Fisticuffs-slot.jpg

Fisticuffs spēļu automāts

Fisticuffs ir 10 fiksētu līniju un200 monētu kazino automāts no NetEnt (Zviedrija) ar funkcijam: abu virzienu laimests (win both ways slot), aizstājējsimbols (wild) un Bonusa funkciju Boxing.

Fisticuffs spēles noteikumi

 1. Spēle uz 10 fiksētām izmaksas līnijām katrā virzienā .
 2. Max Bet (likmes lielums) uz katru līniju: 10 monētas.
 3. Win Both Ways: Izmaksas līniju laimesti tiek izmaksāti par kombinācijām gan no malējā kreisā ruļļa uz labo pusi, gan no malējā labā ruļļa uz kreiso pusi.
 4. Laimests par piecu simbolu kombināciju tiek 2x.

Fisticuffs spēles bonusa funkcijas Boxing noteikumi

 1. Boxing funkcija spēļu automātā pārvērš blakus esošos simbolus papildus Aizstājējsimbolos.
 2. Boxing funkcija tiek aktivizēta, kad Diagonālais Aizstājējsimbols un Taisnais Aizstājējsimbols parādās blakus viens otram horizontālā vai diagonālā līnijā uz ruļļiem:

– Ja 1 vai 2 Diagonālie Aizstājējsimboli parādās vienā rindā ar Taisno Aizstājējsimbolu.

–  Ja 1 vai 2 Diagonālie Aizstājējsimboli parādās pa diagonāli no Taisnā Aizstājējsimbola.

 1. Boxing funkcijas laikā Aizstājējsimboli paliek uz ruļļiem, piešķirot 1 atkārtotu griezienu.

Fisticuffs taisnā Aizstājējsimbola noteikumi

 1. Taisnais Aizstājējsimbols parādās tikai uz 3. ruļļa spēļu automātā un aizvieto jebkuru citu simbolu.
 2. Ja 1 vai 2 Diagonālie Aizstājējsimboli parādās vienā rindā ar Taisno Aizstājējsimbolu: Taisnais Aizstājējsimbols aizgrūž Diagonālo Aizstājējsimbolu uz 1. rulli un/vai 5. rulli, pārvēršot starpā esošos simbolus par papildus Aizstājējsimboliem.

Fisticuffs diagonālā Aizstājējsimbola noteikumi

 1. Diagonālais Aizstājējsimbols parādās tikai uz 2. un 4. ruļļa un aizvieto jebkuru citu simbolu.
 2. Ja 1 vai 2 Diagonālie Aizstājējsimboli parādās pa diagonāli no Taisnā Aizstājējsimbola: Diagonālais simbols pagrūž Taisno Aizstājējsimbolu, pārvēršot virs vai zem Diagonālā Aizstājējsimbola esošo simbolu par papildus Aizstājējsimbolu.

Fisticuffs agrupēto Aizstājējsimbolu noteikumi

 1. Sagrupētie Aizstājējsimboli parādās kazino spēlē uz 1. un 5. ruļļa tikai atkārtota grieziena laikā, un tie aizstāj jebkuru citu simbolu.
 2. Atkārtoti griezieni tiek izspēlēti ar to pašu likmes līmeni unmonētas vērtību, kā griezienā, kas aktivizēja atkārtotu griezienu.
 3. Laimesti no atkārtotā grieziena (re-spin) tiek pievienoti laimestiem no sākotnējām izmaksu līnijām.

Leave a Reply