Aliens

Mänguautomaat kasiino Aliens

Aliens-i mängureeglid

Aliens on 5 rullikuga, 3-realine, 15 mängureaga videomäng, milles on 3 erinevat taset, Wildi asendused, kordajad ja taaskeerutused. Mängu mängitakse 15 panusereaga (kindlaks määratud), 1-10 panusetasemega ning erinevate mündiväärtustega.

 • Panuserea võidud maksavad, kui on järjestuses vasakpoolseimalt rullikult parempoolseimani.
 • Lisatakse erinevate panuseridade samaaegsed võidud.
 • Kõik mündid maksavad vaid panuseridadel, välja arvatud võidud, mis on saadud Tasemel 3: The Hive.
 • Kordajad kohalduvad võitvatele panuseridadele põhimängus ning Tasemel 2: The Encounter.

Wild: Aliens

 • Wildi sümboli asendus maksab VÕIDUTABEL kohaselt panuserea suurima võimaliku võidukombinatsiooni.
 • Wild sümbolid saavad Tasemel 1: The Search ilmuda rullikutel 2-5, Tasemel 2: The Encounter aga juhuslikult mis tahes kohas rullikutel, välja arvatud padrunisalve rulliku pind.
 • Wild sümbolid asendavad kõiki sümboleid Tasemel 1: The Search ning Tasemel 2: The Encounter.

Tase 1: The Search of Aliens

 • Põhimängus, Tasemel 1: The Search on 9-astmeline Alieni tegevusmõõdik.
 • Kõik võitvasse panuseritta arvatud sümbolid, välja arvatud Wild sümbolid, lisatakse Alieni tegevusmõõdikusse, ning suurendavad kordajat 1 võrra. Sümbolid on Alieni tegevusmõõdikul esindatud ikooniga, mis on kuvatud sümbolist all vasakpoolses nurgas.
 • Kui võitvasse panuseritta on arvatud 2 või enam erinevat sümbolit samast keerutusest, lisatakse sümbolid Alieni tegevusmõõdikule alustades madalaimast ja lõpetades kõrgeima tasemega sümboliga.
 • Alieni tegevusmõõdik suureneb astmeti vastavalt võitval panusereal kogutud sümbolite hulgale.
 • Hetke kordaja suurust iga sümboli kohta kuvatakse Alieni tegevusmõõdiku kohal ning rullikul oleval sümbolil.
 • Järgmises keerutuses suurendavad sama sümboli täiendavad võidud kordajat veelgi.
 • Seda kordajat kohaldatakse järgmisele keerutusele.
 • Kui üksik sümbol esineb võitvas kombinatsioonis enam kui ühes panusereas, lisatakse see Alieni tegevusmõõdikusse vaid ühel korral.
 • Kogutud sümbolid lisatakse Alieni tegevusmõõdikusse vasakpoolseimast parempoolseimani.
 • Kui keerutuses ei ole võitvaid panuseridu, väheneb Alieni Tegevusmõõdik 1 taseme võrra, eemaldades 1. vasakpoolseismale asendile lisatud sümboli.  Kordaja sellel sümbolil väheneb 1 võrra.
 • Kui Alieni tegevusmõõdik jõuab 9. astmeni, aktiveeritakse Tase 2: The Encounter.
 • Tasemel 1: The Search kogutud kordajad kantakse üle Tasemele 2: The Encounter.
 • Kui tõstetakse olemasolevat panuse taset või mündiväärtust, nullitakse Alieni Tegevusmõõdik 0-ni, kordajad kaotatakse ning need ei kohaldu enam.

Tase 2: The Encounter

 • Tase 2: The Encounter aktiveeritakse, kui Alieni tegevusmõõdik täidetakse Tasemel 1: The Search.
 • Võitle läbi koridori, et jõuda Kuninganna Tarusse!
 • Tase The Encounter sisaldab relva, laskemoona sümbolitega pandrunisalve rullikut, padrunisalve loendurit ja 10-astmelist Alieni tegevusmõõdikut, mis tuleb täita, jõudmiseks Tasemele 3: The Hive.
 • The Encounteri taseme alguses kantakse kõik Tasemel 1: The Search sümbolitele kogutud kordajad suuruses x2 kuni x14 The Encounter tasemele; need kohalduvad vaid kuvatud sümbolite võitudele.
 • Kordaja suurus sümboli kohta kuvatakse Alieni tegevusmõõdiku kohal. Sümbolid on Alieni tegevusmõõdikul esindatud ikooniga, mis on kuvatud sümbolist all vasakpoolses nurgas.
 • 1. keerutusel ilmub 3 väikseima väärtusega sümbolit, mis katavad laienevalt vaid rullikute 1, 2 ja 3 kesksed positsioonid, ja aktiveerivad panuserea võidu.
 • Padrunisalve rullik ilmub, ja padrunisalve loendur laetakse 1 padrunisalvega.  Järgnevatel keerutustel suurendab iga juhuslikult rulliku kesksele positsioonile ilmuv Laskemoona sümbol padrunisalve loendurit kuni +2 võrra, aktiveerides taaskeerutused.
 • Padrunisalve loendur kuvab saadaolevate padrunisalvede hulka. Padrunisalve loendur väheneb iga keerutuse järel 1 võrra, pärast tulistamist kaitseks Alienside vastu.
 • Kuni padrunisalved on kasutatavad, jätkuvad 3 uut sümbolit järgnevatel keerutustel ilmumist rullikute 1, 2 ja 3 kesksel positsioonil, edenedes madalaimast kõrgeima sümboli tasemeni.
 • Alieni tegevusmõõdik kuvab kõiki sümboleid: uute sümbolite võitmisega liigub liugur ühe astme vasakpoolseimast parempoolseimani.
 • Kui padrunisalve loendur on keerutuse alguses tühi ning ühtki Laskemoona sümbolit ei võideta, siis mängija sõdur tapetakse, taaskeerutused lõpevad ning mäng pöördub tagasi Tasemele 1: The Search.
 • Taaskeerutusi mängitakse samal panusetasemel ja mündiväärtusega nagu keerutust, mis aktiveeris taaskeerutuse.
 • Koguvõidu väli sisaldab kõiki algse keerutuse võite, millele on lisatud kõik taaskeerutuse võidud.
 • Kui Tase 2: The Encounter ei ole lõpetatud, pöördub mäng tagasi Tasemesse 1: The Search tühja Alieni Tegevusmõõdikuga.

Tase 3: The Hive

 • Tase 3: The Hive aktiveeritakse, kui Alieni Tegevusmõõdik täidetakse Tasemel 2: The Encounter, ja mängija jääb Alieni tulistamiseks ellu.
 • Hävita Hive, enne kui laskemoon otsa saab!
 • Tasemel Hive on laskesimulaator, Hive’i tervise mõõdik, padrunisalve loendur ja 2 rullikut, 1 granaadi kordaja rullik ja 1 granaadi tugevuse rullik, mis on laetud granaatidega.
 • Taseme Hive alguses laetakse padrunisalve loendur 4 padrunisalvega, mis annab 5 taaskeerutust.
 • Hive`i tervise mõõdik on Hive`i taseme alguses täis.
 • Rullikud pöörlevad horisontaalselt, vasakpoolseimast parempoolseimani.
 • Granaadi tugevuse rullik peatub esimesena, sellele järgneb kordaja rullik.
 • Granaat heidetakse Kuninganna suunas, seejärel tulistatakse Sõduri kaitseks 1 padrunisalve kasutades laskesimulaatorit.
 • Rullikud jätkavad pöörlemist seni, kuni padrunisalvesid on saadaval; padrunisalved on kuvatud padrunisalvede loenduris.
 • Kui padrunisalve loendur jõuab 0-i, siis The Hive’i tase lõpeb ning mäng pöördub tagasi Tasemesse 1: The Search tühja Alieni tegevusmõõdikuga.
 • Kahju tekitatakse Hive’ile juhuslikult, ning see sõltub granaadi tugevusest, mis on kombineeritud iga keerutuse kordajaga. Granaadi tugevus võib varieeruda; see genereeritakse juhuslikult rullikul.
 • Juhuslikult kordaja rulliku kesksele positsioonile ilmuvad kordajad korrutavad kahju hulka x1-x10.
 • Hive’i tervise mõõdik väheneb paremalt vasakule, vastavalt kahjule, mida kuvatakse granaadi tugevuse rullikul, kombineerituna kordajaga kordaja rullikul.
 • The Hive’i Tervise Mõõdikul on 4 astet, mis kuvavad Kuningannale tekitatud kahju taset. Taseme Hive lõppedes antakse vastavalt VÕIDUTABELILE auhinnaks mündivõit, mille suurus oleneb lõpetatud astete arvust.
 • Kui Hive’i tervise mõõdik jõuab 0-i, Kuninganna on tapetud ja Hive edukalt hävitatud, siis Hive’i tase lõpeb ning auhinnaks antakse mündivõit suuruses 240 x hetkepanus.
 • Koguvõidu väli sisaldab kõiki algse keerutuse võite, millele on lisatud kõik taaskeerutuse võidud.

Mängija tasu (Aliens)

 • Mängija teoreetiline tasuvus selle mängu eest on 96.4%

Mängu terminoloogia tõlked

Inglisekeelne termin Tõlgitud termin
Wild Wild
Autoplay Automaatmäng
Paytable Võidutabel
The Search Otsing
The Encounter Kontakt
The Hive Taru
Aliens Tulnukas

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*