Flux

flux automaati

Mängureeglid – Flux

Videornänguautomaati Flux nimetatakse edaspidi Flux või rnäng. Flux on 5 rulliku ja 15 fikseeritud mängureaga videomänguautomaat. Mängus on kasutusel täiendavate sümboliridadega ja mõlemat pidi aktiivsete mänguridadega boonusmängud. Mängija teoreetiline tasuvus on 96,2%.

 1. Mäng pakub valitud valutaas kuni 15 panusetaset.
 2. Manguvooru alustatakse tegevusenupuga, misjarel rnängitakse mäng valitud panusetasemega.
 3. Automaatmängu puhul mängitakse automaatmängu lehel valitud arv mänguvoore automaatselt.
 4. Köik mängu väljamaksed ja vöidukombinatsioonid makstakse välja vastavalt vöidutabelile.
 5. Kõik võidud kuvatakse ja makstakse välja valitud valuutas.
 6. Mängurea kohta makstakse välja (vastavalt võidutabelile) ainult suurim võidukombinatsioon, kui selle sümbolid on järjest vasakpoolseimast rullikust paremale. Kahel boonusmängul on manguread aktiivsed mõlemat pidi, mis võib and täiendavaid võidukombinatsioone paremalt vasakule.
 7. Asendussümbol asendab kõiki sümboleid peale boonussiimboli.
 8. Boonussümbol on hajussümbol, mis annab boonusmängu 3 vöi enama boonussümboli vöitmise korral. Vöidetud boonussümbolite arv määrab boonusmängudes antavate tasuta keerutuste arvu (võidutabeli alusel).
 9. Mängus on kolm erinevat boonusmängu:tasuta keerutused täiendavate sümboliridadega, tasuta keerutused rnõlernat pidi mänguridadega ning tasuta keerutused nii täiendavate sümboliridadega kui ka mölemat pidi mänguridadega.
 10. Boonusmängu mängitakse sama panusega kui keerutust, mis boonusmängu aktiveeris.
 11. Mänguvooru ajal panuseid muuta ei saa.
 12. Mängu rikke korral loetaks kõik sellega seotud panused ja võidud kehtetuks.

Boonussümbol (Flux)

Boonusmangu vöitmiseks pead saama 3 boonussumbolit. lga täiendav boonussümbol annab boonusmängus täiendavaid tasuta keerutusi.

Valida saab kolme erineva boonusrnängu vahel.

Asendussümbol

Asendussümbol asendab köiki sümboleid peale boonussumboli.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*