Scrooge-Slot.jpg

Scrooge mänguautomaat

Scrooge Wild, mitmekordistava sümboli reeglid

1. Scrooge Logo on “Wild, mitmekordistav” sümbol.
2. Kahekordistab iga kombinatsiooni väljamakse milles ta ise osaleb.
3. Ei asenda “scatter” sümbolit.
4. Moodustab iseseisva võidukombinatsiooni kui mitu sümbolit ilmuvad järjest aktiivsel panusereal. Neid võite ei mitmekordistata.
5. Kui “Wild, mitmekordistav” sümbol moodustab võidukombinatsiooni koos mõne teise sümboliga, siis teil on võimalus valida üks sümbolitest, et võita lisavõit.
6. Lisavõitudeks on:
• Pluss üks päev
Lisab ühe päeva ”Xmas Count Down” kalendrisse. Kui “Xmas Count Down” kalender jõuab 25-nda detsembrini, siis käivitatakse tasuta lisakeerutuste boonusmäng.
• Plus üks tasuta lisakeerutus
Lisab ühe tasuta lisakeerutuse “Free Spins” arvestisse. Kui tasuta lisakeerutuste boonusmäng käivitub, siis te võidate nii palju lisakeerutusi nagu on kuvatud “Free Spins” arvestis.
• Kui te ei vali ise sümbolit ja klikite nupul “Spin”, siis mäng valib ise teie eest juhuslikult ühe sümbolitest.
• Välja makstakse ainult üks võidukombinatsioon panuserea kohta. Juhul kui panusereal on võimalus enamaks kui üheks võiduks panuserea kohta, makstakse välja ainult kõrgem kombinatsioon.

Scrooge “Scatter” sümboli reeglid

• “ Door Knocker” sümbol on “Scatter.
• Kui kolm või enam “Scatter” sümbolit ilmuvad rullikutele, siis tekib võidukombinatsioon.
• Seda sümbolit ei asenda “wild, mitmekordistav” sümbol.
• Kui “scatter” sümbol moodustab võidukombinatsiooni, siis teil on võimalus valida üks sümbolitest, et võita lisavõit.
• Lisavõitudeks on:
• Pluss üks päev
Lisab ühe päeva ”Xmas Count Down” kalendrisse. Kui “Xmas Count Down” kalender jõuab 25-nda detsembrini, siis käivitatakse tasuta lisakeerutuste boonusmäng.
• Plus üks tasuta lisakeerutus
Lisab ühe tasuta lisakeerutuse “Free Spins” arvestisse. Kui tasuta lisakeerutuste boonusmäng käivitub, siis te võidate nii palju lisakeerutusi nagu on kuvatud “Free Spins” arvestis.
• Kui te ei vali ise sümbolit ja klikite nupul “Spin”, siis mäng valib ise teie eest juhuslikult ühe sümbolitest.
• Scatter” võidud arvutatakse korrutades sümboli kombinatsiooni väljamakse panustatud müntide arvuga.
• Scatter võidud lisatakse tavalistele võitudele. Kui teil on “scatter” võit ja tavaline võit, siis teile makstakse välja mõlemad võidud, “scatter” sümbolid ei pea ilmuma järjestikustele rullikutele.
• Kolme või enama” Door Knocker” sümboli ilmumisega rullikutele, käivitub “Xmas Dinner” boonusmäng.
• Tasuta lisakeerutuste boonusmängu reeglid

Plus One Day Symbol Plus One Free Spin Symbol

• Kui “Xmas Count Down” kalender jõuab 25-nda detsembrini, siis käivitatakse tasuta lisakeerutuste boonusmäng
• Te võidate nii palju lisakeerutusi nagu on kuvatud “Free Spins” arvestis.
• Kõik tavavõidud kahekordistatakse tasuta lisakeerutuste ajal.
• Kõik panused ja panuseread on tasuta lisakeerutuste ajal samad nagu nad olid boonuse aktiviseerinud keerutuse ajal.
• Tasuta lisakeerutuste ajal on panus keskmine panus panuserea kohta.
• Tasuta lisakeerutuste ajal ei ole võimalik tasuta lisakeerutusi juurde võita.
• Kui tasuta lisakeerutuste boonusmäng on lõppenud, siis “Xmas Count Down” kalender alustab uuesti 1st kuupäevast ja “”Free Spins” arvesti alustab uuesti numbrist 3.
• “Xmas Dinner” boonusmäng võib käivituda ka tasuta lisakeerutuste ajal.
• “Xmas Dinner” boonusmängu võite ei kahekordistata tasuta lisakeerutuste ajal.
• Boonusmängu ajal saadud võidud lisatakse automaatselt teie krediidile.
• Boonusmängu võidud lisatakse tavalistele võitudele.
• “Xmas Dinner” boonusmäng reeglid

• Kolme või enama” Door Knocker” sümboli ilmumisega rullikutele, käivitub “Xmas Dinner” boonusmäng
• Teil on võimalik võita kuni 10 000 münti selle boonusmängu ajal.
• Te saate valida objekte võitmaks juhusliku väärtusega mitmekordistajaid.
• Asetage iga eine ühe karakteri taldrikule. Karakterid hakkavad vilkuma ja mäng peatub juhuslikult ühel karakteril.
• Juhuslik lisakordistaja mis kuvatakse boonusmängus korrutatakse läbi teie panusega.
• Boonsmängu lõppedes saate valida ühe võidukombinatsiooni sümboli et võita lisavõit.
• Lisavõitudeks on:
• Pluss üks päev
Lisab ühe päeva ”Xmas Count Down” kalendrisse. Kui “Xmas Count Down” kalender jõuab 25-nda detsembrini, siis käivitatakse tasuta lisakeerutuste boonusmäng.
• Plus üks tasuta lisakeerutus
Lisab ühe tasuta lisakeerutuse “Free Spins” arvestisse. Kui tasuta lisakeerutuste boonusmäng käivitub, siis te võidate nii palju lisakeerutusi nagu on kuvatud “Free Spins” arvestis.
• Kui te ei vali ise sümbolit ja klikite nupul “Spin”, siis mäng valib ise teie eest juhuslikult ühe sümbolitest.
• “Xmas Dinner” boonusmäng võib käivituda ka tasuta lisakeerutuste ajal.
• Boonusmängu ajal saadud võidud lisatakse automaatselt teie krediidile boonusmängu lõppedes.
• Boonusmängu võidud lisatakse tavalistele võitudele.
• Panustamise ja väljamaksete reeglid
• Välja makstakse ainult kõrgeim kombinatsioon iga aktiivse panuserea kohta, erandiks on “scatter” võidud.
• Võitvad“scatter” kombinatsioonid võivad ilmuda ükskõik millistel rulliku positsioonidel.
• “Scatter” ja boonusvõidud lisatakse tavavõitudele.
• Tavalised võidukombinatsioonid moodustuvad rullikutel vasakult-paremale, nii et vähemalt üks sümbolitest peab olema esimesel rullikul. Sümbolite kombinatsiooni mis algab teiselt, kolmandalt, neljandalt või viiendalt rullikult ei maksta välja. Sümbolid peavad asetsema teineteise kõrval, aktiivsel panusereal.
• Kõik väljamaksetabelid kuvavad võidetavate müntide arvu kombinatsiooni kohta. Kogu väljamakse suurus sõltub panustatud müntide arvust panuserea kohta.
• Tavalised võidud arvutatakse korrutades võidetud müntide arv läbi panustatud müntide arvuga panuserea kohta.
• Scatter” võidud arvutatakse korrutades sümboli kombinatsiooni väljamakse panustatud müntide arvuga.
• Kogu võidusumma krediidiühikutes sõltub võidetud müntide summast korrutatuna mündiväärtusega.
• Mündiväärtuse konverteerimise valem krediidiühikuteks on järgmine: Müntide arv x mündiväärtus = Summa krediidiühikutes.
• Süsteemirikked tühistavad kõik mängud ja väljamaksed.

 

 

Leave a Reply