Baywatch-spelu-automats.jpg

Baywatch Spēļu Automāts (Microgaming)

Baywatch ir 5 cilindri un 20 spēles līnijas kazino spēle ar laimesta procentu (RTP) 93.67%. Maksimālā likme vienam spēles gājienam: 10 000 kredītpunkti.  Maksimālais laimests pamatspēlē: 3 000 kredītpunkti.

Baywatch Wild simbols

„Wild” simbols (ar uzrakstu „Wild”) aizvieto jebkuru citu simbolu, izņemot „Scatter” un „Bonus” simbolus, lai izveidotu iespējami vērtīgākās laimesta kombinācijas. Ja uz ekrāna vienlaikus izkrīt 3 vai vairāki „Wild” simboli, tad par tiem tiek veiktas atsevišķas izmaksas. Šajā gadījumā „Wild” simbols citus simbolus neaizvieto un tikai par vērtīgāko laimesta kombināciju tiek saņemts laimests.
Pamatspēles laikā visi „Wild” simboli uz 2., 3. un 4.cilindra ir izkārtoti viens uz otra.

Baywatch „Scatter” simbols

Ja uz ekrāna vienlaikus izkrīt 2 vai vairāki „Scatter” simboli (ar tekstu „Baywatch”) tiek saņemts laimests, kas tiek pievienots kopējam spēlētāja kredītpunktu daudzumam. Lai par šiem simboliem iegūtu laimestus, tiem nav jāizkrīt noteiktā secībā. Par šiem simboliem laimests tiek izmaksāts, pareizinot noteiktu kredītpunktu skaitu ar kopējo likmi.
Ja uz ekrāna vienlaikus izkrīt 3 vai vairāk „Scatter” simboli pamatspēles vai bezmaksas griezienu laikā, tiek aktivizēti 12 bezmaksas griezieni.

Baywatch „Bonus” simbols

Ja uz 5.cilindra jebkurā vietā izkrīt „Bonus” simbols (ar tekstu „Rescue Feature”), tiek aktivizēta „Rescue” iespēja.

 „Rescue” papildiespēja

Lai sāktu, jānospiež „Click to Start”.
Spēlētājs var izvēlēties vienu no divām iespējām: „CJ Parker” bezmaksas griezienu vai „Lifeguard Mini Bonus” papildspēli.

„CJ Parker” bezmaksas grieziena laikā „Wild” simboli uz cilindriem nav izkārtoti viens virs otra, bet gan pēc nejaušības principa un tie paliek savās vietās līdz grieziena beigām. „CJ Parker” bezmaksas grieziena laikā nav iespējams aktivizēt bezmaksas griezienu papildspēli vai „Lifeguard Mini Bonus” papildspēli. Ja „Scatter” simbols izkritīs zem „Wild” simbola, par to tiks veiktas izmaksas kā par „Wild” simbolu.

„Lifeguard Mini Bonus” papildspēles laikā uz ekrāna parādās ar smiltīm aizklāti 15 laukumi ar glābēju simboliem. Klikšķinot uz aizklātajiem laukumiem, tiek atklāts paslēptais glābēja simbols. Spēlētāja uzdevums ir atklāt 3 vienādus glābēju simbolus. Katram glābējam ir atšķirīgas izmaksas. Atklājot 3 „CJ Parker” simbolus, spēlētāja laimests papildspēlē = kopējā likme X 10. Par atklātiem 3 „Caroline Holden”„Matt Brody” vai „Neely Capshaw” simboliem spēlētāja laimests papildspēlē = kopējā likme X 3, 4, 5, 6, 7 vai 8 (pēc nejaušības principa).

Ja „Rescue” iespēja tiek aktivizēta automātisko griezienu laikā, lai to uzsāktu, jānospiež poga „Click to Start”. Spēlētājam jāizvēlas viena no 2 iespējām uz tās noklikšķinot. Kad izvēlētā iespēja ir izspēlēta un spēlētājs nospiež „Continue”, tiek atsākti automātiskie griezieni.

Baywatch bezmaksas griezienu papildspēle

Ja uz ekrāna vienlaikus izkrīt 3 vai vairāk „Scatter” simboli pamatspēles laikā, tiek aktivizēti 12 bezmaksas griezieni, kuru laikā uz 3.cilindra izvietoti tikai glābēju simboli. Ja uz ekrāna vienlaikus izkrīt 3 vai vairāk „Scatter” simboli bezmaksas griezienu laikā, tiek aktivizēti vēlreiz 12 bezmaksas griezieni. Papildus bezmaksas griezieni bezmaksas griezienu papildspēlē var tikt aktivizēti neierobežotu reižu skaitu, izņemot glābēju papildspēļu laikā.

Lai sāktu bezmaksas griezienus, jānospiež „Click to Start”.
Uz ekrāna tiks parādīta informācija par 3 glābēju papildspēlēm (skat. zemāk), kuras var laimēt bezmaksas griezienu laikā. Katra no tām aktivizē 6 bezmaksas griezienus ar īpašām iespējām. Lai turpinātu, jānospiež „Continue”.
Papildspēles laikā griezieni notiek ar tādu pat likmi un aktīvo laimesta kombināciju skaitu, kāds tas bija papildspēles aktivizēšanas laikā. Pēc katra grieziena laimests parādās „Win” laukā.„Free Games Win” laukā parādās kopējais laimesta apjoms par bezmaksas griezieniem.

Kad bezmaksas griezieni ir beigušies, rezultātu tabulā ir apkopoti laimesti. Sadaļā „Game win” parādās laimesti, kas ir iegūti no grieziena, kas aktivizēja bezmaksas griezienus. „Feature win” parāda laimestus, kas iegūti bezmaksas griezienu papildspēles laikā. „Total win” parāda papildspēlē iegūto kopējo laimestu.
Lai atgrieztos pamatspēlē, jānospiež „Continue”.

Ja bezmaksas griezienu papildspēle tiek aktivizēta automātisko griezienu laikā, lai to uzsāktu, jānospiež poga „Click to Start”. Uz ekrāna tiks parādītas 3 glābēju papildspēles, kuras var laimēt bezmaksas griezienu laikā un pēc tam automātiski tiek sākti bezmaksas griezieni. Kad visas bezmaksas spēles tiek izspēlētas un spēlētājs nospiež „Continue”, tiek atsākti automātiskie griezieni.

„Caroline Holden” papildspēle

Ja 3 „Caroline Holden” simboli ir izvietoti uz 3.cilindra, tiek piešķirti 6 bezmaksas griezieni, kuru laimesti tiek reizināti ar  X3. Šo griezienu laikā uz cilindriem nav „Matt Brody” un „Neely Capshaw” simboli, bet ir papildus „Caroline Holden” simboli. „Wild” simboli uz 2., 3. un 4.cilindra ir izkārtoti viens uz otra.

„Matt Brody” papildspēle

Ja 3 „Matt Brody” simboli ir izvietoti uz 3.cilindra, tiek piešķirti 6 bezmaksas griezieni. Šo griezienu laikā „Matt Brody” simbols arī ir kā „Extra Wild”, bet tikai: 1.grieziena laikā uz 1.cilindra, 4.grieziena laikā uz 3.cilindra un 6.grieziena laikā uz 5.cilindra. Izkritušie „Matt Brody Extra Wild” simboli uz 1., 3. un 5.cilindra atlikušo bezmaksas griezienu laikā paliek nekustīgi izkritušajās vietās. Uz cilindriem var izkrist arī „Matt Brody” parastie simboli, taču tie netiek skaitīti kā „Extra Wild” un tie nepaliek nekustīgi izkritušajās vietās. Arī parastie„Wild” simboli nepaliek nekustīgi izkritušajās vietās. Ja „Scatter” simbols izkritīs zem „Wild” simbola, par to tiks veiktas izmaksas kā par „Wild” simbolu.

„Neely Capshaw” papildspēle

Ja 3 „Neely Capshaw” simboli ir izvietoti uz 3.cilindra, tiek piešķirta viena kopējā spēles likme un 6 bezmaksas griezieni ar laimesta reizinātāju X 2. Ja šo bezmaksas griezienu laikā izkrīt vismaz 1 „Neely Capshaw” simbols, bezmaksas griezienu koeficients palielinās par 1 (X 8 maksimums). Šo koeficientu piemēro iespējas kopējā laimesta aprēķināšanā – ieskaitot vienas kopējās likmes laimestu un 6 bezmaksas griezienu summu.

Leave a Reply