Aliens-slots-online.jpg

Aliens slotspil online

Dette superbe spil – Aliens – garanterer spænding på hjulene, når du scanner efter Alien-aktivitet og skyder gennem bølger af angreb for at nå dronningekuben. Der er kun én mission: overlev angrebene og dræb dronningen.

Spillet spilles på 15 permanente indsatslinjer, 1-10 indsatsniveauer og forskellige møntværdier.

Alien Wilds

Wilds i Aliens kan forekomme på hjulene 2-5 i Niveau 1: Jagten og vilkårligt hvor som helst på hjulene i Niveau 2: Mødet, dog er det overlagte Ammo Clip-hjul ekskluderet.

I Niveau 1: Jagten og i Niveau 2: Mødet erstatter jokersymboler alle symboler.

Niveau 1: Jagten

I hovedspillet, Niveau 1: Jagten, er der et Alien-aktivitetsmeter med ni trin i alt.

Alle symboler inkluderet i en vindende indsatslinje, på nær jokersymboler, lægges til Alien-aktivitetsmetret og forøger multiplikatoren med én. Symbolerne er repræsenteret i Alien-aktivitetsmetret i nederste venstre hjørne af symbolet.

Hvis to eller flere forskellige symboler i samme Aliens spil er inkluderet i en vindende indsatslinje, lægges symbolet til Alien-aktivitetsmetret fra det laveste til det højeste symbolniveau.

Alien-aktivitetsmetret forøges med antallet af trin, der svarer til antallet af indsamlede symboler på en vindende indsatslinje.

Det aktuelle multiplikatorbeløb for hvert symbol vises over Alien-aktivitetsmetret og på symbolerne på hjulene.

I næste spil forøges yderligere gevinster med samme symbol multiplikatoren.

Multiplikatoren gælder for næste spil.

Hvis et individuelt symbol er inkluderet i en vinderkombination på mere end en vindende indsatslinje, lægges symbolet kun til Alien-aktivitetsmetret én gang.

Indsamlede symboler lægges til Alien-aktivitetsmetret fra længst til venstre gående mod højre.

Hvis der ikke er nogen vindende indsatslinje i et spil, rykker Alien-aktivitetsmetret et niveau ned og fjerner det første symbol, der var lagt til fra positionen længst fra venstre. Multiplikatoren på dette symbol mindske også med én.

Når Alien-aktivitetsmetret når trin ni, aktiveres Level 2: Mødet.

Multiplikatorer indsamlet i Niveau 1: Jagten overføres til Niveau 2: Mødet.

Hvis det aktuelle indsatsniveau eller møntværdien øges, nulstilles Alien-aktivitetsmetret, og multiplikatorer gælder ikke længere.

Niveau 2: Mødet

Niveau 2: Mødet aktiveres, når Alien-aktivitetsmetret er gennemført i Niveau 1: Jagten.

Kæmp dig gennem Aliens-korridoren for at nå Dronningekuben.

Mødet-niveauet har en Pulse-riffel, et Ammo Clip-hjul med Ammo-symboler, Ammo Clip-tæller og et Alien-aktivitetsmeter med i alt 10 trin for at nå Niveau 3: Kuben.

I begyndelsen af Mødet-niveauet overføres alle indsamlede multiplikatorer fra x2 til x14 til Mødet-niveauet og gælder kun for gevinster på viste symboler.

Multiplikatorbeløbet for symbolet vises over Alien-aktivitetsmetret. Symbolerne er repræsenteret i Alien-aktivitetsmetret i nederste venstre hjørne af symbolet.

I det første spil forekommer tre af de laveste værdisymboler ovenpå midterpositionen på hjul et, to og tre og aktiverer en betalingslinjegevinst.

Ammo Clip-hjulet forekommer, og Ammo Clip-tælleren lades med en Ammo Clip. På efterfølgende spil forøger alle Ammo-symboler, der forekommer vilkårligt i midterpositionen af hjulene, Ammo Clip-tælleren med op til +2 og aktiverer re-spins.

Ammo Clip-tælleren viser det tilgængelige antal Ammo Clips. Ammo Clip-tælleren mindskes med én efter hvert spil, hvor du skyder for at forsvare sig mod Aliens.

Så længe Ammo Clips er tilgængelige, vil tre nye symboler fortsætte med at forekomme i efterfølgende spil i midterpositionen af hjulene et, to og tre startende fra det laveste til det højeste symbolniveau.

Alien-aktivitetsmetret viser alle symboler; når nye symboler vindes, flyttes glideren et trin fra venstre mod højre.

Hvis Ammo Clip-tælleren er tom i starten af et spil, og der ikke er vundet nogle nye Ammo-symboler, dør spillerens soldat, re-spins slutter, og spillet vender tilbage til Niveau 1: Jagten.

Re-spins spilles med samme indsatsniveau og møntværdi som et spil, der aktiverede re-spin.

Total gevinst-feltet inkluderer alle gevinster fra det første spil lagt sammen med alle gevinster fra re-spin.

Hvis Niveau 2: Mødet ikke gennemføres, vender spillet tilbage til Niveau 1: jagten med et tomt Alien-aktivitetsmeter.

Niveau 3: Kuben

Niveau 3: Kuben aktiveres, når Alien-aktivitetsmetret gennemføres i Niveau 2: Mødet, og du overlever for at skyde Alien.

Ødelæg Kuben før du løber tør for ammo.

Kuben-niveauet har en Smartgun-funktion, et Kube-tilstandsmeter, en Ammo Clip-tæller og to hjul, en granatmultiplikator og et granatstyrkehjul, der er ladet med granater.

For at starte Kuben-niveauet, lades Ammo Clip-tælleren med fire Ammo Clips, som tildeler fem re-spins.

Kube-tilstandsmetret er fuldt fra starten af Kuben-niveauet.

Hjulene drejer horisontalt fra venstre mod højre.

Granatstyrke-hjulet stopper først efterfulgt af multiplikatorhjulet.

En granat kastes mod dronningen, derefter affyres Smartgun for at forsvare soldaten ved at bruge et Ammo Clip.

Hjulene fortsætter med at dreje så længe, der er tilgængelige Ammo Clips, som vist i Ammo Clip-tælleren.

Når Ammo Clip-tælleren rammer nul, slutter Kuben-niveauet, og spillet vender tilbage til Niveau 1: Jagten med et tomt Alien-aktivitetsmeter.

Der voldes vilkårlig skade på Kuben af granatens styrke kombineret med multiplikatoren for hvert spil. Styrken af granaten kan variere og er genereret vilkårligt på hjulet.

Multiplikatorer, der forekommer vilkårligt i midterpositionen af multiplikatorhjulet, ganger skadebeløbet med x1-x10.

Kube-tilstandsmetret mindskes fra højre mod venstre i forhold til størrelsen af skaden på granatstyrkehjulet kombineret med multiplikatoren på multiplikatorhjulet.

Kube-tilstandsmetret har fire trin, som viser omfanget af skade forvoldt på Dronningen. Når Kuben-niveauet slutter, tildeles et møntgevinstbeløb svarende til antallet af gennemførte trin i henhold til BETALINGSTABELLEN.

Når Kube-tilstandsmetret rammer nul, dræbes Dronningen og Kuben ødelægges totalt, Kuben-niveauet slutter, og en møntgevinst på 240x den aktuelle indsats tildeles.

Total gevinst-feltet inkluderer alle gevinster fra det første spil lagt sammen med alle gevinster fra re-spin.

Leave a Reply