend Spins tiek aktivizēta nejauši un dod spēlētājam vienu Stacked Wild simbolu uz pirmo griezienu. Tālāk šajā iespējā ir 2 atkārtoti griezieni ar diviem Stacked Wild ratiem. Stacked Wild ir aizstājējsimbols, kas noklāj trīs konkrētā rata simbolus. Uz citiem ratiem var izkrist tā paša grupas dalībnieka simbols, taču tas nedarbosies kā aizstājējsimbols vai nenoklās visu ratu. Pirmajā griezienā Stacked Wild simbols noklāj trešo ratu. Otrajā griezienā tas noklāj pirmo un piekto ratu, bet trešajā otro un ceturto ratu. Legend Spins laikā uz ratiem nevar izkrist Bonusa simbols.
 • Appetite for Destruction Wild – šis ir pārklājošais aizstājējsimbols. Šis krusta formas simbols var nejaušā veidā parādīties vienā no trim ratu pozīcijā un var būt pilnībā vai daļēji redzams. Šis simbols var aizstāt jebkuru simbolu, izņemot Bonusa simbolus. Šis simbols netiek aktivizēts, ja uz ratiem parādījušies trīs Bonusa simboli vai aktīva ir Legend Spins iespēja. Appetite for Destruction iespējas laikā nevar tikt aktivizēta neviena cita iespēja. Šis iespējas laikā nevar parādīties Bonusa simboli. Aizstājējsimboli var parādīties jebkur uz pirmā, otrā, ceturtā vai piektā rata, bet tie nevar izplesties, ja izkrituši zem Appetite for Destruction Wild simbola. Taču, ja Wild simbols izkrīt uz rata vietā, kur tam ir iespēja izplesties virs vai zem Appetite for Destruction Wild simbola, tas to izdarīs līdz vietai, kuru nav noklājis Appetite for Destruction Wild simbols.
 • Guns N Roses Solo Multiplier – šī ir nejauša laimesta reizināšanas iespēja, kas var palielināt laimestu uz izmaksas līnijas no 4 – 10 reizem, kad uz visas izmaksas līnijas ir izkrituši vienādi simboli vai vienādi simboli un Wild simboli. Šī iespēja aktivizējas vienam simbolu veidam, bet var aktivizēties uz vairākām izmaksas līnijam, ja iesaistīti Expanding Wild simboli. Reizinātājs ir atainots uz ceturtā rata un norāda uz simbolu skaitu, kas iet cauri izceltajai vieta uz vidējā rata. Reizinātāja iespēja var tikt aktivizēta, ja uz izmaksas līnijas ir vismaz 3 vienādi simboli. Reizinātājs nevar tik aktivizēts, ja ir aktīvas Legend Spins vai Appetite for Destruction Wild iespējas. Reizinātāja iespēja nevar tikt aktivizēta, ja uz ratiem jebkurā vietā izkrituši 3 Bonusa simboli vai izkritis bonusa simbols uz pirmā vai trešā rata.
 • Guns N Roses Bonusa iespēja – 3 Bonusa simboli, kas izkrituši jebkur uz pirmā, trešā vai piektā rata, piešķir vienu no 3 bonusa iespējam:
  • Encore Free Spins
  • Crowd Please bonusa spēle
  • Monētu laimests

Pirms sākas bonusa spēle, uz ekrāna parādas rats, kuru spēlētājs var apturēt ar klikšķi un noskaidrot, kurš bonuss tam ticis. Minimālais monētu laimests ir 200, bet maksimālais 600, kas pareizināts ar likmes līmeni.

 • Encore Free Spins – šī iespēja aktivizē 10 bezmaksas griezienus. Bezmaksas griezienus izspēlē brīdi, kad noslēgusies bonusa spēle un saņemti visi laimesti. Griezienu laikā kāda grupas locekļa Stacked Wild simbols parādīsies uz ratiem 2, 3 vai 4 katra grieziena laikā. Attiecīgā locekļa simbols darbosies kā aizstājējsimbols uz visiem ratiem šī grieziena laikā. Šis iespējas laikā uz ratiem nevar izkrist Bonusa simboli vai piešķirti papildus bezmaksas griezieni.
 • Crowd Pleaser bonusa spēle – šis ir t.s. “izvēlies un klikšķini (pick&click)” tipa bonusa spēle ar trim līmeņiem. Spēlētāji iegūst noteiktu skaitu izvēļu, kas ļauj saņemt monētu laimestus. Pirmajā līmenī laimesti ir no 20-40 monētām, otrajā no 40-100, trešajā no 60- 200.

Papildus monētu laimestiem spēles laikā var tik iegūti papildus izvēļu iespējas un bezmaksas griezienu simboli. Crowd Meter tiek atainots spēlētāja progress ceļā uz nākamo līmeni un laimētās monētas. 3 bezmaksas griezienu simboli aktivizē 10 bezmaksas griezienus.

Izkritušie bezmaksas griezienu simbolu tiek parādīti kastītēs FREE SPINS laukā. Monētu izmaksu lielumi ir balstīti uz likmes līmeni 1.

Pirmajā līmeni tiek piešķirti trīs no astoņām kopā pieejamajām izvēlēm, lai iegūtu monētu laimestus. Pirmajā līmenī spēlētājs sev ir garantējis vismaz 60 monētu laimestu.

Pirmajā līmenī var tiks piešķirt 1 bezmaksas griezienu simbols. Otrais līmenis tiek aktivizēts, kad sasniegts vismaz 60 monētu laimests un izvēļu skaits vienāds ar 0.

Visu trīs līmeņu laikā var tikt iegūti līdz pat trim bezmaksas griezienu simboliem.

Otrā līmeņa sākumā tiek piešķirtas trīs jaunas izvēles.

Trešais līmenis tiek aktivizēts, kad ir iegūtas vismaz 300 monētas un nav palikusi neviena izvēle.

Otrajā un trešajā līmeni sasniedzot maksimālo izvēļu skaitu, netiek piešķirtas jaunas izvēles.

Trešajā līmenī tiek piedāvāta iespēja dubulto iespējas laimestu! Ja tiek sasniegta 800 monētu robeža, kopējais Guns N Roses Crowd Please bonusa spēles laimests tiek reizināts ar 2.

Papildinformācija Guns N Roses

 • Spēle notiek uz 20 fiksētām izmaksas līnijām
 • Likmes lielums uz katru izmaksas līniju var būt līdz 10 monētām.

Leave a Reply