Cloud Quest

mängu Cloud Quest

Cloud Quest on piiritult lõbus kasiinomäng, milles on enneolematult palju võimalusi tasemetes ülesliikumiseks! Võitmiseks saage kokku kolm või enam sama sümbolit diagonaalselt, horisontaalselt või vertikaalselt ükskõik millises 5 x 5 mänguruudustiku osas. Ruudustiku kõik read ja tulbad on igas voorus aktiivsed ning iga sümbol võib kuuluda mitmesse võidukombinatsiooni.

Cloud Quest mänguautomaat

Kui kõik võidukombinatsioonid on kirja läinud, kustuvad võidukombinatsioonides osalenud sümbolid, võimaldades tulpadesse jäänud sümbolitel uuele kohale langeda, et saaksite samas voorus veel võidukombinatsioone moodustada.

Mängus on ka jokkersümbol (kuldne kilp), millega saate asendada mis tahes teise sümboli, et edukamalt võidukombinatsioone ehitada. Jokkersümbol asendab alati kolmesümbolilise võidukombinatsiooni keskmise sümboli, et teil oleks paremad võimalused sümbolite allalangemisel täiendavaid võidukombinatsioone kokku saada.

Enne iga vooru lõppu muutub üks ruudustiku rida reaks „BONUS”. Kui suudate avada kõik selle rea 5 sümbolit, käivitub boonusvoor. Kui avate kõik mängulaua 25 sümbolit, pärjab kuningriik teid eriauhinnaga!

Mängus on ka supervõime sümbol, mis aktiveerib supervõimete ketta teatud sektori. See ketas annab teile ka võimaluse saada uus tasuta keerutus koos ühega neljast supervõimest, mis aitavad teil rohkem võita. Uus keerutus toimub sama panusega, mille tegite eelmise keerutuse ajal, ja rida „BONUS” ei ilmu.

Mida rohkem supervõime sümboleid on kombinatsioonis, mis ketta aktiveerumise põhjustas, seda rohkem ketta sektoreid aktiveerub (süttib): Kui võidukombinatsioonis on 3 supervõime sümbolit, aktiveerub üks ketta sektor. Kui võidukombinatsioonis on 4 supervõime sümbolit, aktiveerub kaks ketta sektorit. Kui võidukombinatsioonis on 5 supervõime sümbolit, aktiveerub kolm ketta sektorit.

Ilmub osuti, mis hakkab ketta välisservas päripäeva ringlema. Kui see peatub esiletõstetud sektoris, saate tasuta uue keerutuse. Uuel keerutusel kehtiva supervõime tüüpi näitab supervõime ketta keskel kuvatav ikoon. Neli erinevat supervõimet on järgmised:

Viiekordne võimsus: uuel keerutusel korrutatakse kõik võidukombinatsioonidest saadavad võidud 5-ga.

Erakordne vastupidavus: uuel keerutusel langeb ruudustiku erinevatesse kohtadesse kaks „vastupidavat” jokkerit, mis aitavad teil võidukombinatsioone moodustada. Need jokkersümbolid jäävad ruudustikku, välja arvatud juhul, kui moodustate kombinatsiooni, mis koosneb jokkeritest.

Massiga peale: järgmisel keerutusel saate võidukombinatsioonide eest täiendavaid jokkereid: Kolme samasuguse sümboli kombinatsioonis asendatakse keskmine sümbol jokkeriga. Nelja samasuguse sümboli kombinatsioonis asendatakse kaks keskmist sümbolit jokkeritega. Viie samasuguse sümboli kombinatsioonis asendatakse jokkeritega kolm sümbolit üle ühe.

Hajusrünnak: uuel keerutusel saavad kõik sümbolid toimida hajussümbolitena, andes teile täiendavaid võite. Mis tahes hajusvõidu maksimaalne väljamakse on sama mis väljamakse 5 järjestikuse ühesuguse sümboli kombinatsiooni eest põhimängus. Selles mänguosas saavad supervõime hajussümbolid aktiveerida ainult kuni kolm supervõimete ketta sektorit. Jokkersümbolid võivad algse langemise käigus mängulauale langeda, kuid pärast võidukombinatsioonide moodustamist rohkem jokkersümboleid ei ilmu.

Boonusvoor käivitub, kui spetsiaalse rea „BONUS” kõik viis sümbolit on avatud. Boonusvooru alguses antakse teile juhuslikult 5–20 tasuta boonuskeerutust kolmekettalisel ja üherealisel kasiinoautomaadil. Teie eesmärk on alistada viies erinevas etapis olevad koletised, kasutades neid tasuta boonuskeerutusi. Iga koletise alistamiseks ja järgmisse etappi jõudmiseks peate moodustama teatava arvu võidukombinatsioone. See arv on igas etapis erinev. Teine viis iga koletise hetkega alistamiseks on saada kokku kolme boonusmärgi kombinatsioon. Kui olete koletise alistanud, saate kolm täiendavat boonuskeerutust ja jõuate järgmisse etappi, kus astute vastamisi järgmise koletisega.

Võidukombinatsioonide väljamaksed suurenevad igas etapis, kuna iga väljamakse korrutatakse läbi saavutatud etapi numbriga. Kui alistate viienda ja viimase koletise, pärjatakse teid eriauhinnaga, mis võrdub 100-kordse teie kogupanusega! Lisaks võidate iga kasutamata jäänud boonuskeerutuse eest kahekordse kogupanusega võrdse summa.

Mängus saate koguda ka iga alistatud koletise eest antavaid vilumuspunkte (XP), et saaksite pärast maksimumtaseme saavutamist oma sõprade ning kaasmängurite ees praalida!

Mängu tasuvus on 96.52%

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*