Fruit-Case-spele.jpg

Fruit Case spēļu automāts

Spēle Fruit Case no Net Ent (Malta/Zviedrija) ir 20 fiksētu izmaksas līniju (200 monētu) kazino spēļu aparāts, kurā ir iespējas:

 • Aizstājējsimbols Wild
 • Bonusa režīms Lavīna
 • Bezmaksas kritieni

Spēles noteikumi – Fruit Case

Bonusa režīma Lavīna laikā aizstājējsimbola reizinātājs palielinās, līdz tas sasniedzis maksimālo reizinātāja vērtību. Jebkura laimējusī izmaksas līnija aizsāks Lavīnu.

Simboli laimesta kombinācijās uzsprāgst un pazūd, atstājot vietu otrai simbolu Lavīnai, sniedzot lielāku laimestu iespēju.

Ar katru nākamo Lavīnu spēles griezienu aizstājējsimbola reizinātājs palielinās, līdz tas sasniedzis maksimālo reizinātāja vērtību. Nākamo Lavīnu laikā reizinātājam ir maksimālā vērtība, līdz vairs nav neviena laimesta.

 • Pirmā Lavīna – reizinātājs ir x2
 • Otrā Lavīna – reizinātājs ir x4
 • Trešā Lavīna – reizinātājs ir x6
 • Ceturtā un visas turpmākās Lavīnas – reizinātājs ir x8

Lavīnas turpinās, līdz vairs nav neviena laimesta.

Aizstājējsimbola reizinātājs attiecas tikai uz laimējušajām izmaksas līnijām, kur aizstājējsimbols aizvieto kādu citu simboluun piedalās izmaksā.

Netiek saskaitīti vairāki Aizstājējsimbolu reizinātāji, kas parādās uz vienas izmaksas līnijas.

Aizstājējsimbola reizinātājs neietekmē laimēto Bezmaksas kritienu skaitu.

Gan galvenajā spēlē, gan Bezmaksas kritienu laikā maksimālais Aizstājējsimbola reizinātājs ir x8.

Bezmaksas kritieni (free spins) Fruit Case

 1. Galvenajā spēlē un Bezmaksas kritienu laikā trīs Bezmaksas kritienu simboli uz izmaksas līnijas aktivizē 10 Bezmaksas kritienus.
 2. Bezmaksas kritieniem uz izmaksas līnijas jāparādās secīgi no kreisās uz labo pusi, sākot no pirmā ruļļa.
 3. Bezmaksas kritieni tiek izspēlēti ar to pašu likmi, kā griezienā, kas aizsāka Bezmaksas kritienus.
 4. Bezmaksas kritienu laimesti tiek trīskāršoti (x 3).
 5. Bezmaksas kritienu simboli var parādīties tikai uz 1., 2. un 3.ruļļa.
 6. Bezmaksas kritienu laikā var laimēt papildus Bezmaksas kritienus.
 7. Kad Bezmaksas kritieni beigušies, kopējais laimests no Bezmaksas kritieniem tiek pieskaitīts tā grieziena laimestiem, kurā tika aktivizēti Bezmaksas kritieni.

Leave a Reply