Avalon-II.jpg

Avalon II spēļu automāts

Spēle Avalon II no Microgaming ar min likmi 0.30€ un maks likmi 7.50€ ir 5 ruļļu un 150 monētu spēļu automats. Spēlē ir 243 nepārtraukti aktīvas izmaksas līnijas, Wild – izstājējsimbols, pārklājošais Wild, izkaisītais simbols, ka arī Grāla un Merlina bonusa spēles.

Spēles noteikumi – Avalon II

 1. Visas divsimt četrdesmit trīs izmaksas līnijas ir nepārtraukti aktīvas.
 2. Likmes lielums katrā griezienā var būt līdz piecām monētām.
 3. Izmaksu sasniegumu tabula ļauj sekot līdzi jūsu sasniegumiem izgaismojot simbolu kombinācijas, kuras jūs esat sasniedzis spēles laikā.
 4. Kad esat laimējis kāda konkrēta simbola visas trīs kombinācijas, jūs informēs par sasniegumu un simbols tiks izdalīts ar platīnu izmaksu tabulā.
 5. Sasniegumi tiek reģistrēti tikai parastā spēlē.
 6. Sasniegumi paliek reģistrēti izmaksu tabulā pat ja jūs esat pametis spēli.
 7. Aizstājējsimbols aizvieto jebkuru simbolu, izņemot izkaisīto „Grāla” simbolu un „Lēdijas” simbolu.
 8. Veido aizstājējsimbolu grupu, kas var noklāt līdz piecām pozīcijām uz viena ruļļa
 9. Kombinācijām tikai no aizstājējsimboliem ir izmaksas.
 10. Laimējošās kombinācijas, kurās iesaistīts aizstājējsimbols netiek ieskaitītas izmaksu sasniegumu tabulā

 Pārklājošā aizstājējsimbola – Wild noteikumi

 1. „Lēdija” ir pārklajošais aizstajējsimbols.
 2. Pārklājošais aizstājējsimbols parādās tikai uz 3. ruļļa un aizvieto jebkuru simbolu, izņemot izkaisītos „Grāla” simbolu.
 3. Kad pārklājošais aizstājējsimbols parādās uz 3. ruļļa tas izplešas un pārklāj visu rulli.
 4. Laimējošās kombinācijas, kurās iesaistīts pārklājošais aizstājējsimbols netiek ieskaitītas izmaksu sasniegumu tabulā.

Merlina bonusa spēles noteikumi

 1. Merlina bonusa spēle aktivizējas pēc nejaušības principa.
 2. Merlins parādās pēc jebkura grieziena un iedod pēc nejaušības principa izvelēto reizinātāju, ar kuru reizinās vai nu jūsu pēdēja grieziena laimestu vai kopējo likmi.

Izkaisītā simbola noteikumi

 1. „Grāls” ir izkaisītais simbols.
 2. Ja uz ruļļiem attēloti divi vai vairāk izkaisītie simboli, tie veido laimīgo izkaisīto simbolu kombināciju.
 3. Ja uz ruļļiem attēloti trīs vai vairāk izkaisītie simboli, tad tiek aktivizēta „Grāla” bonusa spēle.
 4. Izkaisīto simbolu laimesti tiek rēķināti reizinot izkaisīto simbolu kombinācijas izmaksu ar pamata spēles monētu skaitu.

 „Grāla” bonusa spēles noteikumi

 1. Trīs vai vairāk izkaisītie simboli, kas galvenās spēles laikā parādās jebkur uz ruļļiem, uzsāk „Grāļa” bonusa spēli.
 2. Jūs varat spēlēt līdz astoņām bonusa spēlēm.
 3. Kad „Grāla” bonusa spēle tiek aizsākta jums ir jāizvēlas viens no diviem ceļiem. Katrs ceļš sastāv no dažādām bonusa spēlēm.
 4. Pēc katras bonusa spēles jūs tiekat atgriezts atpakaļ uz pamatspēli. Un katru reizi kad tiks aktivēta „Grāļa” bonusa spēle jūs kļūst pieejama nākamā bonusa spēle uz izvēlēta ceļa.
 5. Kad visas ceļa bonusa spēles tiks izspēlētas, jūsu ceļš tiek uzsākts no jauna un jūs atkal varēsiet meklēt Grālu uz cita ceļa.
 6. Bonusa spēles spēlē ar to pašu likmi un izmaksas ceļu skaitu, kā griezienā kas aizsāka bonusa spēli.

 

 1. Legendas ezera bonusa spēle

 • Jūs iegūstat 10 metamos kauliņus. Par katru izmesto kauliņu jūs dabūsiet reizinātāju, kurš ir vienāds ar izmesta kauliņa vērtību. Jūsu kopīga likme tiek reizināta a laimētiem reizinātājiem.
 • Tiek parādīti seši zobena fragmenti. Katrs fragments ir asociēts ar metama kauliņa vērtību. Ja izmesta kauliņa vērtība sakrīt ar zobena kauliņa vērtību, tad izvelētais zobena fragments tiek novietots uz laktas.
 • Jā rezultātā, metot kauliņus, visi seši zobena fragmenti tiks pārvietoti uz laktas, tad tiks sakalts zobens un jūsu kopēja likme tiks reizināta ar 15 un katra atlikusi kauliņa metiena rezultāts tiks rezināts ar 6.
 • Summa no visiem parādītiem laimestiem arī ir jūsu laimests.
 1. Miglainas ielejas bonusa spēle: Tiek pieskaitīti 15 bezamaksas griezieni.
 • Pirms bezmaksas griezienu izspēles jums tiek dota iespēja izvelēties papildus aizstājējsimbolu, kurš aizvietos jebkurus simbolus, izņemot Avalon II logo un Grāla izkaisītos simbolus. Ja laimējošā kombinācijā iesaistīts papildus aizstajējsimbols, laimests tiek divkāršots.
 • Miglainas ielejas bonusa spēles laikā nevar iegūt papildus bezmaksas griezienus.
 1. Čukstošu mežu bonusa spēle: Parādās pieci vairogi. Klikšķiniet uz viena no vairogiem lai atklātu reizinātāju.

 • Jūs varat izvelēties paturēt atrasto reizinātāju vai arī atteikties no tā un izvelēties vēlreiz. Jūs varat izvelēties maksimāli divas reizes.
 • Ja jūs izvelējaties atteikties no atrastā reizinātāja un izvelēties vēlreiz, tad atrastais reizinātājs pazūd un jūs varat atkal klikšķinā uz kāda no vairogiem.
 • Ja jūs izvelējaties paturēt atrasto reizinātāju, tad laimests tiek parādīts laimesta logā un bonusa spēle tiek pabeigta.
 • Jūsu kopēja likme tiek reizināta ar atrasto reizinātāju.
 1. Meža ūdenskritumu bonusa spēle:

 • Tiek pieskaitīti 20 bezmaksas griezieni, kuru laikā Avalon II logo simbols ir pārklājošais aizstājējsimbols, kas pārklāj vienu pozīciju uz leju pēc katra grieziena, paliekot uz vietas līdz nākamām griezienam. Pārklājošais aizstājējsimbols pazūd ja ir pārklājis viszemāko pozīciju zem sevis.
 • Bunsa spēles laikā nevar iegūt papildus bezmaksas griezienus.
 1. Krēslaina purva bonusa spēle:

 • Tiek parādīti 12 Avalon II logo. Klikšķiniet uz logo lai atklātu ķiveres kas paslēptas aiz logo. Tiklīdz jūs atklāsiet 2 vienādas ķiveres spēle beigsies.
 • Atkarīgi no tā kuras divas vienādas ķiveres jūs atklāsiet tiks pieskaitīts laimests. Paradīti laimesti jau ir sareizināti ar jūsu kopējo spēles likmi.
 • Katru reizi kad jūs klikšķien uz logo, un tiek atklāta jauna ķivere kurai vēl nav atklāts pāris, tiek pieskaitīts reizinātājs. Tas sākās ar x2 un palielinās katru reizi kad tiek atklāta jaut aķivere bez pāra. Maksimālais reizinātajs var būt x8.
 • Atklātas ķiveres laimests tiek reizināts ar sasniegto reizinātāju.
 1. Morgana patvēruma bonusa spēle:

 • Tiek pieskaitīti 20 bezmaksas griezieni, kuru laikā simboli no laimējušajām kombinācijām pazūd pēc laimesta pieskaitīšanās, un to vietā izkrīt jaunie simboli.
 • Jā pēc jauno simbolu izkrišanas tiek veidota laimējošā kombinācija, to laimestam tiek pieskaitīts reizinātāj x2. Laimējušo kombināciju simboli turpinās pazust un to vietās kritīs jaunie simboli un reizinātajs turpinās palielināties, kamēr pēc jauno simbolu izkrišanas netiks veidota neviena laimējuša kombinācija.
 • Maksimālais reizinātājs ko var sasniegt ir x6.
 1. Ēnu halles bonusa spēle:

 • Notiek pieci cīnas raundi un jums jāizvēlas uzbrukumi, vai uzbrukumu bloķēšana cīņā pret melno bruņinieku.
 • Kātrā raunda jums jāizvēlas no trim cīņu sekvencēm. Izvelēties vienu sekvenci katrā raundā lai saņemtu pēc nejaušības principa izvelēto reizinātāju. Spēles beigās jūsu kopēja likme tiek reizināta ar savākto reizinātāju summu.
 1. Avalon salas bonusa spēle:

  Jūs griezīsiet 4 riteņus ar cipariem. Kad riteņi apstāsies tiks parādīts jūsu laimētais reizinātājs.

 • Cipars uz ceturtā riteņa (skaitot no centra) tiek atklāts tikai ja uz trešā riteņa izkrīt nulle.
 • Jūsu kopēja izmaksas ceļa likme tiek reizināta ar laimēto reizinātāju. Kopēja izmaksas ceļa likme ir monētas vērtība uz vienu griezienu.

Leave a Reply