Devils Delight

Devils-Delight.jpg

Devils Delight Spēļu Automāts

Spēle Devils Delight ir piecu ruļļu, 20 izmaksas līniju, un 200 monētu kazino spēļu automāts no Microgaming ar Grēku griezienu papildiespēju un Dvēseļu mednieka bonusa spēli.

Devils Delight kazino spēles noteikumi

 1. Jūs varat spēlēt uz 1-20 izmaksas līnijām.
 2. Aizstājējsimboli, kas parādās uz 2., 3. un 4. ruļļa, izplešas pa visām pozīcijām uz attiecīga ruļļa. Izkaisīto simbolu noteikumi
 3. Ja uz Devils Delight spēles ruļļiem attēloti trīs vai vairāk izkaisītie simboli, tie veido laimīgo izkaisīto simbolu kombināciju.
 4. Netiek aizstāts ar aizstājējsimbolu.
 5. Devils Delight izkaisītie laimesti tiek aprēķināti, reizinot izkaisīto simbolu kombinācijas izmaksu ar kopējo kredītu skaitu

 Spēles Devils Delight bezmaksas griezieni (free spins)

 1. Bezmaksas griezienus uzsāk 3 vai vairāk izkaisītie simboli, kas galvenās spēles laikā parādās jebkur uz ruļļiem.
 2. Bezmaksas griezieni tiek izspēlēti tajā pašā likmju līmenī un ar tādu pašu līniju skaitu kā griezienā, kas aktivizēja Bezmaksas griezienus.
 3. Klikšķiniet uz izkaisītā simbola, lai atklātu Bezmaksas griezienu skaitu un reizinātāja vērtību.
 4. Bezmaksas griezienu skaits (7-17) tiek piešķirts pēc nejaušības principa. Bezmaksas griezienu laimests tiek reizināts ar spēlē attēloto reizinātāju (1-5). Reizinātājs netiek attiecināts uz bonusa spēles laimestiem, Grēku griezieniem un papildus Bezmaksas griezieniem.
 5. Bezmaksas griezienu laikā 2 vai vairāk izkaisītie simboli aktivizē papildu Bezmaksas griezienus vai reizinātāju.
 6. Klikšķiniet uz izkaisītā simbola, lai atklātu papildu Bezmaksas griezienu skaitu vai reizinātāja vērtību.
 7. Šie Bezmaksas griezieni tiek automātiski pievienoti pašreizējam Bezmaksas griezienu skaitam.
 8. Izkaisīto simbolu laimesti tiek pievienoti jebkuram izmaksas līniju laimestiem.
 9. Bezmaksas griezienu laikā izmaksas līniju laimesti no izkaisītajiem simboliem tiek reizināti ar Bezmaksas griezienu reizinātāju un reizinātāju, kas atklāts, klikšķinot uz izkaisītā simbola.
 10. Maksimālais Bezmaksas griezienu reizinātājs ir 5.
 11. Pēc Bezmaksas griezienu izmantošanas kopējais laimests no Bezmaksas griezieniem tiek pievienots tā grieziena laimestam, kurā tika aktivizēti Bezmaksas griezieni.

Bonusa Spēles Dvēseļu mednieks noteikumi

 1. Bonusa spēle tiek aktivizēta, kad uz 3., 4. un 5. ruļļa parādās bonusa simboli.
 2. Bonusa spēli var aktivizēt Bezmaksas griezienu laikā.
 3. Katrā griezienā var iegūt tikai vienu Bonusa spēles iespēju.
 4. Savienojiet katru grēku ar atbilstošo tēlu.
 5. Par pareizu izvēli saņemat monētu laimestu, un tēla dvēsele tiek pievienota DVĒSEĻU KRĀTUVEI.
 6. Dvēseles tiek uzglabātas 48 stundas pēc pēdējā grieziena.
 7. Kopējais bonusa laimests ir visu bonusa spēles laikā iegūto laimestu summa.
 8. Maksimālais monētu skaits, ko var laimēt Bonusa spēlē, ir 2000.

Grēku griezienu noteikumi

 1. Grēku griezieni tiek aktivizēti, kad DVĒSEĻU KRĀTUVĒ ir 15 dvēseles.
 2. Jūs saņemat 10 Grēku griezienus.
 3. Grēku griezienu laimesti tiek aprēķināti, ņemot vērā vidējo likmi, kas izmantota, vācot dvēseles.
 4. Grēku griezienu vidējais laimests ir vienāds ar monētu vērtību, kas pareizināta ar dvēseļu vākšanas laikā izmantoto likmes līmeni. Kopējais Grēku griezienu laimests tiek noapaļots uz leju, līdz tuvākajai monētu vērtībai.

Leave a Reply