Football Star

Football-Star-automats.jpg

Spēle Football Star (Microgaming)

Football Star ir tiešsaistes spēļu automātu video spēle ar 5 cilindriem un 243 laimestu kombinācijām
Spēles laimesta procents: 96% – 97%. Likmes vienam spēles gājienam: no 0.50 līdz 50 kredītpunktiem. Maksimālais laimests spēļu automātā: 20 000 kredītpunkti.

Spēles noteikumi Football Star

Wild simbols

Wild simbols (ar tekstu Football Star) aizvieto jebkuru citu simbolu, izņemot Scatter simbolu, lai veidotu pēc iespējas vērtīgāku laimesta kombināciju. Wild simboli var izkrist tikai uz 3., 4. un 5.cilindra un uz cilindriem tie ir izkārtoti viens virs otra:

 

1. un 2.cilindrsNav Wild simbolu
3.cilindrs18 Wild simboli visi izkārtoti uz cilindra viens virs otra
4.cilindrs25 Wild simboli visi izkārtoti uz cilindra viens virs otra
5.cilindrs3 Wild simboli visi izkārtoti uz cilindra viens virs otra

Ja kazino spēles pamatspēles laikā pēc grieziena izveidojas laimīgo simbolu kombinācija un tiek iegūts laimests, tad pēc nejaušības principa 3., 4. vai 5.cilindrs var pārvērsties par Wild cilindru (visi simboli uz konkrētā cilindra kļūst par Wild simboliem), lai izveidotu vairāk laimīgo simbolu kombinācijas.

Scatter simbols

Scatter simbols darbojas simbols ar futbolbumbas attēlu un tekstu Scatter. Lai par šiem simboliem iegūtu laimestus, tiem nav jāizkrīt noteiktā secībā. Ja izkrīt trīs vai vairāki Scatter simboli jebkurā pozīcijā uz cilindriem pamatspēles laikā, par tiem tiek saņemts laimests, kas tiek pievienots kopējam kredītpunktu daudzumam. Par šiem simboliem laimests tiek izmaksāts, pareizinot noteiktu kredītpunktu skaitu ar kopējo likmi.
Ja izkrīt trīs vai vairāki Scatter simboli vienlaicīgi jebkurā pozīcijā uz cilindriem pamatspēles laikā, tiek aktivizēta bezmaksas griezienupapildspēle.

Football Star Rolling Reels funkcija

Ja pamatspēles vai bezmaksas griezienu papildspēles laikā izveidojas laimīgo simbolu kombinācija un tiek iegūts laimests, laimīgie simboli eksplodē. Simboli virs laimīgajiem simboliem iekrīt eksplodējušo simbolu vietās, un augšējās tukšajās vietās iekrīt jauni simboli, lai veidotu jaunas laimīgo simbolu kombinācijas. Simboli virs laimīgajiem simboliem krīt eksplodējušo simbolu vietās, līdz vairs neizveidojas atkārtota laimīgo simbolu kombinācija.

Bezmaksas griezienu papildspēle

Bezmaksas griezienu papildspēle var tikt aktivizēta tikai pamatspēles laikā, kad vienlaicīgi izkrīt trīs vai vairāki Scatter simboli jebkurā pozīcijā uz cilindriem. Spēlētājam tiek piešķirti 15 bezmaksas griezieni, ja izkrituši 3 Scatter simboli, vai 20 bezmaksas griezieni, ja izkrituši 4 Scatter simboli, vai 25 bezmaksas griezieni, ja izkrituši 5 Scatter simboli.
Bezmaksas griezienu papildspēles laikā par secīgām laimīgo simbolu kombinācijām tiek piešķirti papildus laimesta koeficienti:
1. atkārtotais veiksmīgais grieziens1x
 2. atkārtotais veiksmīgais grieziens2x
 3. atkārtotais veiksmīgais grieziens3x
 4. atkārtotais veiksmīgais grieziens4x
 5. atkārtotais veiksmīgais grieziens5x
 6. atkārtotais veiksmīgais grieziens10x

Leave a Reply