Fruit Warp

Mänguautomaati Fruit Warp

Mängureeglid – Fruit Warp

Märkus. Videomänguautomaadile Fruit Warp viidatakse edaspidi kui Fruit Warp või mäng. Fruit Warp on hajusvõitude kombinatsioonidega videomänguautomaat. Mängus on mitme keerutamisvõimalusega puuviljarežiimid. Mängija teoreetiline tasuvus on 97,0%. Mäng pakub valitud valuutas kuni 15 panusetaset.

  1. Mänguvooru alustatakse tegevusnupuga, misjärel mängitakse mängu valitud panusetasemega.
  2. Automaatmängu puhul mängitakse automaatmängu lehel valitud arv mänguvoore automaatselt.
  3. Puuviljarežiimid aktiveeritakse viie või enama ühesuguse sümboli esinemisel. Kõigis üheksas puuviljarežiimis kuvatakse mõõdik, mis sisaldab erineval hulgal astmeid, kordajaid ja lisaelusid. Puuviljarežiimis saab ühe uue keerutamisvõimaluse, kui vähemalt üks sümbol kattub puuviljarežiimi tüübiga ja mõõdik pole täis. Iga puuviljarežiimi tüübiga kattuv sümbol aktiveerib mõõdikus ühe astme, kuni maksimaalne astmete arv on täis. Aktiveeritud kordajad kordavad võidu kogusummat vastaval aktiivsel kordaja astmel näidatud väärtusega. Aktiveeritud lisaelud annavad iga lisaelu kohta ühe täiendava keerutamisvõimaluse, ilma et mõõdiku näit suureneks. Kõik puuviljarežiimid ja keerutamisvõimalused on osa mänguvoorust, mis aktiveeris puuviljarežiimi.
  4. Kõik mängu väljamaksed ja võidukombinatsioonid makstakse välja vastavalt võidutabelile.
  5. Kõik mänguvoorus esinevad võidud liidetakse kokku ja see summa kuvatakse mänguvooru lõpus.
  6. Kõik võidud kuvatakse ja makstakse välja valitud valuutas.
  7. Puuviljarežiime mängitakse sama panusega kui keerutamist, mis aktiveeris puuviljarežiimi.
  8. Mänguvooru ajal ei saa panuseid muuta.
  9. Mängu rikke korral tühistatakse kõik sellega seotud panused ja võidud.

 

Võidukombinatsioonid – Fruit Warp

Võitmiseks on vaja kolme või enamat ühesugust sümbolit

Neli ühesugust sümbolit annavad osalise keerutamisvõimaluse, mille käigus asendatakse kõik teised sümbolid uutega. Puuviljareiimi võitmiseks on vaja viite või enamat ühesugust sümbolit.

Puuviljareiimid – Fruit Warp

lga puuviljareiimiga kattuv sümbol aktiveerib mõõdikus ühe astme. Osa astmeid sisaldavad dünaamilisi kordajaid ja lisaelusid.

Uus keerutamisvõimalus antakse, kui vähemalt üks sümbol kattub puuviljareiimi tüübiga ja mõõdik pole veel täis. Dünaamilised kordajad suurenevad iga võiduga, kuni need aktiveeritakse ja nende väärtus lukustatakse. Võidu moodustanud sümbolite arvust sõltub kordaja väärtuse kasv, mis jagatakse paremalt vasakule võimalikult ühtlaselt

Aktiveeritud lisaelu annab ühe täiendava keerutamisvõimaluse, kui puuviljareiimi tüübiga kattuvaid sümboleid ei ole. Kulutatud lisaelud astmeid ei aktiveeri.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*