Elements

mängu Elements

Elements: The Awakening-i mängureeglid

Elements: The Awakening (Elements) on 5 tulbaga, 3 reaga, 20 panusereaga videomäng, milles on Avalanche-i funktsioon ja 4 erinevat Free Falli režiimi erineva Wildiga. Mängu mängitakse 20-l panusereal (paika pandud), 1-10 panusetasemel ja erinevatel mündiväärtustel.

 • Panuserea võit valuutas on võrdne võiduga müntides, korrutatuna mündiväärtusega.
 • Makstakse üksnes suurim võit panuserea kohta.
 • Panuserea võidud maksavad, kui on järjestuses vasakpoolseimalt tulbalt parempoolseimani.
 • Lisatakse erinevate panuseridade samaaegsed võidud.
 • Kõik mündivõidud maksavad vaid panuseridadel.

Mis on Avalanche

 • Pöörlemise asemel langevad sümbolid positsioonidele tulpades.
 • Võitnud panuserida käivitab Avalanche’i.
 • Võidukombinatsioone moodustavad sümbolid plahvatavad ja kaovad, tehes ruumi järgmisele sümbolite Avalanche’ile, mille võiduvõimalused on veelgi suuremad.
 • Avalanche’i võitmisega aktiveeritud Free Falli režiimid algavad, kui võite enam ei teki ja Avalanche’i funktsioon lõpeb.
 • Iga uus mänguring algab tühja Avalanche’i mõõdikuga.

Avalanche’i mõõdik

 • Põhimängus suureneb Avalanche’i mõõdik ühe võrra iga järjestikuse langemisega, mis sisaldab vähemalt üht panuserea võitu suurusega maksimaalselt 4 Avalanche’i. Avalanche’i mõõdikul kuvatavad värvid ühilduvad käesoleva mänguringi juhtiva elemendiga.
 • Avalalanche’id jätkuvad, kuni võite enam ei teki; iga uus mänguring algab tühja Avalanche’i mõõdikuga.

Energia mõõdik

 • Põhimängus on elemendi energia mõõdik, mis näitab juhtivat elementi, energia mõõdiku osa, milles on enim energiat, näitab, millisesse Free Fallsi režiimi Free Falli aktiveerimise korral sisenetakse.
 • Energia mõõdik on jagatud neljaks osaks, üks igale elemendile, mis täitub võitva panuserea järel.
 • Mängimise nupp muundub energia mõõdikuks mänguringi jooksul või kui mänguring algab, ja täitub energiaga ühest või enamast Elements’ide võidust, mis on saadud võitvate panuseridade kombinatsioonidest. Energia mõõdikul kuvatavad värvid ühilduvad käesoleva mänguringi võitva elemendiga.
 • Kui 2 elemendi energia on võrdne, valitakse Free Fallsi režiim juhuslikult.
 • Iga uus mäng algab tühja energia mõõdikuga.

Free Falls

 • Põhimängu mänguringis tulpadele mis tahes kohas ilmuvat 4 või enam järjestikust Avalanche’i aktiveerivad ühe Free Fall’i režiimidest.
 • Free Fallse mängitakse samal panusetasemel ja mündiväärtusel nagu ringi, mis aktiveeris Free Fall’id.
 • Free Fallis on 4 eraldi režiimi, milleks on Fire Storm’i režiim, Air Storm’i režiim, Earth Storm’i režiim ja Water Storm’i režiim.
 • Igal Free Falli režiimil on unikaalne Wildi sümboli funktsioon, mis saab tulpadel ilmuda, andmaks suuremate võitude võimaluse.
 • Iga Free Falli režiim annab 10 Free Falli.
 • Free Fallside lõppedes pöördub mäng tagasi raundi, mis aktiveeris Free Fallsid.
 • Free Fallside lõpus lisatakse Free Fallside koguvõit kõikidele võitudele, mis on saadud ringist, mis aktiveeris Free Fallsid.

Wild

 • Põhimängus saavad Wildi sümbolid ilmuda vaid tulpadele 2, 3, 4 ja 5 ning asendavad kõiki sümboleid.
 • Kõik Wildi sümbolid asendavad põhimängus ja Free Fallsis kõiki sümboleid.
 • Põhimängus ja Free Fallis maksavad kõik Wildi sümboli asendused suurima võimaliku panusekombinatsiooni panusereal.

Fire Storm Wild

 • Fire Strorm Wildi sümbolid ilmuvad Fire Storm’i režiimis tulpadele 2, 3 ja 4 ja saavad laieneda, hõlmates ka tulbad 1 ja 5.
 • Fire Storm Wildi sümbolid saavad tulpadel laieneda igas suunas, muutes ühe kahest külgnevast sümbolist Wild sümboliks ja andes võimaluse suuremateks võitudeks.

Air Storm Wild

 • 2 Air Storm Wildi sümbolit langevad esimeses Free Fallis juhuslikult tulpadele ning jäävad tulpadele kogu Air Stormi režiimi vältel.
 • Esimese langemise järel liiguvad Wildi sümbolid juhuslikult külgnevatele positsioonidele tulpadel igaks langemiseks või Avalanche’iks.
 • Wildi sümbol keerleb enne järgmisele positsioonile liikumist tulpadel, näitamaks, millises suunas need liiguvad.

Earth Storm Wild

 • Earth Storm Wildi sümbolid saavad Earth Storm’i režiimis ilmuda vaid tulpadel 2, 3 ja 4.
 • Earth Storm Wildi sümbolid jäävad tulpadele, kuni nad on lisatud ühele või enamale võitvale panusereale, kolmele Avalanche’ile, või kuni rohkem võite ei teki.

Water Storm Wild

 • Water Storm Wildi sümbolid saavad Water Storm’i režiimis ilmuda vaid tulpadel 2, 3 ja 4.
 • Water Storm Wild on Expanding Wild ning laieneb vertikaalselt, katmaks kogu tulp, ja muundab sümbolid Wildi sümboliteks.
 • Mängija teoreetiline tasuvus selle mängu eest on 96.0%

Mängu terminoloogia tõlked

Inglisekeelne termin Tõlgitud termin
Avalanche Laviin
Free Falls Vabalangemised
Wild Asendussümbol
Air Storm Wild Õhutormi Wild
Fire Storm Wild Tuletormi Wild
Water Storm Wild Veetormi Wild
Earth Storm Wild Maatormi Wild
Expanding Wild Laienev Wild

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*