Fruit-Shop-spele.jpg

Fruit Shop Spēļu Automāts

Fruit Shop ir piecu ruļļu, 15 fiksētu izmaksas līniju, un 150 monētu spēļe no NetEnt ar aizstājējsimbolu un bonusa spēli “Bezmaksas griezieni”.

Par spēli Fruit Shop

 1. Spēle notiek uz 15 fiksētām izmaksas līnijām
 2. Likmes lielums uz katru izmaksas līniju var būt līdz 10 monētām.
 3. Ja laimējošā izmaksas līnijā iekļauts aizstājējsimbols, laimests tiek divkāršots (x 2).
 4. Katram izmaksas līnijas laimestam tiek piemērots tikai viens Aizstājējsimbola reizinātājs.
 5. Gan Galvenajā spēlē gan Bezmaksas griezienu bonusa spēlē aizstājējsimboli var paradīties tikai uz 2., 3. un 4. ruļļa.
 6. Izmaksas līniju laimesti ar vienādiem augļu simboliem piešķir Bezmaksas griezienus. Laimēto bezmaksas griezienu skaits par augļu simbolu kombinācijām (pelēkais skaitlis), atkarībā no iegūto simbolu skaita (dzeltenais skaitlis) var apskatīt spēlē.
 7. Bezmaksas griezieni tiek izspēlēti ar to pašu likmes līmeni unmonētas vērtību, kā griezienā, kas aizsāka Bezmaksas griezienus.
 8. Jebkura laimesta kombinācija ar vienādiem simboliem Bezmaksas griezienu laikā piešķir papildu Bezmaksas griezienus. Laimēto papildus bezmaksas griezienu skaits par simbolu kombinācijām (pelēkais skaitlis), atkarībā no iegūto simbolu skaita (dzeltenais skaitlis) var apskatīt spēlē.
 9. Bezmaksas griezieni beidzas, kad vairs nav atlikuši Bezmaksas griezieni un netiek iegūti jauni griezieni.
 10. Bezmaksas griezienu laikā izmaksas līniju laimesti tiek divkāršoti (x 2).
 11. Bezmaksas griezienu laikā izmaksas līniju laimesti tiek izmaksāti ar Aizstājējsimbola reizinātāju x Bezmaksas griezienu reizinātāju.
 12. Kad Bezmaksas griezieni beigušies, kopējais laimests no Bezmaksas griezieniem tiek pieskaitīts tā grieziena laimestiem, kurā tika aktivizēti Bezmaksas griezieni.

Leave a Reply