Gorilla Go Wild

Gorilla-Go-Wild-spelu-automats.jpg

Gorilla Go Wild spēļu automāts

Gorilla Go Wild ir kazino spēle no NextGen Gaming ar scateriem un wildiem,  Garija Bonusa laiku un Garijs iet Banānos papildfunkciju,  4 dažādam Bezmaksas griezienu bonusa spēlem, Garija Bonusu izvēli un Riska spēli.

Gorilla Go Wild spēles noteikumi

 1. Likmes lielums ir no 0,30 līdz 60 €.
 2. Templis ir izkaisītais simbols.
 3. Ja uz ruļļiem attēloti divi vai vairāki templi, tie veido laimīgo kombināciju.
 4. Gadījumā, ja tiek uzgriezts gan scatter (izkaisītais) laimests, gan “parastais” laimests, Tu saņemsi laimestu par abiem. Izkaisītajam simbolam nav jāatrodas uz secīgiem ruļļiem, lai iegūtu laimestu.
 5. Bonusa spēle GARIJA BONUSU IZVĒLE sākas, kad parādās 3 vai vairāk Tempļa izkaisītie simboli.
 6. Aizstājējsimbols aizvieto jebkuru simbolu, izņemot izkaisīto Tempļa simbolu (scateru).

GARIJA BONUSA LAIKA noteikumi

 1. Pēc jebkura grieziena Garijs var piešķirt nejaušu balvu:
 • naudas izmaksu 50x likme;
 • naudas izmaksu 100x likme;
 • naudas izmaksu 150x likme;
 • naudas izmaksu 300x likme;
 • naudas izmaksu 1000x likme;
 • ieeju GARIJA BONUSU IZVĒLĒ
 1. Jo vairāk banānus Garijs ir apēdis GARIJS iet BANĀNOS papildfunkcijā, jo lielāka ir GARIJA BONUSA LAIKA uzsākšanas varbūtība.

GARIJS iet BANĀNOS papildfunkcijas noteikumi

 1. Pēc jebkura grieziena Garijs pēc nejaušības principa var apēst.
 2. Kad visi banāni apēsti, Garijs pārvietojas uz labāku džungļu daļu.
 3. Kopumā Garijs var pārvietoties 3 reizes.
 4. Jo labākā džungļu daļa Garijs atrodas, jo biežāk iestājas GARIJA BONUSA LAIKS.

GARIJA BONUSU IZVĒLES noteikumi

 1. GARIJA BONUSU IZVĒLE tiek aktivizēta, kad parādās 3 vai vairāk izkaisītie „Tempļa” simboli.
 2. GARIJA BONUSU IZVĒLE var nejauši tikt aktivizēta arī GARIJA BONUSA LAIKĀ.
 3. Var izvēlēties vienu no 4 Bonusa spēlēm. Pieejamās Bonusa spēles ir atkarīgas, no tā cik reizes iepriekš jau ir aktivizēta GARIJA BONUSU IZVĒLE.
 4. Laimējošie Bezmaksas griezieni (ir pieejami pēc 1.aktivizācijas)

– Tiek piešķirti 10 Bezmaksas griezieni, kas visi ir laimējoši

– Visas izmaksas tiek reizinātas ar x2.

– Garijs var pēc nejaušības principa vienu reizi atkārtoti piešķirt Laimējošos Bezmaksas griezienus.

– Bezmaksas griezieni tiek izspēlēti ar tādu pašu likmi kā griezienā, kas uzsāka Laimējošo Bezmaksas griezienu bonusa spēli.

 1. Pielīmēto aizstājējsimbolu Bezmaksas griezieni (ir pieejami pēc 5.aktivizācijas):

– Tiek piešķirti 10 Bezmaksas griezieni.

– Jebkurš aizstājējsimbols, kas parādās Pielīmēto aizstājējsimbolu Bezmaksas griezienu bonusa spēlē paliek savā pozīcijā līdz Pielīmēto aizstājējsimbolu Bezmaksas griezienu beigām.

– Garijs var pēc nejaušības principa vienu reizi atkārtoti piešķirt Pielīmēto aizstājējsimbolu Bezmaksas griezienus.

– Bezmaksas griezieni tiek izspēlēti ar tādu pašu likmi kā griezienā, kas uzsāka Pielīmēto aizstājējsimbolu Bezmaksas griezienu bonusa spēli.

 1. Mega Reizinātāja Bezmaksas griezieni (ir pieejami pēc 10.aktivizācijas):

– Tiek piešķirti 10 Bezmaksas griezieni.

–  Visi laimesti tiek reizināti ar Mega Reizinātāja vērtību.

– Sākotnējā Mega Reizinātāja vērtība ir x1.

– Jebkurš aizstājējsimbols, kas parādās Mega Reizinātāja Bezmaksas griezienu bonusa spēlē, palielina Mega Reizinātāja vērtību par 1.

– Maksimālā Mega Reizinātāja var būt x10.

– Garijs var pēc nejaušības principa vienu reizi atkārtoti piešķirt Mega Reizinātāja Bezmaksas griezienus.

– Bezmaksas griezieni tiek izspēlēti ar tādu pašu likmi kā griezienā, kas uzsāka Mega Reizinātāja Bezmaksas griezienu bonusa spēli.

 1. Papildus aizstājējsimbolu Bezmaksas griezieni (ir pieejami pēc 15.aktivizācijas):

– Tiek piešķirti 10 Bezmaksas griezieni.

– Katrā griezienā viens, divi vai pat trīs parastie simboli var tikt pārvērsti par aizstājējsimboliem visās pozīcijās, kur tie parādās.

– Garijs var pēc nejaušības principa vienu reizi atkārtoti piešķirt Papildus aizstājējsimbolu Bezmaksas griezienus.

– Bezmaksas griezieni tiek izspēlēti ar tādu pašu likmi kā griezienā, kas uzsāka Papildus aizstājējsimbolu Bezmaksas griezienu bonusa spēli.

Leave a Reply