Spēle-Dazzle-Me.jpg

Spēle Dazzle Me

Kazino spēle Dazzle Me ir spēļu automātu spēle ar 5 cilindriem un 76 spēles līnijam. Automāta laimesta procents: 96.90% Spēles laikā ir aktivizētas visas 76 spēles līnijas. Dazzle Me (NetEnt) automāta laimesta kombinācijām ir jāsākas ar kreiso cilindru.

Par Dazzle Me spēles noteikumiem

„Dazzling Wild” cilindri

Pamatspēles laikā, pēc nejausības principa, 1-5 cilindri var pārvērsties par „Dazzling Wild” cilindriem. Uz „Dazzling Wild” cilindra visi simboli pārvēršas par par „Wild” simboliem (ar dimanta attēlu). „Wild” simboli aizvieto jebkuru citu simbolu izņemot „Free Spins” simbolus, lai izveidotu iespējami vērtīgākās laimesta kombinācijas.

„Free Spins” simbols

Ja uz ekrāna vienlaikus izkrīt 3 vai vairāki „Free Spins” simboli (ar tekstu „Free Spins”), tiek aktivizēta bezmaksas griezienu papildspēle. „Free Spins” simboliem nav jāizkrīt noteiktā secībā, lai aktivizētu papildspēli.

Sasaistīto cilindru funkcija

Sasaistīto cilindru funkcija var tik aktivizēta tikai bezmaksas griezienu papildspēles laikā.
Grieziena sākumā 1.cilindrs var tikt sasaistīts ar 2.cilindru un/vai 3.cilindrs var tikt sasaistīts ar 4.cilindru. Sasaistītiem cilindriem simboli kļūst vienādi: labējais cilindrs kļūst par kreisā cilindra kopiju.

Dazzle Me bezmaksas griezienu papildspēle

Ja pamatspēles laikā uz ekrāna vienlaikus izkrīt 3-5 „Free Spins” simboli, tiek aktivizēta bezmaksas griezienu papildspēle un spēlētājam tiek piešķirti bezmaksas griezieni sekojoši:

„Free Spins”simboliLaimēto bezmaksas griezienu skaits
3 bezmaksas griezienu simboli8
4 bezmaksas griezienu simboli12
5 bezmaksas griezienu simboli16

 

Lai sāktu bezmaksas griezienus, jānospiež „Start free spins”.
Bezmaksas griezieni tiek veikti ar tādu pat likmi, kāda tā bija to aktivizēšanas laikā.
Kad bezmaksas griezieni ir beigušies, ekrānā tiek parādīts bezmaksas griezienu laikā iegūtais kopējais laimests.

 

Leave a Reply