Flowers-spelu-automats.jpg

Flowers Spēļu Automāts

Spēle Flowers no NetEnt ir piecu ruļļu, 30 izmaksas līniju, un 150 monētu spēļu automāts, kurā ir šādas iespējas:

 • Dubultie simboli.
 • Aizstājējsimbols (Wild).
 • Izkaisītais simbols.
 • Bonusa spēle Bezmaksas griezieni.

Flowers – Spēles noteikumi

 1. Jūs varat spēlēt uz 1-30 izmaksas līnijām.
 2. Likmes lielums uz katru izmaksas līniju var būt līdz 5 monētām
 3. Bezmaksas griezienu un Ziedu simboli var būt gan vienkārši, gan Dubultie simboli.
 4. Dubultie simboli skaitās kā 2 vienkāršie simboli.
 5. Dubultie Bezmaksas griezienu simboli var parādīties uz 2., 3.un 4. ruļļa.
 6. Laimests tiek noteikts pēc kopējā simbolu skaita izmaksas līnijā.
 7. Ņemot vērā Dubultos simbolus, laimējošajā izmaksas līnijā var būt no 3 līdz 10 simboliem.
 8. Aizstājējsimboli aizvieto jebkuru simbolu, izņemot Bezmaksas griezienu un Dubultos simbolus.
 9. Aizstājējsimboli neskaitās kā Dubultie simboli (tikai kā vienkāršie).
 10. Ja uz ruļļiem parādās 3 vai vairāk izkaisītie simboli, tie veido laimīgo izkaisīto simbolu kombināciju.
 11. Dubultie izkaisītie simboli skaitās kā 2 vienkāršie izkaisītie simboli.
 12. Dubultie simboli netiek aizstāts ar aizstājējsimbolu.
 13. Izkaisītie laimesti tiek aprēķināti, reizinot izkaisīto simbolu kombinācijas izmaksu ar kopējo parastās spēles likmi.
 14. Izkaisīto simbolu laimesti tiek pieskaitīti parastajiem laimestiem. Gadījumā, ja tiek attēlots gan izkaisītais, gan parastais laimests, jūs saņemiet laimestu par abiem, jo izkaisītajam simbolam nav jāatrodas uz aktīvas izmaksas līnijas, lai iegūtu laimestu.
 15. Bezmaksas griezienu simbols ir izkaisītais simbols.
 16. Bezmaksas griezienu simboli var parādīties kā vienkāršie vai kā Dubultie simboli.
 17. 4 vai vairāk Bezmaksas griezienu simboli, kas parādās jebkur uz ruļļiem, aktivizē Bezmaksas griezienus.
 18. Papildus laimētie Bezmaksas griezieni netiek reizināti ar Bezmaksas griezienu reizinātāju.
 19. 4 vai vairāk Bezmaksas griezienu simboli, kas Bezmaksas griezienu laikā parādās jebkur uz ruļļiem, aktivizē papildus Bezmaksas griezienus.
 20. Bezmaksas griezienu laimesti tiek trīskāršoti. Bezmaksas griezienu simboli* Iegūto Bezmaksas griezienu skaits:

8 = 30

7 = 25

6 = 20

5 = 15

4 = 10

*Dubultie simboli skaitās kā 2 vienkāršie simboli.

 1. Bezmaksas griezieni tiek izspēlēti ar to pašu likmi, kā griezienā, kas aizsāka Bezmaksas griezienus.
 2. Bezmaksas griezienu laikā uz ruļļiem var parādīties sagrupētie Aizstājējsimboli, kas piedāvā lielāka laimesta iespēju!
 3. Jebkuri Bezmaksas griezieni tiek automātiski pievienoti pašreizējam Bezmaksas griezienu skaitam.
 4. Izmaksas līniju laimesti Bezmaksas griezienu laikā tiek trīskāršoti (x 3), izņemot papildus laimētos Bezmaksas griezienus.

Leave a Reply