Cash Stampede

Cash-Stampede-spēļu-automāts.jpg

Cash Stampede spēļu automāts

Cash Stampede no NextGen ir ir piecu ruļļu, 243 fiksētu izmaksas ceļu spēļu automats.

Cash Stampede Kazino spēles iespējas:

 • “CASH STAMPEDE” atkārtoto griezienu bonusa spēle
 • Bonusa spēle Free Spins
 • Riska spēle
 • Aizstājējsimbols Wild
 • Izkaisītais simbols

Noteikumi – kazino automāts Cash Stampede

 1. Spēle Cash Stampede notiek uz 243 fiksētiem izmaksas ceļiem.
 2. Likmes lielums ir no 0.25 līdz 50 €.
 3. Wild parādās tikai uz 3.ruļļa.
 4. Wild aizvieto visus simbolus, izņemot izkaisīto simbolu.
 5. Ja uz uz ruļļiem parādās 3 izkaisītie simboli, tiek iegūta Bezmaksas griezienu bonusa spēle (Free Spins).

 Spēļu automāta atkārtoto griezienu bonusa spēles noteikumi

 1. Jebkura dzīvnieku simbolu izmaksa, kuras veidošanā piedalās aizstājējsimbols, uzsāk “CASH STAMPEDE” atkārtoto griezienu bonusa spēli (re-spins).
 2. Kombināciju veidojošie simboli paliek fiksēti savās pozīcijās, pārējās pozīcijas griežas atkārtoti.
 3. Ja atkārtotajā griezienā parādās kāds jauns simbols , kas vienāds ar atkārtotos griezienus uzsākušo simbolu, tas arī paliek fiksēts savā pozīcijā.
 4. Tiek piešķirts vēl viens atkārtots grieziens.
 5. Atkārtotie griezieni beidzas, kas neparādās neviens jauns simbols, kas vienāds ar atkārtotos griezienus uzsākušo simbolu.
 6. Pēc “CASH STAMPEDE” atkārtoto griezienu beigām tiek izmaksātas tikai visas kombinācijas ar atkārtotos griezienus uzsākušo simbolu.

Cash Stampede Free Spins noteikumi – bezmaksas griezieni

 1. Bonusa spēle “Free Spins” tiek aktivizēta, kad parādās 3 izkaisītie simboli.
 2. Tiek piešķirti 8 bezmaksas griezieni (Free Spins)
 3. Bezmaksas griezienu laikā var iegūt “CASH STAMPEDE” atkārtoto griezienu bonusa spēli.
 4. Bezmaksas griezienu laikā, aizstājējsimbols ir fiksēts 3.ruļļa vidējā pozīcija, palielinot iespēju iegūt “CASH STAMPEDE” atkārtoto griezienu bonusa spēli.
 5. Bezmaksas griezienu laikā var atkārtoti uzsākt Bezmaksas griezienu bonusa spēli, ja parādās 3 izkaisītie simboli.

Cash Stampede spēļu automāta riska spēles noteikumi

 1. Lai riskētu ar laimestu, spiediet RISKĒT pogu, tad izvēlieties KRĀSU vai MASTU:

– Ja KRĀSAS izvēle ir pareiza, laimests tiek DIVKĀRŠOTS (X2)

– Ja MASTA izvēle ir pareiza, laimests tiek ČETRKĀRŠOTS (X2)

 1. Ar laimestu kazino spēļu automātā var riskēt līdz pat 5 reizēm

Leave a Reply