Bruce-Lee-spele.jpg

Bruce Lee Spēļu Automāts

Spēles noteikumi

Bruce Lee Wild simbols ir aizstājējsimbols visiem simboliem, izņemot dārgumu lāde. Spēles izmaksu tabula ataino pašreizējo likmju konfigurāciju.

Bruce Lee spēļu sutomāta bezmaksas griezienu funkcija (free spins) ir aktivizējama 3 veidos.

 • Šo celiņu laimējošās kombinācijas ir identiskas pamatspēles laikā laimējošajām kombinācijām.
 • Bezmaksas griezienu (free spinu) laikā līnijas likme un aktīvās izmaksas līnijas paliek tādas pašas kā funkciju ierosinājušā grieziena laikā.
 1. paņēmiens

 • Ja uz celiņiem 1A, 2A, 1B un 2B ir 4 vienādi simboli (ieskaitot simbolu Bruce Lee) un uz 3., 4. un 5. celiņa ir 3 izkliedētie dārgumu lāde simboli, tiek piešķirti 20 bezmaksas griezieni.
 • Celiņi 1A, 2A, 1B un 2B ir apturēti un 1 EXPANDED Bruce Lee simbols parādīsies uz 3., 4. vai 5. celiņa, un 1 Bruce Lee simbols katra grieziena laikā parādīsies kādā nejauši izvēlētā vietā uz katra no pārējiem diviem celiņiem.
 • Bezmaksas griezienu laikā tiek izmantoti citi celiņi.
 • Bezmaksas griezienu laikā šo funkciju nevar atkārtoti aktivizēt, un dārgumu lādes simboli katra grieziena laikā neparādās uz celiņiem.
 1. paņēmiens

 • Ja uz celiņiem 1A, 2A, 1B un 2B ir 4 vienādi simboli, tiek piešķirti 5 bezmaksas griezieni, apturot celiņus 1A, 1B, 2A, un 2B.
 • Bezmaksas griezienu laikā 3 izkliedētie dārgumu lādes simboli pievieno 5 papildus bezmaksas griezienus atlikušajam bezmaksas griezienu skaitam.
 1. paņēmiens

 • Ja uz 3., 4. un 5. celiņa ir 3 izkliedētie dārgumu lādes simboli, tiek piešķirti 5 bezmaksas griezieni. Viens EXPANDED Wild simbols parādīsies uz 3., 4. vai 5. celiņa, padarot to Bruce Lee, un viens Wild simbols katra grieziena laikā parādīsies kādā nejauši izvēlētā vietā uz katra no pārējiem diviem celiņiem.
 • Bezmaksas griezienu laikā tiek izmantoti citi celiņi.
 • Bezmaksas griezienu laikā šo funkciju nevar atkārtoti aktivizēt, un dārgumu lades simboli katra grieziena laikā neparādās uz celiņiem.

Bruce Lee izmaksas līnijas

Laimesti spēļu automātā spar vairākām izmaksu līnijām ir saskaitīti kopā.

 • Kopējā līnijas likme jāsadala vienādās daļās starp visām aktīvajām izmaksas līnijām. Tādējādi, visas kopējās likmju summas nav pieejamas.
 • Kopējā likme ir par katrām 2 līnijām pievienotā likmes summa. Laimestus var reģistrēt tikai aktīvās izmaksas līnijas.

 

Leave a Reply