Blood Suckers

Blood-Suckers-Slot.jpg

Blood Suckers Spēļu Automātu spēle

Blood Suckers ir piecu ruļļu, 25 izmaksas līniju, un 100 monētu spēļu automāts.

Ražotājs: Net Entertainment

Spēļes minimālā likme: 0.01 EUR

Spēļes maksimālā likme: 50 EUR

“Blood Suckers” ir spēle ar šādam iespējam:

 • Aizstājējsimbols
 • Izkaisītie simboli
 • Bonusa spēle ‘’Brīvie griezieni’’ (free spins)
 • Bonusa spēle ‘’Vampīru nogalināšana’’.

Papildinformācija par spēli Blood Suckers

 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.
 • Izkaisītais simbols var atrasties jebkurā vietā uz ruļļiem.
 • Izkaisīto simbolu un bonusa spēles laimesti tiek pieskaitītiizmaksas līniju laimestiem.

Blood Suckers spēles noteikumi

 1. Jūs varat spēlēt uz 1 – 25 izmaksas līnijām.
 2. Likmes lielums uz katru izmaksas līniju var būt līdz 4 monētām.
 3. Aizstājējsimboli (Wilds) aizvieto jebkuru simbolu, izņemot izkaisītos simbolus (Scatters).
 4. Kombinācijām tikai no aizstājējsimboliem ir izmaksas.

Izkaisīto simbolu noteikumi

 1. Ja uz ruļļiem parādās divi vai vairāk simboli, tie veido laimīgoizkaisīto simbolu kombināciju.
 2. Netiek aizstāts ar aizstājējsimbolu.
 3. Izkaisītie laimesti tiek aprēķināti, reizinot izkaisīto simbolukombinācijas izmaksu ar ko pējo parastās spēles likmi.
 4. Izkaisīto simbolu laimesti tiek pieskaitīti parastajiemlaimestiem. Gadījumā, ja tiek attēlots gan izkaisītais, ganparastais laimests, jūs saņemiet laimestu par abiem, joizkaisītajam simbolam nav jāatrodas uz aktīvas izmaksas līnijas,lai iegūtu laimestu.

Bonusa Spēles ’’Vampīru nogalināšana’’ noteikumi

 1. 3 vai vairāk Bonusa simbolu, kas atrodas uz aktīvas izmaksaslīnijas virzienā no kreisās puses uz labo, aktivizē Bonusa spēli.
 2. Tās laikā jūs atrodaties senā apbedījumu vietā, kur ir daudzzārku.
 3. Atverot zārkus, jūs varat atrast un nogalināt vampīrus.
 4. Jūs iegūstat monētas par katru nogalināto vampīru.
 5. Bonusa spēle beidzas, kad no jūsu izvēlētā zārka izlidosikspārņi.
 6. Katrā griezienā var iegūt tikai vienu Bonusa spēles iespēju.
 7. Bonusa spēles laikā laimēto monētu skaits ir proporcionālslikmes līmenim un Bonusa si mbolu skaitam griezienā, kurā tikaaktivizēta Bonusa spēle.
 8. Pēc Bonusa spēles beigām kopējais Bonusa spēles laimeststiek pievienots tā grieziena l aimestam, kurā tika aktivizētaBonusa spēle.
 9. Maksimālais monētu skaits, ko var laimēt Bonusa spēlē, ir 20320.

Bonusa Spēles ’’Bezmaksas griezieni’’ noteikumi

 1. 3 vai vairāk izkaisītie simboli, kas Bezmaksas griezienu laikāparādās jebkur uz ruļļiem, piešķir 10 Bezmaksas griezienus
 2. Bezmaksas griezieni tiek izspēlēti ar tādu pašu izmaksaslīniju skaitu, monētu likmi un monētu vērtību kā griezienā, kasaktivizēja Bezmaksas griezienus.
 3. Izmaksas līniju laimesti Bezmaksas griezienu laikā tiektrīskāršoti, izņemot papildu iegū to Bezmaksas griezienu skaituun Bonusa spēles laimestus.
 4. 3 vai vairāk izkaisītie simboli, kas Bezmaksas griezienu laikāparādās jebkur uz ruļļiem, piešķir vēl 10 Bezmaksas griezi enus.
 5. Bezmaksas griezienu reizinātājs nepalielina iegūto papilduBezmaksas griezienu skaitu.
 6. Pēc Bezmaksas griezienu izmantošanas kopējais laimests noBezmaksas griezieniem tie k pievienots tā grieziena laimestam,kurā tika aktivizēti Bezmaksas griezieni.

 

Leave a Reply