The Invisible Man

Spēļu automāts The Invisible Man

Spēļu automāts The Invisible Man

Kazino spēle The Invisible Man ir 5 ruļļu, 3 rindu, 20 fiksētu izmaksas līniju un 200 monētu spēļu automats

 • Atkārtoti griezieni (re-spins)
 • Bezmaksas griezieni (free spins)
 • Aizstājējsimboli (wilds)
 • Staigājošie aizstājējsimboli (walking wilds)
 • 2 bonusa spēles

The Invisible Man kazino spēles noteikumi

 • Spēle notiek uz 20 fiksētām izmaksas līnijām
 • Policista aizstājējsimbols galvenās spēles laikā parādās uz pirmā ruļļa un aktivizē atkārtotos bezmaksas griezienus, ar katru griezienu pavirzoties vienu rulli pa labi, kamēr pazūt no piektā ruļļa
 • Griffin aizstājējsimbols galvenās spēles parādās uz piektā ruļļa un aktivizē atkārtotos bezmaksas griezienus, ar katru griezienu pavirzoties vienu rulli pa kreisi, kamēr pazūt no pirmā ruļļa
 • Ja Policista un Griffin aizstājēsimboli, kustoties pa ruļļiem katrs savā virzienā, satiekas, tie apvienojas vienā, izmaksā tekošā grieziena laimestu un aktivizē bezmaksas griezienus.
 • Degošie aizstājējsimboli darbojas kā parastie aizstājējsimboli un var parādīties jebkurā vietā uz ruļļiem Policijas bonusa spēles laikā

Bezmaksas griezieni The Invisible Man

 • Policista un Griffin aizstājējsimboliem satiekoties galvenās spēles laikā, tiek aktivizēti 10 bezmaksas griezieni.
 • Ja tā paša grieziena laikā satiekas vēl kādi papildus aizstājējsimboli, par katru šādu simbolu apvienošanos tiek piešķirti papildus 4 bezmaksas griezieni
 • Bezmaksas griezienu laikā Policista un Griffin aizstājējsimboli var parādīties jebkurā vietā uz ruļļiem
 • Bezmaksas griezienu laikā virs ruļļiem ir redzamas divi mērītāji, kas parāda bezmaskas griezienu laikā uz ruļļiem izkritušo aizstājējsimbolu skaitu
 • Kad Policista vai Griffin aizstājējsimbols pazūd no ruļļiem, mērītāja rādījums tiek palielināts par 1 iedaļu. Katram mērītājam ir 8 iedaļas
 • Ja bezmaksas griezienu laikā tiek aizpildīts kāds no mērītājiem, tiek laimēta viena no sekojošām bonusa spēlēm

Policista griezienu bonusa spēle

 • Policista greizienu bonusa spēle tiek aktivizēta, ja bezmaksas griezienu laikā tiek aizpildīts Policista mērītājs
 • Policista griezienu bonusa spēle sastāv no 3 bezmaksas griezieniem, kuru sākumā uz ruļļiem parādās 5 nejauši izvietoti aizstājējsimboli. Šie 5 simboli tiks nejauši izvietoti uz ruļļiem pirms katra bonusa spēles grieziena

Griffin Rage bonusa spēle

 • Griffin Rage bonusa spēle tiek aktivizēta, ja bezmaksas griezienu laikā tiek aizpildīts viss Griffin mērītājs
 • Griffin Rage bonusa spēle notiek trīs vietās, kur spēlētājam ir jāspiež uz pieciem priekšmetiem, lai uzzinātu savu laimestu. Šie pieci priekšmeti katrā vietā ir:
 • 3 dažādu lielumu monētu laimesti,
 • 1 laimesta reizinātājs,
 • 1 priekšmets, kuru izvēloties spēlētājam jāpamet spēles vieta
 • Spēlētājam uzspiežot uz monētu laimesta priekšmetu, laimests tiek pievienots kopējam bonusa spēles laimestam. Tālāk spēlētājs var izvēlēties nākamo priekšmetu no šajā vietā pieejamajiem
 • Laimesta reizinātājs spēles sākumā ir 1. Ja spēlētājs izvēlas laimesta reizināšanas priekšmetu, reizinātājs pieaug par 1. Tālāk spēlētājs var izvēlēties kādu no atlikušajiem priekšmetiem šajā vietā
 • Bonusa spēles beigās visi monētu laimestu tiek pareizināti ar sakrāto laimesta reizinātāju. Maksimālais reizinātāja lielums ir 4
 • Ja spēlētājs uzspiežu uz posma beigu priekšmeta, posms tiek noslēgts un spēlētājs pārceļas uz nākamo vietu. Ja spēlētājs uzspiežu uz posma beigu priekšmeta trešajā vietā, bonusa spēle tiek noslēgta

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*