Hellboy-mängu.jpg

Hellboy Mängureeglid

Hellboy – Üldreeglid

 1. Te saate panustada maksimaalselt 10 Hellboy münti panuserea kohta.
  2. Süsteemirikked tühistavad kõik mängud ja väljamaksed.

“Wild, mitmekordistava” sümboli reeglid

 1. Hellboy Logo sümbol on “wild ja mitmekordistav “.
  2. Kahekordistab iga kombinatsiooni väljamakse milles ta ise osaleb.
  3. Ei asenda “Scatter” sümbolit.
  4. Moodustab iseseisva võidukombinatsiooni kui mitu sümbolit ilmuvad järjest aktiivsel panusereal. Neid väljamakseid ei mitmekordistata.
  5. Välja makstakse ainult üks võidukombinatsioon panuserea kohta. Juhul kui panusereal on võimalus enamaks kui üheks võiduks panuserea kohta, makstakse välja ainult kõrgem kombinatsioon.
 • “Scatter” sümboli reeglid

 1. “Right Hand of Doom” sümbol on “scatter”.
  2. Kui rohkem kui kaks “Scatter” sümbolit ilmuvad rullikutele, siis tekib võidukombinatsioon.
  3. Seda sümbolit ei asenda “Wild, mitmekordistav” sümbol.
  4. “Scatter” võidud arvutatakse korrutades kombinatsiooni väljamakse mündipanuste arvuga.
  5. Scatter võidud lisatakse tavalistele võitudele. Kui teil on “scatter” võit ja tavaline võit, siis teile makstakse välja mõlemad võidud, “scatter” sümbolid ei pea ilmuma aktiivsele panusereale.
  6. Kolm või enam ”Right Hand of Doom” sümbolit rullikutel käivitavad “Underworld” boonusmängu
 • “Underworld” boonusmängu reeglid

 1. Kolm või enam ”Right Hand of Doom” sümbolit rullikutel käivitavad “Underworld” boonusmängu.
  2. Teil on võimalik võita kuni 33 600 münti selles boonusmängus.
  3. Te valite objektide vahel, et leida oma juhuslike lisavõitude väärtused.
  4. Igal tunnelil on 5 ust. Iga ukse taga on kas juhuslik lisavõidusumma, “Win All” sümbol või “Blocked” sümbol.

Juhusliku lisavõit

 • Teil on võimalik uuesti valida.
  • Boonusmängus kuvatav võidusumma on juba korrutatud teie panusega. Kuvatakse ainult lisavõidu väärtust.
  • Juhuslik lisavõit ja Hellboy “Win All” sümbol
  • Kui leiate Hellboy “Win All” sümboli, siis võidate kõik sellel tasemel peidus olevad juhuslikud lisavõidud.
  • Te pääsete edasi järgmisele tasemele.
  • Boonusmängus kuvatav võidusumma on juba korrutatud teie panusega. Kuvatakse ainult lisavõidu väärtust.
  • “Blocked” sümbol
  • Boonusmäng lõppeb.
  • Te võidate kõik leitud lisavõidusummad.
  • Kui te läbite edukalt kõik neli taset, siis pääsete edasi “Chamber of Fire” tasemele. Tulistage kristalli paljastamaks “Relic of Power” sümbol ja te võidate juhusliku lisavõidusumma. See lisatakse teie boonusvõidu summale.
  • Boonusmängus kuvatav võidusumma on juba korrutatud teie panusega. Kuvatakse ainult lisavõidu väärtust.
  • Te võidate kõik lisavõidusummad, mis teil õnnestus paljastada.
  • “Underworld” boonusmäng ei käivitu Hellboy Super Mode ajal.
  • Kui te käivitate ”Underworld” boonusmängu ja Hellboy Super Mode sama keerutuse ajal, siis esimesena käivitub “Underworld” boonusmäng.
  • Boonusmängu ajal saadud võidud lisatakse automaatselt teie krediidile.
  • “Scatter” ja boonusmängu võidud lisatakse tavalistele võitudele.

Hellboy “Super Mode” reeglid

 • “Super Mode” käivitub juhuslikult
  • Te võidate 10 tasuta lisakeerutust.
  • “Super Mode” ajal aktiveeruvad juhuslikkuse alusel kuni 3 “wild” sümbolit, mis kinnistuvad oma positsioonile kuni “Super Mode” boonusmängu lõpuni.
  • Kõik panused ja panuseread on tasuta lisakeerutuste ajal samad nagu nad olid boonuse aktiviseerinud keerutuse ajal.
  • “Hellboy Super Mode” ei taaskäivitu tasuta lisakeerutuste ajal.
  • “Underworld” boonusmäng ei käivitu Hellboy Super Mode ajal.
  • Kui te käivitate ”Underworld” boonusmängu ja Hellboy Super Mode sama keerutuse ajal, siis esimesena käivitub “Underworld” boonusmäng.
  • Boonusmängu ajal saadud võidud lisatakse automaatselt teie krediidile.
  • Boonusmängu võidud lisatakse tavalistele võitudele.

 

Leave a Reply