Gladiator-automats.jpg

Spēļu Automāts Gladiator

Gladiator ir kazino spēle ar  5 cilindri un 25 spēles līnijas un
spēles laimesta procentu 94.09 %.

Gladiatora Wild simbols

Spēlē “WILD” jeb aizvietojošais simbols ir maska. Tas aizvieto jebkuru citu simbolu izņemot “SCATTER” un simbolu uz izkrīt tikai uz 2., 3. un 4. cilindra, lai izveidotu iespējami labākās laimesta kombinācijas. “WILD” simboli veido laimesta kombinācijas tikai gadījumos, kad aizvieto citus simbolus. Kad trīs šādi simboli izkrīt uz 2., 3. un 4. cilindra tiek aktivizēta „GLADIATOR BONUS” papildspēle.

Gladiatora SCATTER simbols

Kā “SCATTER” simbols darbojas simbols, uz kura attēlots Kolizejs. Lai par šiem simboliem iegūtu laimestus, tiem nav jāizkrīt noteiktā secībā. Ja uz ekrāna vienlaikus parādās 2 vai vairāk šādi simboli, par tiem tiek saņemts laimests, kas tiek pievienots kopējam kredītpunktu daudzumam. Par šiem simboliem laimests tiek izmaksāts, pareizinot noteiktu kredītpunktu skaitu ar kopējo likmi.

GLADIATOR BONUS papildspēle

Kad trīs “WILD”  simboli izkrīt jebkurā pozīcijā uz 2., 3. un 4. Cilindra, tiek aktivizēta „GLADIATOR BONUS” papildspēle. Tajā uz ekrāna parādās “WILD” simboli, par kuriem tiek piešķirti laimesti.

Gladiator bezmaksas griezienu papildspēle

Lai uzsāktu papildspēli, jānospiež “Start”.
Ja vienlaikus izkrīt trīs vai vairāk “SCATTER” simboli tiek aktivizēta bezmaksas griezienu papildspēle. Uz ekrāna parādās dažādi simboli, kas jāizvēlas.
No pirmās rindas izvēlētais simbols parāda, cik daudz bezmaksas griezieni tiks piešķirti.
No otrās rindas, kāds būs laimesta reizinātājs.
No trešās rindas, kāds būs “EXTRA SCATTER” simbols.
No ceturtās rindas, kāds būs papildus „EXTRA WILD” simbols.
Kad tiek izvēlēts vien no akmeņiem, nākamā ir viena no šādām darbībām:

  • Jāizvēlas simbols no augstākas rindas.
  • Var izvēlēties papildus simbolu (iespējams tikai pirmajā un otrajā rindā).
  • Atveras visi kolonnas simboli.
  • Atveras “COLLECT ITEM” simbols – beidzas izvēles iespējas un sākas bezmaksas griezieni.

Iegūtais laimesta reizinātājs tiek piemērots attiecībā uz visiem laimestiem papildspēlē.
Papildspēles laikā griezieni notiek ar tādu pat likmi un aktīvo līniju skaitu, kāds tas bija papildspēles aktivizēšanas laikā. Pēc katra laimesta informācija par to parādās “WIN” sadaļā.    Papildspēles laikā iegūtais laimests tiek parādīts sadaļā “FREE GAMES WIN”.
Pēc papildspēles beigām, tās laikā iegūtie laimesti tiek summēti. Sadaļā “GAME WIN” parādās laimesti, kas ir iegūti no grieziena, kas aktivizēja papildspēli.  “FEATURE WIN” parāda laimestus, kas iegūti bezmaksas griezienu papildspēles laikā. “TOTAL WIN” parāda papildspēlē iegūto kopējo laimestu.
Papildspēle nevar tikt pagarināta, tomēr, ja uz trešā cilindra izkrīt imperatora simbols tiek piešķirti vēl trīs bezmaksas griezieni.

Papildspēles laikā var tikt aktivizēta „GLADIATOR BONUS” papildspēle, kurā nedarbojas izmantoti papildus „WILD” un „SCATTER” simboli no bezmaksas griezienu papildspēles.

Papildspēles laikā „WILD” un „EXTRA WILD” simboli aizvieto visu simbolus izņemot „SCATTER” un „EXTRA SCATTER”„WILD” simbols var aizvietot „EXTRA WILD”. „EXTRA WILD” simbols var veidot laimesta kombinācijas uz aktīvās līnijas, ja laimesta par to ir lielāks par to, kas veidojas pārējiem simboliem ar „EXTRA WILD”.

„EXTRA SCATTER” simboliem nav jāizkrīt uz aktīvās līnijas, par trīs un vairāk šādiem simboliem tiek piešķirts laimests un pievienots laimesta kombinācijām.

Minēšana Spēļu Automātā Gladiator

Pēc jebkura laimesta iegūšanas tiek aktivizēta minēšanas poga – „GAMBLE”. Nospiežot uz to, spēlētājam ir iespēja likt iegūto laimestu uz minēšanu un palielināt to.
Iegūtie laimesti pirms minēšanas tiek parādīti sadaļā “BANK”. Summu, kas tiks laimēta, ja tiks uzminēta aizklātās kārts masts. Tiek parādīta  aizklāta kārts un spēlētājam ir jāmin, kādā krāsā ir tās masts – sarkanā vai melnā nospiežot uz attiecīgās pogas “RED” vai “BLACK”. 
Ar katru iegūto laimestu, spēlētājam ir iespēja to atkal dubultot līdz laimētā summa ir vienāda vai lielāka par minēšanas summas limitu. Limits ir parādīts “INFO” sadaļā, kas veltīta minēšanai.
Lai iegūtos laimestus pieskaitītu kopējai spēlētāja bilancei, jānospiež poga “COLLECT”, pēc kā spēlētājs tiks atgriezts pamatspēlē.
Jāatceras: Minēšana nav iespējama automātisko gājienu laikā.

 

Leave a Reply